Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Continue

ONP

ONP

Menu Search
Dokumentation // Documentation ○. onp.ku.dk at 6.3.2019 1. Dansk 1. Om ONP 2. Trykte publikationer 9. Symboler

9. Symboler

SymbolerSymbols
? (ved opslagsord) dubiøst (alongside a headword) dubious
! (i citat) således (ifølge udgiver) (in a citation) thus
(according to the editor)
! (i konstruktionsklamme) absolut
(uden styrelse)
(in syntagma brackets) absolutely (without a predicate)
* (i bøjningsklamme) u-omlyd (in designation of inflection) u-umlaut
* (i signatur) originaltekst tabt (in a siglum) original text lost
* (i citat) ord rettet i udgaven (in a citation) word emended in an edition
* (i rubrikken Gloss.) rekonstrueret form (in the section Gloss.) reconstructed form
*  ⸣ (i citat) passage rettet i udgaven (in a citation) passage emended in an edition
{\stjernex} (ved opslagsord) ordet falder uden for ONP's korpus, spøgelsesord (alongside a headword) the word falls outside ONP's corpus, ghost-word
{\stjernexc}) (indledende definitionsafdeling) definition/frase/citat falder uden for ONP's korpus (introducing a sense division)
definition/phrase/citation falls outside ONP's corpus
x (i signatur) papir(håndskrift, -diplom) (in a siglum) paper (manuscript, diploma)
afdød deceased
ældste belæg i ONP's materiale the oldest example recorded by ONP
° (ved opslagsord) ikke belagt konstrueret form (alongside a headword) reconstructed form
° (i citat) udgavens læsemåde (efterfulgt af håndskriftets) (in a citation) reading in an edition (followed by the ms. reading)
° (i citat) ulæseligt bogstav (in a citation) illegible letter
(i konstruktionsklamme) styrelse i form af substantivisk sætning, infinitiv, relativkonjunktion eller adverbial (in the syntagma brackets) predicate in the form of a nominal clause, infinitive, relative conjunction, or adverbial
ONP's materiale udtømt all of ONP's examples are presented
(i signaturregisteret) håndskriftet indeholder kun dette værk (in the key to the sigla) the ms. contains this work only
(i citat) indleder passage, hvortil følgende varianttekst svarer (in a citation) introduces a passage to which a subsequent variant text corresponds
⸢    ⸣ (i citat) passage, hvortil følgende varianttekst svarer (in a citation) passage to which a subsequent variant text corresponds
: (i signatur) originaltekst overleveret i (in a siglum) original text preserved in
ɔ: det vil sige, med andre ord i.e., in other words
~ svarende til corresponding to
parallelt med parallel to
| linjeskift i håndskriftet line division in a ms.
|| sideskift i håndskriftet page division in a ms.
/ linjeskift i poesi line division in poetry
// skift mellem strofer division between stanzas
indleder grammatisk/syntaktisk underafsnit introduces grammatical/syntactic subdivision
adskiller dansk og engelsk definition separates Danish and English definitions
af, fra of, from
(i signatur) overleveret i
(originaltekst tabt)
(in a siglum) preserved in
(original text lost)
se see
refererer til, refererende til refers to, with reference to
÷ (forrest i bøjningsklamme) singularis ikke belagt i ONP's materiale (at the start of a designation of inflection) no singular forms in ONP's material
“ ” (i diplomsignatur) forfalsket diplom (in a diploma siglum) spurious diploma
» x inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift el. en udgave) within (delimit the full extent of a work within a manuscript or an edition)
»⸢   ⸣x inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift incl. interpolationer, þǽttir etc. med anden signatur) within (delimit the full extent of a work within a manuscript incl. interpolations, þǽttir, etc. that have other sigla)
< > udfyldning, supplerende emendation supplementary emendation
[ ] variant-/paralleltekst variant/parallel text
[ ] utydelig tekst illegible text
[ ] (i signatur) datering usikker (in a siglum) date uncertain
( ) (i citat) redaktionel kommentar (in a citation) editorial comment
⸌  ⸍ tekst skrevet over linjen text written above the line
⸍  ⸌ tekst skrevet i marginen text written in the margin
... tekst (incl. interpunktion) udeladt text (incl. punctuation) omitted
Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close