Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

brjóta vb. [brýtr; braut, brutu; brotinn]

(cf. -brotinn adj.)

A.

1) [e-t] [sér / fyrir e-n] [í e-t ] bryde, brække over, brække af, brække i stykker, brække ‖ break off (a piece), break (into pieces), fracture
 ● berja ok brjóta [e-n] [með e-u] prygle og lemlæste ‖ beat and mutilate
 ● brjóta á hals [e-n/sik] brække halsen (på ngn) ‖ break (sby’s) neck
 ● brjóta í hjóli/hveli [e-n] radbrække (ngn) på hjul ‖ break (sby) on a wheel
 ● brjóta um stein [e-n] ?radbrække (ngn) over sten, ?knuse el. sønderlemme på sten (cf. Jón Hn. Aðalsteinsson 1999 [Skírnir 173], 369-371) ‖ ?break (sby’s) back on a stone, ?smash to pieces or dismember on a stone
2) [e-t] (mat.) brække af ɔ: beregne (de vekslende længder af) ‖ (mat.) “break down” ɔ: compute (the varying lengths of)
3) [e-t] [með e-u] rive ned, bryde ned, smadre, ødelægge, nedbryde, tage kraften fra ‖ tear down, break down, break into pieces, damage, break up and dissolve, reduce to nothing
 ● brjóta skurðgoð (sín) knuse/omstyrte (sine) afguder ‖ break/desecrate (one’s) idols
 ● brjóta til jarðar [e-t] jævne med jorden ‖ raze to the ground
 ● ‖ impers.: brýtr [e-t] [á e-u] [í e-t] (ngt) går i stykker, (ngt) knuses, (ngt) styrter sammen ‖ (sth.) breaks to pieces, (sth.) shatters, (sth.) collapses
4) [e-t] [undir e-m] (spec. om skib) beskadige voldsomt, lade forlise ‖ (spec. of boats/ships) damage extensively, wreck
 ● brjóta skip (sitt) lide skibbrud, forlise ‖ be shipwrecked
 ● brjóta skip í spán lide totalt skibbrud ‖ have (one’s) ship broken into splinters, wreck (one’s) boat beyond repair
 ● verða brotinn [á e-u] (fig.) lide skibbrud ‖ (fig.) be wrecked
 ● ‖ impers.: brýtr skip/... [undir e-m] skib beskadiges voldsomt, skib forliser ‖ a ship is severely damaged, a ship is wrecked
 ● brýtr (skip) í spán skib knuses helt, der lides totalt skibbrud ‖ a ship is broken into splinters, a ship is wrecked beyond repair
5) lide skibbrud, forlise ‖ be shipwrecked
6)
 ● ‖ impers.: brýtr [e-t] [á e-u/e-m] (bølge/...) bryder/brydes, (strømmen) bryder (på ngt), (fig.) (ngt) rammer el. går ud over (ngn) ‖ (a wave/...) breaks, (current) washes (against sth.), (fig.) (sth.) falls on (sby’s shoulders)
7) [e-t] [á e-m / undir e-m] [til e-s/e-rs] bryde hul/åbning i (ngt) (så det går ud over ngn) (for at komme til el. få fat på ngt/ngn), bryde ind i, bryde op ‖ break (sth.) open (to sby’s detriment) (to get to or get hold of sth./sby), break into, break down, split apart
 ● brjóta jǫrð [til e-s] opbryde jord, tage jord i anvendelse ‖ break ground (for cultivation)
8) [e-t] åbne (brev) ‖ open (a letter)
9) [e-t / á e-t] (om vandløb) trænge sig frem (så det går ud over ngt), gennembryde, nedbryde (jord) ‖ (of a watercourse) break a new channel, burst a bank
 ● ‖ impers.: brýtr jǫrð ?jord er gennembrudt (af vandløb) ‖ ?ground is cut into (by a watercourse)
