Eitrem, Sam. 1924. ‘Lina Laukar’. In Festskrift tilegnet Førstebibliothekar A. Kjær av venner, 26. September 1924. Christiana (Oslo): Cammermeyer, 85-94.