Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Words

andi sb. m. [-a; -ar]

(def. 7: formmæssigt ambig. exx. redig. under ǫnd sb. f.)

1) ånde, åndedræt ‖ breath, breathing
2) aspiration, åndedrag ‖ aspiration, breath
3) ånd, væsen uden legeme ‖ spirit, incorporeal being
4) (ond) ånd (som leder i fordærv) ‖ (evil) spirit (that entices to damnation)
 ● óhreinn andi
5) (Guds) ånd, (kristen) ånd ‖ spirit (of God), (Christian) spirit
 ● heilagr andi helligånden ‖ the Holy Spirit
6) (åndelig) kraft ‖ (spiritual) power
7) (menneskets) ånd/sjæl, (dyrs/menneskers) bevidsthed ‖ (human) spirit/soul, (human and animal) consciousness/spirit
8) forstand, tankevirksomhed, sindstilstand, indstilling ‖ intellect, ratiocination, state of mind, attitude
 ● með hǫrðum anda
9) (for endir sb. m., cf. lat.)

Forms: anda (123); andi (46); ande (10); aɴda (9); andar (8); aɴde (6); annda (5); andinn (3); andans (3); Aɴde (2); anða (2); anndí (2); ꜹndom (1); annde (1); anndans (1); ondvm (1); annd (1); aɴdi (1); avndvm (1); andana (1); Ande (1); andanna (1); aɴdeɴ (1); andí (1); andanum (1); ỏndum (1); andum (1); onda (1);

Gloss.: CLV; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; BL

Literature: Battista 2006 117; Gunnar F. Guðmundsson 2000 253; Kanerva 2011 39; Klare 1933-1934 [APS 8] 041-42; Magnús M. Lárusson 1961 [KLNM 6] 376-379; Reichborn-Kjennerud 1928 221a; Sverdrup 1911 [ANF 27] 20

Genre. (expected): religious works: 156 (62); historical works: 17 (40); legal works: 16 (22); contemporary sagas: 12 (17); romances: 9 (24); legendary sagas: 8 (10); þættir: 6 (5); learned works: 5 (7); family sagas: 5 (28); charters: 1 (18);