Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dýrr adj. [compar. -ri/-ari, superl. -str/-astr]

I.

1) [til e-s] dyr, højt vurderet, til høj pris, af høj værdi, kostbar, værdifuld, fin, fornem, pragtfuld, flot ‖ expensive, highly valued, at a high price, costly, precious, valuable, fine, noble, distinguished, magnificent, grand
 ● byggja dýrt [e-t]
 ● inn dýri háttr det kostbare/fine/fornemme/flotte versemål, versemål med tre helrim i hver verslinje: to tæt sammen i begyndelsen af linjen og det tredje i næstsidste stavelse (cf. Finnur Jónsson 1929 [ANF 45], 258) ‖ the precious/noble/distinguished/grand verse-form, verse-form with three full-rhymes in each line: two close together at the beginning of the line and t□□□
  1 [e-t] købe dyrt, købe til en høj pris ‖ buy at a high price
  2 [e-t/e-n] (komme til at) betale en høj pris (for ngt/ngn), købe (ngt/ngn ɔ: ngns liv) dyrt ‖ pay a high price (for sth./sby ɔ: for sby’s life)
 ● selja dýrt [e-t] sælge dyrt, sælge til en høj pris ‖ sell at a high price
 ● selja sik dýrt sælge sig selv (ɔ: sit liv) dyrt ‖ sell oneself (ɔ: one’s life) at a high price
 ● seljask dýrt [á e-u] sælge sig selv (ɔ: sin arbejdskraft) dyrt ‖ sell oneself (ɔ: one’s labour) at a high price
 ● taka dýrt [e-t] modtage (ngt) så det kommer en dyrt at stå ‖ receive (sth.) so that it is expensive in the acquisition
2) (om vurdering) høj ‖ (of evaluation/assessment) high
 ● leggja lag dýrt fastsætte pris/værdi ‖ fix price/value
 ● meta dýrt [e-t/e-n] [til e-s] vurdere højt, vurdere til høj pris/takst ‖ assess at a high price
 ● metask dýrt vurdere sig selv (ɔ: sin egen arbejdskraft) højt ‖ assess oneself (ɔ: one’s labour) at a high price
 ● virða dýrt [e-t] vurdere højt ‖ rate highly
 ● virðask dýrt vurderes højt ‖ be assessed at a high price
3) (om person/slægt) fornem, af høj status, prægtig, brav, agtværdig, prisværdig ‖ (of a person/family) distinguished, noble, highly placed, illustrious, worthy, honourable, praiseworthy
4) (spec. om lærd person) prægtig, fortræffelig ‖ (spec. of a learned person) illustrious, excellent
5) dyrebar, herlig, ophøjet, høj, hellig ‖ precious, glorious, exalted, sublime, high, holy
  1 (den herlige dag ɔ:) Kristi legemsfest (~ lat. festum corporis Christi) ‖ (the glorious day ɔ:) Feast of Corpus Christi
  2 skærtorsdag (~ lat. cena domini) ‖ Maundy Thursday
 ● dýrr dauði prægtig/ophøjet død ‖ glorious/sublime death
6) (i forb. m. drab, etc.) dyr (ɔ: medførende bødestraf) ‖ (in conn. with killing, etc.) expensive (ɔ: entailing a penalty)
 ● gera dýran [e-n] [um !]
 ● meta dýrt
 ● dýrr at rétti [sínum] dyr mht. oprejsning ‖ expensive in terms of compensation
7) (i forb. m. manglende helligholdelse) dyr (ɔ: medførende bødestraf) ‖ (in conn. with failure to celebrate a holy day) expensive (ɔ: entailing a penalty)
 ● (inn) dýri biti(nn)
8) (i forb. m. påbud ‖ in conn. with an injunction)
 ● dýrt er/... dróttins orð [um e-t] [e-m] (proverb.; cf. FJOrdspr, 76) (ens) herres ord vejer tungt (ɔ: man skal adlyde hans bud) ‖ the words of (one’s) master are mighty (ɔ: one should obey his command)
9)

II. (cogn.)

Forms: dyra (30); dyrt (16); dyri (14); dyrra (13); dyrum (9); dyr (7); dýrra (6); dyran (6); dýrt (6); dyrr (5); dyʀa (5); dýrst (5); dyrar (5); dyru (4); dẏrsta (3); dyrri (3); Dyrt (3); dýrum (3); dyrv (3); dyrst (3); dýra (3); dýrar (3); dyrsta (3); dyrir (3); dyʀu (2); dyrrar (2); dýran (2); dyrre (2); dýr (2); dýruztu (2); dyrtt (2); dyrstr (2); dyrast (2); dẏra (2); dyrstu (2); dýrsta (2); dýri (2); dyrazta (2); dijra (2); dyrdt (1); dijrer (1); dirra (1); dẏrann (1); dyʀt (1); dyʀra (1); dijrum (1); dyrumm (1); dýrer (1); dýru (1); dýrr (1); dẏr (1); dy▹r◃um (1); dyrasta (1); dyrazt (1); dyʀi (1); duran (1); dv̇ʀa (1); dyrari (1); dijr (1); dyre (1); dýrri (1); dyrstum (1); Dyri (1); dyrsto (1); dyrỏzstum (1); dýrsti (1); Dyrtt (1); dyʀri (1); dyraz (1); dyʀʀa (1); dv́rre (1); dẏrazta (1); dyraztir (1); dyʀe (1); dyri (1); dyrs (1); dyraztu (1); dyrustum (1); dyrvm (1); dyrræ (1); dryt (1); dïrum (1); dyruztu (1); dýrstr (1);

Gloss.: EJ (cf. corr.), item jafndýrr; ClV item (all-) alldýrr, (jafn) jafndýrr, (ofr) ofrdýrr; Suppl2; Fr item alldýrr; Hertzb item jafndýrr; Suppl4 jamdýrr; Bin item Dýri; Rím -r; LP item aldýrr, alldýrr; Med -y-; AH item alldýrr, iamdýrr; AJ; deVr; Fr4 item jafndýrr, ofdýrr; NO item jafndýrr; ÁBlM; Bl item jafndýr, dýridagur, cf. corr.

Literature: Astås pers. 2004 (konsulent 31.4.2004) //; Bandle 1956 [BA 17] 327; Björn Þorsteinsson 1961 [KLNM 6] 601; Finnur Jónsson 1929 [ANF 45] 258; Finnur Jónsson 1932 [ANF 48] 292; Heidermanns 1993 154-155; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004) //; Seip 1955 114, 208; Seip 1957 [KLNM 2] 534

Genre. (expected): religious works: 52 (63); romances: 51 (24); legal works: 38 (22); historical works: 27 (41); contemporary sagas: 21 (17); family sagas: 20 (28); charters: 17 (18); legendary sagas: 6 (10); learned works: 3 (7); þættir: 1 (5);