ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

fram, “frem”, “þram-” adv.

I. A

1) [af sér/e-u / at e-u / eftir e-m/e-u / frá sér/e-u / ór e-u / á e-t / í (gegnum) e-t / fyrir e-n / um e-n / yfir e-t / til e-s] (loc. mobil.) frem (til et sted el. stilling), ud, op, ind, ned, hen

 ● fram ... aftr

 ● fara fram finde sted, foregå

 ● á fram  1) frem

 ● á fram  2) forover, fremover

 ● af fram, fram af [!] forover, fremover

 ● fyrir fram [e-n] fremfor (ngn)

 ● hjá fram, fram hjá  1) [e-m] ved siden af (ngn), forbi

 ● hjá fram, fram hjá  2) [e-m] mod (ngn)

 ● fram fyrir neðan nedenunder

 ● um fram, fram um [e-n/e-t] på den anden side (af ngn/ngt), forbi (ngn/ngt)

 ● ganga fram gå i opfyldelse

 ● fram ok/... innar

 ● jafn fram  1) [e-m/e-u] lige langt frem, lige så langt frem som (ngn/ngt)

 ● jafn fram  2) ligeud

 ● jafn fram  3) [e-m/e-u] side om side, ved siden af hinanden, parallelt

 ● jafn fram  4) [e-m] ligeligt, i lige samme grad, på samme niveau, af samme værdighed

 ● leggja sik fram anstrenge sig

 ● fyrir lǫg fram imod loven

 ● setja/... skip/... fram

2) fremad, henad

 ● á fram, fram á [!] [á e-n]

 ● jafn fram lige hurtigt fremad

 ● fram á leið

 ● fram á/í veg

3) henover, hele vejen hen til/imod, langs med

 ● með fram, fram með [e-u] langs med (ngt)

4) (om det at nå frem til et sted)
 ● koma fram [í e-t / at e-u / til e-s]

5) (om det at nå til enden/målet med ngt)

6) forud, i forvejen

 ● frá fram, fram frá [!] i forvejen, forud

 ● fyrir fram, fram fyrir [sik] i forvejen, forud

 ● undan fram, fram undan i forvejen, forud

7) [á e-t / í e-t / til e-s] (temp.) frem (i tiden), senere

 ● er fram (orðit dags) det er blevet sent

 ● á fram videre

 ● fram frá [e-m] efter (ngn)

 ● fram í frá [!] fra da af, senere

 ● um fram, fram um [e-t] indtil efter, på den anden side af (ngt)

 ● fram yfir [e-t] indtil efter, på den anden side af (ngt)

 ● jafn fram [e-m/e-u] på samme tid, samtidig (med ngn/ngt)

 ● fram á leið i eftertiden, senere, videre

 ● líðr/... fram [á e-t / at e-u / til e-s]

8) [í e-t] (temp.) tilbage (i tiden)

 ● fram í ǽtt(ir)

9) bort, væk

10) tilovers, overskydende
 ● af fram

 ● fyrir fram på forhånd, i tilgift

 ● fyrir allt fram fremfor alt, først og fremmest

 ● hjá fram, fram hjá [e-m] ydermere, i tilgift, desuden

 ● um fram  1) [e-n/e-t] udover (ngn/ngt), ekstra

 ● um fram  2) [e-n] fremfor (ngn), mere end (ngn)

 ● yfir fram, fram yfir [e-n/e-t] fremfor, udover, ydermere, mere end, desuden

 ● yfir allt fram fremfor alt, først og fremmest

 ● jafn fram [e-m/e-u] sammen med, tilligemed, ligeledes

 ● svá fram fremfor alt, i særdeleshed

11) (loc. stat.) foran, forrest, i forreste ende, i spidsen

 ● fram ... aftr

 ● fram fyrir sik foran sig

 ● fram í frá [e-m] foran (ngn)

 ● fram undan [e-t] foran (ngt)

12) henne, oppe, inde, ude

13) borte, afsides

14) i ansigtet

15)
 ● jafn fram hver gang

16)
 ● svá fram i tilfælde af

I. B. framar (compar.)

1) [e-m] (loc. mobil.) længere frem, tættere på

2) (temp.) længst frem i tiden, senere

3) (temp.) længere tilbage i tiden, tidligere, før

4) (loc. stat.) længere fremme, højere oppe

 ● því framar

5) hellere, mere, yderligere, i højere grad, endvidere, nærmere, desuden

 ● enn framar endnu mere

 ● því framar så meget mere, destomere, ydermere, desuden

6) [e-m/e-u] bedre

 ● ganga framar [e-u] overgå (ngt)

 ● vera framar [e-m/e-u] overgå (ngn/ngt)

 ● því framar

I. C. frama(r)st/fremst (superl.)

1) [e-s] længst frem, tættest på

2) (temp.) længst tilbage, tidligst

3) (loc. stat.) forrest

4) mest, (aller) helst, frem for alt, først og fremmest

5) bedst, på bedste vis, af første klasse, først, ypperligst

II. (y. isl.)

III. (y. no.)

.

Forms: fram (548); framm (104); framar (60); framarr (47); framaʀ (26); framarst (16); frammar (16); framaz (15); framast (14); framarri (13); frammazt (13); fremst (12); framazt (8); fraᴍ (7); frammare (6); fremzt (5); fremz (3); framazst (3); Framar (2); frammazst (2); þram (2); Framm (2); framaʀʀi (2); frammaʀ (2); frammast (2); framarre (2); fre̋mz (1); þrammast (1); frammari (1); frammarre (1); f▹ra◃m (1); frama (1); framt (1); frammazsth (1); framaʀʀ (1); frammaszt (1); framꜳz (1); yfir (1); frem (1); framare (1); framaʀi (1); frama▹z◃ (1); frommare (1); frammara (1);

Compounds: ó- (18)

Gloss.: EJ; ClV item (jafn) jafnfram, jafnframar; Suppl2 item framarri, jafnfram; Fr item framarr, framarra, framarri, fremr, jafnfram; Hertzb item fram ífrá, framarr, fremst, jafnfram; HertzbTill item jafnfram; Anm; Rím framm, item íframm, jafnfram; LP framm; Med framar; AH; deVr item fremr; Fr4 item framarr, framarri, fremr, jafnfram; NO item framar(r), framarra, framarri, frama(r)st, fremr, jafnfram; ÁBlM; Bl (cf. corr.)

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 102, 437, 445-447; Finnur Jónsson 1921 (KultSprog) 320; Hastrup 1985 54; Hægstad 1916 131; Jakobsen 1901 [ANOH 1901] 96; Lundeby 1947 [ANF 62] 34; Salvesen 1968 49; Seip 1955 114; Seip 1955 294; Stefán Einarson 1944 [JEGP 43] 270-272; Stefán Einarson 1944 [JEGP 43] 273-275, 280-282; Stefán Einarson 1944 [JEGP 43] 281-282; Stefán Einarson 1944 [JEGP 43] 284; Valtýr Guðmundsson 1889 33

Genre. (expected): religious works: 245 (250); historical works: 158 (163); family sagas: 151 (113); contemporary sagas: 90 (69); romances: 84 (97); legal works: 69 (89); charters: 54 (72); learned works: 36 (29); legendary sagas: 34 (40); þættir: 23 (21); unclassified: 6 (4);

ÞH — November 2018

...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk