Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dǿmi sb. n. [-s; -]

1) [e-s / til e-s / of e-t] [af e-u] (item pl.) eksempel (på ngt), belysende eksempel, vidnesbyrd ‖ (item pl.) example (of sth.), illustrative example, evidence
 ● draga/taka til dǿmis/dǿma [e-t] [um ■] anføre som eksempel/vidnesbyrd/bevis ‖ bring forward as example/evidence/proof
 ● taka dǿmi [til ■] [eftir e-u] komme med eksempel (på ngt) (fra ngt), anføre som vidnesbyrd/bevis ‖ adduce as example (of sth.) (from sth.), bring forward as evidence/proof
 ● taka/gefa góð dǿmi [e-m] give (ngn) godt vidnesbyrd/skudsmål ‖ give (sby) a good testimonial
2) (spec. om skriftsted/citat ‖ spec. of a citation/quote)
3) [e-rs/e-s] [e-m] [til e-s] [í e-u] (item pl.) eksempel (til efterfølgelse), forbillede ‖ (item pl.) example (to be followed), model
 ● draga/taka/nema dǿmi [■] [e-s / á e-m / af e-m/e-u / eftir e-m] [sér] [til e-s] tage/bruge (ngt/ngn) som eksempel/forbillede, følge (ngns) eksempel ‖ take (sth./sby) as an example, derive an example (from sth./sby), follow (sby’s) example
 ● draga dǿmi til nytsemðar/nytja [sér] bruge (ngt) som nyttigt forbillede ‖ derive a beneficial example (from sth.)
 ● gefa dǿmi [■] [á e-m/sér / af sér] [e-m] [í e-u] levere eksempel, fremhæve (ngn) som eksempel/forbillede (mht. ngt) ‖ provide (a guiding) example, point to (sby) as an example/model (of sth.)
 ● hafa at dǿmum [e-t] [sér] tage/bruge som eksempel/forbillede ‖ take as (one’s) (guiding) example/model
 ● taka til dǿma [e-n] anføre som eksempel/forbillede ‖ cite, point to as an example/model
4) parallel, sammenligning ‖ parallel, comparison
 ● gefa dǿmi [■] [e-m] levere parallel ‖ present a parallel
 ● leiða dǿmi [e-rs] til [e-rs] drage parallel mellem (ngn) og (ngn) ‖ draw a parallel between (sby) and (sby)
 ● leiðask til dǿmis fremdrages som parallel ‖ be adduced as a parallel
 ● með líku dǿmi sem [e-t] ligesom ‖ similar to, like
 ● taka dǿmi [af e-m] [til !] drage parallel, anstille sammenligning, sammenligne ‖ draw a parallel, make a comparison, compare
 ● til dǿmis at draga/taka for at drage en parallel, for at anstille en sammenligning ‖ to draw a parallel, to make a comparison
5) [e-s / til e-s] tilfælde, fortilfælde, paralleltilfælde, lignende tilfælde ‖ case, previous/parallel instance, similar occurrence
 ● frá dǿmum ud over det sædvanlige, uden lige ‖ beyond what is customary, beyond comparison
 ● framar dǿmum [e-rra] ud over det sædvanlige, uden lige (i forh. til andre) ‖ beyond what is customary, beyond comparison (in relation to others)
 ● um framm dǿmi ud over det sædvanlige, uden lige ‖ beyond what is customary, beyond comparison
 ● ór dǿmum ud over det sædvanlige, uden lige ‖ beyond what is customary, beyond comparison
 ● meirr/... enn dǿmi er/eru til ud over det sædvanlige, uden lige ‖ beyond what is customary, beyond comparison
 ● meirr/... enn til dǿma ud over det sædvanlige, uden lige ‖ beyond what is customary, beyond comparison
 ● verðr dǿmi [e-rs/e-s] [e-m] det går (ngn) ligesom (ngn/ngt) ‖ (sby) experiences the same fate as (sby/sth.)
6) episode, begivenhed (der leverer stof til fortælling) ‖ event (which provides the material for an account)
7) [e-rs / af e-m / frá e-m] (forholdsvis kort) historie, illustrativ/eksemplificerende historie, opbyggelig/moralsk historie, exemplum, lignelse ‖ (relatively short) tale, illustrative/exemplifying tale, didactic/moral tale, exemplum, parable
8) norm, praksis, regel ‖ norm, practice, rule
9) ‘eksemplarisk’ dom, dom der danner præcedens, (Guds) straffende dom ‖ ‘exemplary’ judgement, judgement which constitutes a precedent, (God’s) punishing judgement

Forms: dæmi (39); dømi (16); dœmi (14); dæmum (13); dœme (12); døme (9); dꝍme (9); dæma (7); dỏme (6); dęmi (6); dæmí (5); dǿme (4); déome (4); dœmum (4); dęmum (4); dømum (4); dæmvm (4); dǽmi (3); dæme (3); dæmis (3); dỏmi (2); døma (2); dꝍmum (2); dœma (2); demi (2); dómi (2); dęmí (2); (1); dǿma (1); dæ̨me (1); dæ̋mum (1); dome (1); dǫmi (1); dẻmi (1); dæ̨mum (1); dǿmi (1); ðæmi (1); dǫme (1); dę́mom (1); dę̉mum (1); dæmumm (1); dæ̋mi (1); dø̨mis (1); dǫmom (1); dỏmum (1); dømiss (1); demvm (1); deómom (1); dỏmvm (1); dæmin (1); dǽma (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb item demi; Rím; LP; AH; deVr (dœma) ¹˜²dœmi; Fr4 item -demi, -dimi; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Almazán 2000 [MSc 13] 155-166; Boer 1926-1927 [APS 1] 71; Faulkes 1964 [ÍT 5] 127; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004) //; Holtsmark 1959 [KLNM 4] 97; Karker 1967 [KLNM 12] 639; Lönnroth 1965 25-28; Odenius/Holtsmark 1959 [KLNM 4] 90-98; Sverrir Tómasson 1988 [Rit 33] 127, 280-282, 284, 285; Tveitane 1968 144; Wellendorf 2011 188

Genre. (expected): religious works: 95 (55); historical works: 48 (36); legal works: 15 (20); contemporary sagas: 14 (15); romances: 11 (21); learned works: 8 (6); family sagas: 8 (25); legendary sagas: 5 (9); þættir: 2 (4); charters: 1 (16);