ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2deila vb. [-ld-]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

(cf. -deildr adj.)

A.

1) [e-t] [í e-t / í e-u] [?e-u(EncII624 148¹⁵)] opdele, dele, dividere ‖ divide, apportion, divide up

 ● deila brotum [e-t] brække i stykker, ?gøre lidet ud af (cf. HHOrðt1954 30-31), ?have delte meninger om ‖ break into pieces, ?make little of, ?have differing opinions about

 ● kjósa ok deila (både) vælge og dele ‖ (both) choose and deal

 ● ‖ impers.: deilir [e-u] (ngt) deler sig (i ngt), (dråber) dannes en for en ‖ there is a division (into sth.), (drops) are formed one by one

2) [e-t] skelne, kende (ngt fra ngt), se/kende forskel på ‖ discern, distinguish (one from another), see the difference between

3) (om vandløb) adskille, danne grænse/vandskel (ved selve sit løb, cf. ODS Vandskel def. 1) ‖ (of a watercourse) separate, form a boundary (by its course)

4) [til e-s] (om vandløb) danne grænse (ved løb i en vis retning; egtl. om flere vandløb: fordele sig, danne vandskel ved løb i hver sin retning, cf. ODS Vandskel def. 3) ‖ (of watercourses) form a boundary (by flowing in a certain direction; lit. of a number of watercourses: divide themselves, form a watershed)

 ● deila merki (om vandløb) danne grænse/vandskel ‖ (of watercourses) form a boundary/watershed

 ● ‖ impers.: deilir [e-t / e-u] [til e-s] [ór e-u] (vandløb) løber i en vis retning (egtl.: fordeler sig) ‖ (watercourses) run in a specific direction (lit.: divide themselves)

5) [e-t] (være skelsættende, sætte skel ɔ:) gøre en forskel, være afgørende (for ngt) ‖ (be a determining factor ɔ:) make a difference, be decisive (for sth.)

 ● deila málum [e-n] ?være af vigtighed (for ngn) (cf. y. isl. skipta e-n e-u) ‖ ?be of importance (for sby)

6) [e-t / um/of e-t] [með sér / sín í milli] [e-u] (indbyrdes) kives (om ngt), strides, skændes ‖ dispute (with one another) (about sth.), quarrel

 ● deila deildum [e-t / um e-t] kives, strides (indbyrdes) ‖ dispute (with one another)

7) [■ / um e-t] [við e-n/e-t / (upp) á e-n] [með e-u] kives (med ngn) (om ngt), strides, skændes, skælde ud, kæmpe/slås ‖ squabble (with sby) (about sth.), contend, argue, scold, fight

8) [e-u] [við e-n] udsætte (ngn) (for overgreb, etc.) ‖ inflict (encroachment, etc.) (on sby)

 ● deila deildum [við e-n] kives (med ngn) ‖ squabble (with sby)

 ● deila kappi [við e-n/e-t] [um e-t] kæmpe, strides, kappes ‖ fight, contend, compete

 ● deila illum orðum, deila illyrðum/andyrðum [við e-n] skælde (ngn) ud, uddele fornærmelser, etc. ‖ scold (sby), bandy insults, etc.

9) [e-t] [e-m / með e-jum] [á ! / í ■] tildele, uddele (portionsvis), fordele (blandt nogle) ‖ assign, portion out (among people), distribute

 ● gera deilt [e-t] [með e-jum] fordele (ngt) (blandt nogle) ‖ share (sth.) (among people)

 ● deila sér góðan/illan hlut [af e-u] tage del (i ngt) på en god/slet måde ‖ take part (in sth.) in a good/bad way

 ● ‖ impers.: deilir lit (acc./dat.?) [í e-u] farve fordeler sig ‖ colour is distributed

10) [e-t] [við e-n / með e-jum / á milli sín / sín í milli] fordele (indbyrdes), deles om ‖ divide up (among oneselves), share

 ● kjósa ok deila [í millum sín] vælge ud og fordele (mellem sig) ‖ pick and share (between oneselves)

11) [e-t] have at gøre med ‖ be party to

B. deila + præp./adv.

af: deila af

1)
 ● ‖ impers.: deilir af [!] [e-r(pl.)] [á millum e-ra] (vandløb) danner grænse/vandskel ‖ (watercourses) form a boundary/watershed

2) [e-m] [e-t] (jur.) afkræve, fratage ‖ (jur.) claim, confiscate

frá: deila frá

[e-u] [e-n] afskære (ngn) fra (ngt) ‖ exclude (sby) from (sth.)

í: deila í

 ● ‖ impers.: deilir í [e-t / e-u] [e-t] [með e-jum] (ngt) gør en forskel, der er divergens, (ngt) skiller (nogle) ad ‖ (sth.) makes a difference, (sth.) gives rise to a rift

til: deila til

[e-s/e-rs] [við e-n / móti e-m / í hendr e-m] forsøge at tilkæmpe sig (idet man gør krav på), tilvende sig, søge at bemægtige sig ‖ attempt to acquire (by laying claim to), appropriate, contend for control of

út: deila út

[e-t] uddele ‖ distribute

C. deila sér

[í e-t] dele sig ‖ split oneself up

D. deilask

1) [um/of e-t] dele sig, deles, fordeles, udbredes ‖ be split up, be shared, be distributed, be spread

2) [(á) millum e-ra / í milli !] (spec. om vandløb) fordele sig (ved løb i hver sin retning, hvorved der dannes grænse/vandskel) ‖ (spec. about watercourses) divide themselves in two (by flowing in two directions whereby a boundary/watershed is formed)

3) [at e-u] have delte meninger (om ngt), strides (om ngt) ‖ have differing opinions (about sth.), disagree (about sth.)

4) [til !] [e-m] tildeles ‖ be allotted

 ● sem dagr deilisk så længe der gives dagslys, så længe det er lyst ‖ as long as there is daylight, as long as it is light

E. deilask + præp./adv.

af: deilask af

[!] leveres ‖ be dealt out

Forms: deila (61); deilir (14); deilldu (10); deiliz (6); deilt (6); deilldi (5); deilaz (5); deilldr (4); deili (4); deillt (4); deilim (3); deildr (3); deilld (2); deilasc (2); deíla (2); deilið (2); dæild (2); deildv (2); dæilldv (2); deilizt (1); deiler (1); deildu (1); deild (1); dæilt (1); dæildh (1); dæila (1); deílir (1); deilz (1); déilt (1); Deila (1); deile (1); deilðv (1); déila (1); deilldo (1); deillde (1); dæilda (1); deilisc (1); deil (1); deílít (1); deildi (1); deilast (1); deilldan (1); dæilande (1); deillzc (1);

Compounds: hug- (1), at- (1), ør- (1), hlut- (3), fimm- (7), sundr- (3), mis- (1)

Gloss.: EJ; ClV item (jafn) jafndeildr; Fr; FrErr2; Hertzb; LP; Med; AH item iamdeildr; AJ; deVr; Fr4 item jafndeildr; NO item jafndeildr; ÁBlM; Bl cf. corr.

Literature: Andersson 1966 [ANF 81] 18-19; Bell 1980 [ANF 95] 96-97; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 74; Jansson 1958 [KLNM 3] 393; Kreutzer 1977 166-167; Marstrander 1930 308-309 n. 1; Seip 1929 22; Wennström 1940 [ANF 55] 280-282; Western 1930 290

Genre. (expected): legal works: 37 (16); family sagas: 33 (20); historical works: 32 (29); religious works: 32 (44); contemporary sagas: 9 (12); charters: 8 (13); romances: 8 (17); þættir: 4 (4); unclassified: 1 (1);

...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk