Mork 1928-32 = Finnur Jónsson, ed. 1928-32. Morkinskinna. SUGNL 53. Copenhagen: Jørgensen.