skaldic

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

Menu Search

Note to Tindr Hákdr 4I

[5-8]: (a) Adopted in this edn is the interpretation of Reichardt (1928, 50-2), followed by Bjarni Aðalbjarnarson (ÍF 26), where liðs leiðar ‘the army of the fleet’ is treated as an attributive gen. depending on hætting ‘menace, danger’. Ms. meiðar is retained as a pl. form of meiðr ‘tree’, with the verb mætti (3rd pers. pret. subj.) ‘could’ correspondingly a pl. Kennings with this base-word are exceedingly common (cf. LP: meiðr). Other possibilities are as follows. (b) Liðs leiðar could be taken as governing skeiðar, hence ‘warships belonging to the levied army’ (so Fms 12; SHI 11; Jón Þorkelsson 1884, 56). (c) Liðs could be taken with hætting ‘menace for the army’ and leiðar as part of a kenning leiðar hjǫrmeiðir ‘destroyer of the sword-path [(lit. ‘sword-destroyer of the path’) SHIELD > WARRIOR]’ (so Finnur Jónsson 1886b, 333; cf. Hkr 1893-1901, IV; Skj B). However, this entails preferring the reading of 39 and F, meiðir ‘destroyer’, and since hjǫrmeiðir ‘sword-destroyer’ is in itself a standard kenning for ‘warrior’ there is no necessity for kenning inversion and complex word order (as pointed out by Kock, NN §431; cf. Reichardt 1928, 51); Reichardt additionally noted that leið is not elsewhere attested in kennings for ‘shield’. (c) Kock (NN §431) opted for a cpd, with tmesis, of leiðar with skeið, equating this with leiðangrsskip ‘ship obtained through a levy’. He then linked liðs with the verb hrjóða, explaining this as ‘to clear of the army, empty of men’; this solution is rejected by Reichardt (1928, 52). 

References

 1. Bibliography
 2. Skj B = Finnur Jónsson, ed. 1912-15b. Den norsk-islandske skjaldedigtning. B: Rettet tekst. 2 vols. Copenhagen: Villadsen & Christensen. Rpt. 1973. Copenhagen: Rosenkilde & Bagger.
 3. Fms = Sveinbjörn Egilsson et al., eds. 1825-37. Fornmanna sögur eptir gömlum handritum útgefnar að tilhlutun hins norræna fornfræða fèlags. 12 vols. Copenhagen: Popp.
 4. NN = Kock, Ernst Albin. 1923-44. Notationes Norrœnæ: Anteckningar till Edda och skaldediktning. Lunds Universitets årsskrift new ser. 1. 28 vols. Lund: Gleerup.
 5. LP = Finnur Jónsson, ed. 1931. Lexicon poeticum antiquæ linguæ septentrionalis: Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog oprindelig forfattet af Sveinbjörn Egilsson. 2nd edn. Copenhagen: Møller.
 6. ÍF 26-8 = Heimskringla. Ed. Bjarni Aðalbjarnarson. 1941-51.
 7. Hkr 1893-1901 = Finnur Jónsson, ed. 1893-1901. Heimskringla: Nóregs konunga sǫgur af Snorri Sturluson. 4 vols. SUGNL 23. Copenhagen: Møller.
 8. Jón Þorkelsson [J. Thorkelsson]. 1884. ‘Bemærkninger til nogle steder i versene i Heimskringla’. Aftryk af oversigt over det kgl. danske videnskabs selskabs forhandlinger 1884. Copenhagen: Luno.
 9. SHI = Sveinbjörn Egilsson, ed. 1828-46. Scripta historica islandorum de rebus gestis veterum borealium, latine reddita et apparatu critico instructa, curante Societate regia antiquariorum septentrionalium. 12 vols. Copenhagen: Popp etc. and London: John & Arthur Arch.
 10. Reichardt, Konstantin. 1928. Studien zu den Skalden des 9. und 10. Jahrhunderts. Palaestra 159. Leipzig: Mayer & Müller.
 11. Finnur Jónsson. 1886b. ‘Bidrag til en rigtigere forståelse af Tindr Hallkelssons vers’. ÅNOH, 309-68.
 12. Internal references
 13. Russell Poole 2012, ‘(Introduction to) Anonymous, Liðsmannaflokkr’ in Diana Whaley (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 1: From Mythical Times to c. 1035. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 1. Turnhout: Brepols, p. 1014.

Close

Log in

This service is only available to members of the relevant projects, and to purchasers of the skaldic volumes published by Brepols.
This service uses cookies. By logging in you agree to the use of cookies on your browser.

Close