Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eldr (spec.: eild- Bl AM 305 fol 94va⁵, etc., cf. Grøtvedt 1954 [ANF 69], 84; ỏld- Bl1642 234² → ms. 112ra¹, cf. Grøtvedt 1939, 94) sb. m. [-s, dat. -i/-(HómÍsl¹⁷(1993) 24v²⁴); -ar]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I.

1) ild (et af de fire elementer) fire (one of the four elements)

2) ild (brændende tilstand), flammer, ild i brug (også i fjendtligt øjemed), bål fire (state of combustion), flames, fire in use (also in conflict), bonfire

 ● ausa eldi [á e-n] kaste (ild ɔ:) brændende materiale (på ngn) throw (fire ɔ:) burning material (on sby)

 ● bera eld [at e-u / í ■] sætte ild (til ngt) (i fjendtligt øjemed) set fire (to sth.) (as an aggressive act)

 ● brenna í eldi [e-n] brænde på bål (som straf) burn at the stake (as punishment)

 ● drepa (upp) eld [sér / fyrir e-m] tænde ild/bål light/make a fire

 ● eldr ok egg/... ild og (sværd)æg/... fire and (sword’s) edge

 ● eldr festir, eldr/eld festisk [í e-u] ild får fat, ild fænger fire takes hold

 ● gera eld tænde ild/bål light/make a fire

 ● hlaupa í eldinn (kaste sig ind i ilden ɔ:) kaste sig ud i konflikt (jump into the fire ɔ:) take on a conflict

 ● kasta í eld [e-u] (kaste (ngt) i ilden ɔ:) smide (ngt) ud til ingen verdens nytte (throw (sth.) into the fire ɔ:) squander (sth.)

 ● koma eldi [í ■] sætte ild (til ngt) (i fjendtligt øjemed) set fire (to sth.) (as an aggressive act)

 ● kveikja (upp) eld/eldi [fyrir sér] [með e-u] tænde ild light a fire

 ● leggja eld [í e-t / at e-u] lægge ild (i ovn, etc.), antænde, sætte ild (på/til ngt) light (an oven, etc.), set light (to sth.)

 ● eldr leikr/less [e-t] [yfir ■] ild fænger (i ngt), ild får frit spil fire catches hold (of sth.), fire spreads

 ● eldr lifir der brænder ild fire burns

 ● eldi lýstr [í e-t] ild fænger (i ngt) fire catches (in sth.)

 ● skjóta/ljósta eldi [í e-t / á e-t] antænde, sætte ild (på ngt) set light (to sth.), set alight

 ● slá (upp) eld tænde ild kindle a fire

 ● slá eldi [í e-t] sætte ild (til ngt), antænde set fire (to sth.), light

 ● taka eld [sér] [með e-u] tænde ild kindle a fire

 ● tendra eld [við e-t] tænde ild kindle a fire

 ● vaða eld, vaða fram í eld [e-u / með e-u] gå gennem ild (spec. om bersærker, etc., i ekstatisk tilstand og derfor uden smertefølelse, cf. Reichborn-Kjennerud 1947, 146-147) wade through fire (spec. of berserks, etc., in a frenzy and therefore without sense of pain)

 ● verja eldi (afværge ild ɔ:) standse ild (ward off a fire ɔ:) put out a fire, stop a fire

3) (spec.) ildløs, ildebrand (spec. of ravaging fire) conflagration

 ● eldr er lauss der er ildløs there is an outbreak of fire

4) (om ild/gnister fra (hug med) hugvåben, etc. of the sparks from the colliding (metal) of weapons, etc.)

5) ild/gløder (brændende transportabel masse tændt med et bestemt formål for øje) fire/embers (burning transportable mass lit for a specific purpose)

 ● senda/vísa eftir eldi [e-m] sende (ngn) efter ild (ɔ: gløder) send sby to fetch fire (ɔ: embers)

6) ild på fast ildsted, (arne)ild (hvor der også tilberedes og spises mad, cf. Fbrˣ 11¹⁹) fire on a fixed hearth, (domestic) fireplace (at which food is prepared and alongside which food is eaten)

 ● bera ǫl/... um eld lade (bæger/horn med) øl vandre hen over el. omkring ilden (cf. Dillmann 2000, 480) (som del af ceremoni, hvor der skåles) pass (a beaker/horn of) beer across or around the fire (as part of a toasting ceremony)

 ● fara eldi ok arni [á e-t] [til e-s] flytte med ild og ildsted (ɔ: flytte helt og holdent, cf. Vilhjálmur Finsen 1883, 587) move both fire and hearth (ɔ: move completely)

 ● allr ketill fellr í eld [e-m] (hele kedelen falder i ilden ɔ:) (ngns) verden styrter sammen (the entire cauldron falls into the fire ɔ:) (sby’s) world is in ruins

 ● sitja við eld sidde ved ilden sit by the fire

7) (om hellig ild) alterild, viet ild (of sacred fire) altar fire, consecrated fire

 ● fara eldi [e-t / um e-t / yfir !] drage (omkring nyt land) med ild (rituel handling, hvormed nyt land tages i besiddelse) go (around new land) with fire (ritual act to establish possession of land)

 ● koma eldi [á e-t] bringe ild (hen over nyt land) (rituel handling, hvormed nyt land tages i besiddelse) go (across new land) with fire (ritual act to establish possession of land)

8) (om ild i smelteovn of fire in a furnace)

9) vulkansk ild, vulkanudbrud volcanic fire, volcanic eruption

10) (om ild udspyet af drage, etc. of fire spit out by a dragon, etc.)

