This is a backup server for skaldic.abdn.ac.uk. Any changes made here will be lost.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

Ög 136 (Ög136) - Rök stone

inscription; SRDB period: V 800-t;

Sweden: Östergötland
Location: Rök, ... Östergötland, Sweden;
Swedish map: X:1439596 Y:6463973
Google maps: 58.295,14.7751
RAÄ: Rök 1:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög 136 $ 
place: Röks kyrkogård 
parish: Röks sn 
district: Lysings hd 
placement:  
coordinates: 6463973:1439596 
original place?: nej 
new coords:  
RAÄ number: 1 [objektid=10048200010001] 
rune types: kortkvist 
cross form:  
period/dating: V 800-t 
style group: RAK 
inscriber:  
material/object: runsten, granit 
other:  
reference: $=Wessén 1958:24 
image link: http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300014204, http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300014208, http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000300014215, http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.htm 
rune text: aft uamuþ stonta runaʀ þaʀ n uarin faþi faþiʀ aft faikion sunu sakum| |mukmini þat huariaʀ ualraubaʀ uaʀin tuaʀ þaʀ suaþ tualf sinum uaʀin| |numnaʀ t ualraubu baþaʀ somon o umisum| |monum ' þat sakum onart huaʀ fur niu altum on urþi fiaru miʀ hraiþkutum auk tu miʀ on ub sakaʀ raiþ| |þiaurikʀ hin þurmuþi stiliʀ flutna strontu hraiþmaraʀ sitiʀ nu karuʀ o kuta sinum skialti ub fatlaþʀ skati marika þat sakum tualfta huar histʀ si kunaʀ itu| |uituoki on kunukaʀ tuaiʀ tikiʀ suaþ o likia ' þat sakum þritaunta huariʀ tuaiʀ tikiʀ kunukaʀ satin t siulunti fiakura uintur at fiakurum nabnum burnʀ fiakurum bruþrum ' ualkaʀ fim ra=þulfs| |suniʀ hraiþulfaʀ fim rukulfs| |suniʀ hoislaʀ fim haruþs suniʀ kunmuntaʀ fim (b)irnaʀ suniʀ * nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaʀ -þ... ...þ ... ftiʀ fra sagwm| |mogmeni (þ)ad hOaʀ igOldga Oaʀi gOldin d gOonaʀ hOsli sakum| |mukmini uaim si burin| |niþʀ troki uilin is þat knuo knati| |iatun uilin is þat (n)(i)(t) akum| |mukmini þur sibi uiauari ul niruþʀ 
old west norse: Eptir Vémóð/Vámóð standa rúnar þær. En Varinn fáði, faðir, eptir feigjan son. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hverjar valraufar væri tvær þær, svát tolf sinnum væri numnar at valraufu, báðar saman á ýmissum mǫnnum. Þat sǫgum annat, hverr fyrir níu ǫldum án yrði fjǫr með Hreiðgotum, auk dó með hann um sakar. Réð Þjóðríkr hinn þormóði, stillir flotna, strǫndu Hreiðmarar. Sitr nú gǫrr á gota sínum, skildi umb fatlaðr, skati Mæringa. Þat sǫgum tolfta, hvar hestr sé Gunnar etu véttvangi á, konungar tveir tigir svát á liggja. Þat sǫgum þrettánda, hverir tveir tigir konungar sæti at Sjólundi fjóra vetr at fjórum nǫfnum, bornir fjórum broðrum. Valkar fimm, Ráðulfs synir, Hreiðulfar fimm, Rugulfs synir, Háislar fimm, Hǫrðs synir, Gunnmundar/Kynmundar fimm, Bjarnar synir. Nú'k m[inni] m[eð] ǫllu [se]gi. Einhverr ... [svá]t ... eptir frá. Sǫgum múgminni/ungmenni þat, hvar Ingoldinga væri goldinn at kvánar húsli. Sǫgum múgminni/ungmenni, hveim sé borinn niðr drengi. Vilinn er þat. Knúa/knýja knátti jǫtun. Vilinn er þat ... Sǫgum múgminni/ungmenni: Þórr. Sibbi véaveri ól nírœðr. 
