ONP: Dictionary of Old Norse Prose

We have been experiencing issues with KU’s internal network since mid-May. Pages may take much longer than usual to load. We are working on this issue and expect it will be resolved soon.

Word

2afl sb. n. [-s; *-]

(cf. afli sb. m.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

1) (item pl. ǫfl) fysisk styrke, kræfter (item pl.) physical strength

2) voldsom styrke, kraft, vold power, might, violence

3) [til ■] [við e-m] (overlegen) styrke, (militær) magt power (to subdue), (military) strength

4) [til ■] (økonomiske) midler (financial) means, resources

5) åndelig kraft, indre styrke spiritual power, mental strength

6) [til e-s] egenskab, evne, (overnaturlig) kraft (intrinsic) quality, capacity, (preternatural) power

7)
 ● at engu afli til ingen nytte to no avail

8)
 ● um/... afl [e-m] over (ngns) styrke, over evne beyond (sby’s) powers

9) (jur.) gyldighed (jur.) validity

10) stemmeflerhed, flertal majority of votes

Form.: afl (81); afli (48); afle (11); afls (8); aflit (3); öfl (2); oflin (2); alf (2); aufl (1); afll (1); áfl (1); ỏflum (1); abl (1); aflið (1); auflum (1); alfs (1); aflinu (1); ǫfl (1); aflid (1); aflsins (1); ofll (1); ꜹflen (1); oflum (1);

Comp.: andar- (2), ástar- (1), brjóst- (1), fimmtungs- (1), fóta- (2), guð·dóms- (2), gǫngu- (1), haf- (1), hafs- (1), handa- (1), hand- (1), hrygg- (1), líkams- (5), megin- (1), merkingar- (1), ofr- (10), ó·vǽgis- (1), stór- (1)

Gloss.: ClV err. m.; Finsen; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Litt.: Bagge 1994 [ANF 109] 8-10

Genre. (expected): religious works: 45 (45); romances: 35 (18); historical works: 24 (30); family sagas: 18 (21); charters: 14 (13); contemporary sagas: 11 (12); legal works: 9 (16); learned works: 7 (5); legendary sagas: 6 (7); þættir: 3 (4);

...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk