This is a backup server for skaldic.abdn.ac.uk. Any changes made here will be lost.

Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Vg 196 (Vg196) - Älvsborg

inscription; SRDB period: M första hälften av 1200-t; not skaldic;

Sweden: Västergötland
Location: Älvsborg, Göteborg (Västra Frölunda), Göteborgs och Bohus län;
Swedish map: X:1263453 Y:6402647
Google maps: 57.6863,11.8384
RAÄ: Västra Frölunda 248:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Vg 196 M 
place: Älvsborg 
parish: Göteborg (Västra Frölunda) 
district: Göteborgs och Bohus län 
placement: Göteborgs museum (nr. GM 367) 
coordinates: 6402647:1263453 
original place?: nej 
new coords:  
RAÄ number: 248 (Västra Frölunda sn) [objektid=10300402480001], tidigare 137 (Lundby sn) [objektid=10304201370001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating: M första hälften av 1200-t 
style group:  
inscriber:  
material/object: gravhäll, diabas 
other:  
reference:  
image link: http://carlotta.gotlib.goteborg.se/zoom/172/GM_367_detalj1.jpg  
rune text: + gunbiorn : li(t) : g(i)r(a) : (s)(t)(i)n : þin(a) : (i)uir : i-----(a)neg : broþir : si... 
old west norse: Gunnbjǫrn lét gera stein þenna yfir ..., bróður sinn. 
original language: Gunnbiorn let gæra stæin þenna yfiR ..., broður sinn. 
english: Gunnbjǫrn had this stone made over ..., his brother.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

Vg 196, 1 (a1dpi)
Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated

This is a backup server for skaldic.abdn.ac.uk. Any changes made here will be lost.