original language: Aft Væmoð/Vamoð standa runaR þaR. Æn Varinn faði, faðiR, aft faigian sunu. Sagum mogminni/ungmænni þat, hværiaR valraufaR vaRin tvaR þaR, svað tvalf sinnum vaRin numnaR at valraufu, baðaR saman a ymissum mannum. Þat sagum annart, hvaR fur niu aldum an urði/yrði fiaru meðr Hraiðgutum, auk do meðr hann umb sakaR. Reð ÞioðrikR hinn þurmoði, stilliR flutna, strandu HraiðmaraR. SitiR nu garuR a guta sinum, skialdi umb fatlaðR, skati Mæringa. Þat sagum tvalfta, hvar hæstR se GunnaR etu vettvangi a, kunungaR tvaiR tigiR svað a liggia. Þat sagum þrettaunda, hvariR tvaiR tigiR kunungaR satin at Siolundi fiagura vintur at fiagurum nampnum, burniR fiagurum brøðrum. ValkaR fim, Raðulfs syniR, HraiðulfaR fim, Rugulfs syniR, HaislaR fim, Haruðs syniR, GunnmundaR/KynmundaR fim, BiarnaR syniR. Nu'k m[inni] m[eðr] allu [sa]gi. AinhvaRR ... [sva]ð ... æftiR fra. Sagum mogminni/ungmænni þat, hvaR Inguldinga vaRi guldinn at kvanaR husli. Sagum mogminni/ungmænni, hvaim se burinn niðR drængi. Vilinn es þat. Knua/knyia knatti iatun. Vilinn es þat ... Sagum mogminni/ungmænni: Þorr. Sibbi viaværi ol nirøðR. 
english: In memory of Væmod stand these runes. And Varin wrote them, the father in memory of his dead son. I tell the ancient tale which the two war-booties were, twelve times taken as war-booty, both together from man to man. This I tell second who nine generations ago lost his life with the Reidgoths; and he died with them, because of his offenses. Theodric the bold, / king of sea-warriors, / ruled over / Reid-sea shores. / Now he sits armed / on his Gothic horse, / shield strapped, / prince of Mærings. That I tell the twelfth where the horse of Gunn [valkyrie > wolf] sees food on the battle-field, where twenty kings lie. This I tell the thirteenth which twenty kings sat on Sjælland for four winters, with four names, born to four brothers: five Valkes, sons of Rådulv, five Reidulvs, sons of Rugulv, five Haisls, sons of Hord, five Gunnmunds, sons of Björn. Now I tell the tales in full. Someone ... I tell the ancient tale which of the kinsmen of Ingvald was avenged by a wife's sacrifice. I tell an ancient tale to which young warrior a kinsman is born. Vilin it is. He could crush a giant. Vilin it is. I tell an ancient tale. Thor. Sibbe of Vé, ninety years of age, begot [a son]. 
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone, granite 
object/material translation (PC): runestone, granite 

images

Ög 136, 1 (w1dpi) Ög 136, 1 (j1dpi) Ög 136, 1 (d1dpi) Ög 136, 1 (e2dpi) Ög 136, 1 (e3dpi) Ög 136, 1 (e1dpi) Ög 136, 1 (e4dpi)
Ög 136, 2 (w2dpi) Ög 136, 2 (w1dpi) Ög 136, 2 (j1dpi) Ög 136, 2 (d1dpi) Ög 136, 2 (e1dpi)
Ög 136, 3 (w1dpi) Ög 136, 3 (j1dpi) Ög 136, 3 (d1dpi) Ög 136, 3 (e2dpi) Ög 136, 3 (e1dpi)
Ög 136, 4 (w1dpi) Ög 136, 4 (d1dpi) Ög 136, 4 (e1dpi)
Ög 136, 5 (w2dpi) Ög 136, 5 (w1dpi)
© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.

This is a backup server for skaldic.abdn.ac.uk. Any changes made here will be lost.