Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader Járns (Járnsíða) in Keyser & Munch 1846 [NGL 1] p. 259 (51)
edition image
04 andans = 1andi sb. m. (231): 5) (Guds) ånd, (kristen) ånd spirit (of God), (Christian) spirit  ● heilagr andi helligånden the Holy Spirit 05 = pétrsmessuaftann sb. m. (6) 06 = valdsmaðr sb. m. (69) 06 forfalla laust = forfallalauss adj. (26) 07 pasker = páskir sb. f. pl. (67): påske 07 þingi = þing sb. n. (551): 5) område, distrikt, tingkreds, jurisdiktion 08 foruerks menn = forverksmaðr sb. m. (5) 09 scila = skil sb. n. (143): 4) eksekvering (af forpligtelse), (rigtig) udførelse, afgørelse4)  ● vænn til skila 09 æið = 1eiðr sb. m. (445): 1) ed, edsaflæggelse oath, oath-taking1)  ● sverja eið [e-s / um ■ / at e-u] [með e-u] [at e-u / á e-u / upp á e-t] [til e-s] [e-m] [fyrir e-m] aflægge ed, sværge take an oath, swear 09 fyrstan = 1fyrri adj. compar. (383): 2) først (i rækkefølge), forrest, som den første2)      (superl.) : 10 þess = 1þat pron. dem./pers. (1401) 10 æiðstaf = eið(s)stafr sb. m. (70): edsformular, eds ordlyd, ed (cf. Jón Þorkelsson 1893 [DI 2], 43-47) formulation/wording of an oath, oath 12 falner = 1falla vb. (1660) 12 vænir = vǽnn adj. (267): 6) [e-s] (om person el. ting som besidder en særlig evne el. klogskab der gør én el. ngt særlig egnet til ngt) velegnet, skikket, ansvarsfuld6)  ● vǽnn til skila 13 iafnan = 2jafnan adv. (178) 14 = 2of præp. (311): på (tidspunkt), under/i (tidsperiode), i løbet af, for/i (et tidsrum) ● of sinn én gang 14 høfe = 2hafa vb. (2294): [e-n/e-t] [í e-u / á e-u] [með e-u] [sér] 14 optarr = oft adv. (157) 15 = múlaþing sb. n. (3) 15 = skaftárfellsþing sb. n. (1) 15 þingi = þing sb. n. (551): 2) tingsted, lovgivende og dømmende forsamling, (al)ting, herredsting2)      (propr. comp.) : 15 þinge = þing sb. n. (551): 2) tingsted, lovgivende og dømmende forsamling, (al)ting, herredsting     (propr. comp.) : 16 = kjalarnes(s)þing sb. n. (3) 16 = rangárþing sb. n. (2) 16 = þverárþing sb. n. (2) 16 árnes þinge = árnes(s)þing sb. n. (2) 16 þinge = þing sb. n. (551): 2) tingsted, lovgivende og dømmende forsamling, (al)ting, herredsting     (propr. comp.) : 17 = húnavatnsþing sb. n. (6) 17 = þorskafjarðarþing sb. n. (4) 17 = þórsnes(s)þing sb. n. (3) 17 þinge = þing sb. n. (551): 2) tingsted, lovgivende og dømmende forsamling, (al)ting, herredsting     (propr. comp.) : 18 = hegranes(s)þing sb. n. (5) 18 = vǫðlaþing sb. n. (2) 18 eyiar þinge = eyjarþing sb. n. (1) 18 þinge = þing sb. n. (551): 2) tingsted, lovgivende og dømmende forsamling, (al)ting, herredsting     (propr. comp.) : 19 = þingfararkaup sb. n. (44) 19 kostnað = kostnuðr sb. m. (130): 1) [e-s / á e-m / af e-u/e-m / fyrir e-m / til e-s / um e-t] [upp á e-t] udgift, omkostning1)  ● taka kostnuð [af e-u] 21 = skilríkr adj. (77) 23 = skynsamr adj. (53) 23 = 2lǽra vb. (215): [e-n/e-t / e-m] [e-t / e-u / (upp) á e-t / um e-t / til e-s] [af e-u / með e-u / eftir e-u / í e-u] ; [e-t] [af e-m]  ● lǽrðr maðr 24 biskupar = 1byskup sb. m. (465): 1) biskop, kirkeligt overhoved (inden for den kristne kirke) bishop, ecclesiastical leader (in the Christian Church) 25 reiðu = 1reiða sb. f. (148): 5) afgift/løn til gejstlig el. verdslig øvrighedsperson 29 = lǫgréttumaðr sb. m. (27) 31 = hvervetna adv. (280) 31 = ónefndr adj. (11)