 ● blása eldi

11) (om ildlignende lysfænomen i naturen) blålys, lygtemand (of natural light phenomena) will o’ the wisp, etc.

12) (om (Guds straffende) ild der slår ned fra himlen of (God’s punishing) fire which strikes down from the sky)

13) (om ild sendt af Gud, spec. påskelørdags ignis novus, cf. Magnús M. Lárusson 1958 [KLNM 3], 582 of fire sent by God, spec. as ignis novus on Easter Saturday)

14) (om skærsilden of purgatory)

15) (om helvedes ild der brænder evigt of the eternal fire of hell)

16) (om dommedags ild of the fire on Doomsday)

17) (om varme/lidenskabelige følelser) glød (of warm/passionate feelings) fire

18) strålende lys burning light

19) (om brænding med brændejern i helbredende øjemed, cf. ³brenna vb. A def. 9 of cauterising)

20) (om ergotisme, cf. Møller-Christensen 1959 [KLNM 4], 10-13 of ergotism)

 ● inn illi eldr den onde ild ɔ: ergotisme the evil fire ɔ: ergotism

21) (om ord/samvittighed som svier og renser som ild) svøbe (of words/conscience which sear and cleanse like fire) scourge

II. (cogn.)

Form.: elld (70); elldi (55); elldr (42); eld (33); eldi (20); eldr (18); ellda (18); ælld (14); elldar (7); elldinn (7); ælldr (7); eldar (7); ellde (5); elldur (5); elldrinn (5); Elldr (4); elda (4); elldz (4); eldinn (4); ellz (4); eldrinn (4); eldinvm (3); eldinum (3); elde (3); elldinom (3); elldinum (3); eldana (2); æld (2); elds (2); eldz (2); elldí (2); ælldi (2); elldiɴ (2); ældi (1); ællða (1); ỏld (1); Elldinum (1); eldiɴ (1); ælde (1); ælder (1); ỏldr (1); Elldren (1); ellðinvm (1); elldin (1); elldarnir (1); ęldr (1); elldenom (1); ellden (1); ellt (1); ell (1); ellð (1); helldr (1); elldrin (1); eildr (1); ælz (1); eldinom (1); elldarner (1); elldínvm (1); elði (1); Elld (1); ælldz (1); eldin (1); ellða (1); alldr (1); elldenn (1); Elldrinn (1); elldurenn (1); ellzins (1);

Comp.: á·girndar- (3), altaris- (1), arin- (4), arins- (2), ástar- (17), bak- (10), bakstr- (7), bragð·als- (1), fá·tǿkis- (1), freistanar- (1), girndar- (5), gull- (1), halm- (2), hauga- (4), hegndar- (1), hel·vítis- (12), hitu- (1), hreinsanar- (13), iðranar- (2), illsku- (2), jarð- (11), kjulnu- (1), kylfu- (1), kylnu- (1), láfa- (2), lang- (5), laugar- (1), loft- (1), mál- (6), mein·lǽtis- (1), minnkanar- (1), mǫru- (1), ofns- (1), ó·friðar- (1), of·sóknar- (2), ógnar- (1), ó·róar- (1), pínslar- (3), píslar- (1), sálu- (4), setu- (1), sinu- (7), sjón·hverfinga- (1), sjón·hverfingar- (1), skírslar- (2), skot- (10), sorgar- (1), sviða- (1), svið- (1), sviðu- (1), synða- (1), út·burðar- (3), váða- (7), válaðs- (2), við·komningar- (1), villi- (1), ǫfundar- (3), ǫkkla- (2)

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; Suppl4; Bin item Eld-; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl item cf. corr.; LMNL

Litt.: Bandle 1956 [BA 17] 188, 190; Bø 1962 [KLNM 7] 347-348; Espeland 1929-1930 [NB 17] 139-151; Falk 1914 49; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 79; Finnur Jónsson 1934-1935 [APS 9] 300; Grøtvedt 1939 94; Grøtvedt 1954 [ANF 69] 84; Hermann Pálsson 1984 [Gripla 6] 42, 43, 45; Kjartan G. Ottósson 1983 [StudIsl 42] 123; Lid 1958 [KLNM 3] 324; Lid 1958 [KLNM 3] 579; Magnús M. Lárusson 1958 [KLNM 3] 582; Møller-Christensen 1959 [KLNM 4] 10-13; Reichborn-Kjennerud 1928 165; Reichborn-Kjennerud 1928 18; Reichborn-Kjennerud 1933 127; Reichborn-Kjennerud 1940 155-158; Reichborn-Kjennerud 1942 [MM 1942] 119; Reichborn-Kjennerud 1944 121; Reichborn-Kjennerud 1947 146-147; Ross 1983 [ANF 98] 57; Salvesen 1968 49, 60, 68; Seip 1955 142, 148, 168; Stigum 1958 [KLNM 3] 557; Strömbäck 1970 142-144; Valtýr Guðmundsson 1889 178-179; Vilhjálmur Finsen 1883 587; Vrátný 1917 [ANF 33] 61; Wood 1914 [JEGP 13] 500

Genre. (expected): religious works [rel]: 86 (106); historical works [his]: 78 (69); legal works [jur]: 56 (38); family sagas [isl]: 54 (48); romances [rom]: 34 (41); learned works [div]: 34 (12); contemporary sagas [bis]: 30 (29); legendary sagas [fas]: 18 (17); þættir [tot]: 10 (9); charters [dip]: 1 (31);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk