ONP

ONP

Menu Search
Dokumentation // Documentation ○. onp.ku.dk at 6.3.2019 1. Dansk 1. Om ONP

1. Om ONP

Ordbog over det norrøne prosasprog

Fra slutningen af juni 2010 præsenteres alle ordbogens ikke udgivne citater/citatsedler (en-ǫ) på denne hjemmeside. Der linkes via ordlisten til de sider i ONP's udgaver, hvorfra de er excerperet. I forbindelse med tilvejebringelse af enkelte sider fra trykte udgaver af norrøne tekster har ONP nydt godt af et givende samarbejde med CopyDan Tekst & Node, samt talrige kolleger rundt om i verden, som redaktionen er meget taknemmelig for.

Alle tidligere udgivne artikler (ONP 1-3, a-em) er ligeledes tilgængelige via ordlisten.

Vejledningen, som ledsagede hvert af de publicerede bind er ligeledes tilgængelig.

I november 2010 er de første artikler (verber og præpositioner) redigeret i foreløbig form blevet tilgængelige (se Nylige udviklinger og Nye artikler, opdateringer etc.).

ONP's hjemmeside giver også adgang til registre og databaser, som understøtter ONP's materiale (Registre).

Alt på denne nye hjemmeside er åbent for kommentarer og kritik. Kontakt onp@hum.ku.dk Der kan desværre ikke forventes andet svar end at en evt. kommentar/kritik muligvis afspejler sig på hjemmesiden.

References

Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close