skaldic

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

Menu Search

Note to Sturl Hrafn 11II

[5] fleinþollar ‘spear-firs [WARRIORS]’: Following Konráð Gíslason (1895-7, I, 99), Skj B emends to fúrþollar ‘fire-firs’ and takes the cpd with svanteigar ‘of the swan-field’ (i.e. ‘sea’) (l. 6) to form the kenning svanteigar fúrþollar ‘firs of the fire of the swan-field’ (i.e. ‘firs of gold’, ‘generous men’). That emendation is unnecessary if svanteigar ‘of the swan-field’ is construed with herdróttum ‘by the war-bands’ (l. 8) in the sense ‘sea-warriors’ (see NN §2292). Fleinþollr ‘spear-firs’ is otherwise attested as a kenning for ‘warrior’ (see LP: fleinþollr).

References

  1. Bibliography
  2. Skj B = Finnur Jónsson, ed. 1912-15b. Den norsk-islandske skjaldedigtning. B: Rettet tekst. 2 vols. Copenhagen: Villadsen & Christensen. Rpt. 1973. Copenhagen: Rosenkilde & Bagger.
  3. NN = Kock, Ernst Albin. 1923-44. Notationes Norrœnæ: Anteckningar till Edda och skaldediktning. Lunds Universitets årsskrift new ser. 1. 28 vols. Lund: Gleerup.
  4. LP = Finnur Jónsson, ed. 1931. Lexicon poeticum antiquæ linguæ septentrionalis: Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog oprindelig forfattet af Sveinbjörn Egilsson. 2nd edn. Copenhagen: Møller.
  5. Konráð Gíslason. 1895-7. Efterladte skrifter. 2 vols. I: Forelæsninger over oldnordiske skjaldekvad. II: Forelæsninger og videnskablige afhandlinger. Copenhagen: Gyldendal.

Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close