10) [e-t] afbryde, bryde ‖ interrupt
11) [e-t] [fyrir e-m] bryde vej gennem, rydde ‖ clear a route (through sth.)
 ● brjóta straum [fyrir e-u] (bryde strømmen ɔ:) tage en tørn og stå i spidsen (for vanskeligt forehavende) ‖ (go against the current ɔ:) stand at the head (of sth.), bear the brunt (of sth.)
12) [e-t] bryde (hul, vej, etc.) ‖ make an opening (to form a hole, path, etc.), break open
 ● brjóta rauf/... [á e-u / á e-t] bryde hul/... ‖ break a hole (in sth.), break open
 ● brjóta veg/slóð [um e-t / í gegnum ■] anlægge vej/..., rydde vej/... ‖ make a road/..., clear a road/...
 ● brjóta farveg [sér] (om vandløb) bryde (sig) vej/løb, bane (sig) vej ‖ (of a watercourse) make/find/open up a channel
13) ?indlede ‖ ?embark on
 ● brjóta (á) bág [við e-n / við e-m / með e-m / í móti e-m] yppe kiv, sætte sig op (mod ngn), strides ‖ pick a quarrel, engage in contention (with sby)
 ● brjóta kapp/kappi [við e-n] yppe kiv, sætte sig op (mod ngn), strides ‖ pick a quarrel, engage in contention (with sby)
14) [e-t] [undir e-t/sik] brede ud, sprede ud ‖ spread out
15) [e-t] [(í) millum e-rra] gøre til genstand for diskussion, debattere ‖ bring up for discussion, mull over
 ● brjóta eða tjá
16) [e-t] bryde (overenskomst, etc.), svigte, tilsidesætte, kuldkaste, overtræde, trodse, undlade at følge ‖ break (a settlement, etc.), flout, disregard, violate, defy, go against
 ● brjóta á bak [e-t] tilsidesætte, trodse, svigte ‖ disregard, flout, go back on
 ● brjóta lǫg/... [á e-m] [með e-u]
17) [(í) mót(i) e-m/■(e-t) / við e-n/e-t] [í e-u / með e-u] [til !] forbryde sig, synde, forse sig, være opsætsig ‖ commit an offence, sin, do wrong, misbehave, be insubordinate
18) [e-t] [móti e-m/e-u / við e-n/e-t / með e-n] [með e-u] begå, gøre sig skyldig i ‖ commit, be guilty of
19) [e-n] [til e-s] [með e-u] (med tvang) bøje, tvinge ‖ subject, force
 ● brjóta á bak [e-n/e-t] bryde/tvinge ned på ryggen, trænge/drive tilbage ‖ wrestle to the ground, repulse, force back
 ● brjóta til svefnis/sǽngr [e-a] [við sik] tvinge (kvinde) til samleje, voldtage ‖ force (a woman) to have intercourse, rape

B. brjóta + præp./adv.

af: brjóta af

1) [e-u/e-m/sér] [e-t] brække af, rykke af, rive af ‖ break off (a piece), tear off
 ● brjóta brú af [!]
 ● brjóta odd af oflǽti sínu (knække spidsen af sit hovmod ɔ:) nedværdige sig ‖ (break the tip off one’s arrogance ɔ:) demean/degrade oneself
2) [e-u] [■] bryde (kalksten) af (sten) ‖ break/splinter (limestone) out of (stone)
3) [e-u] [e-t] (om vandløb) (ved sin fremtrængen) bryde/sprænge (jord) løs fra (jord) ‖ (of a watercourse) (by the force of its current) detach (land) from (land)
4) [e-u] overtræde (forbud) ‖ violate (a ban)
5) [!] forbryde sig, synde, (i forb. med forpligtelse) svigte ‖ commit an offence, sin, (in conn. with obligation) flout
6) [!] [■] [við e-n] begå, gøre sig skyldig i ‖ commit, be guilty of

braut: brjóta braut

[e-t] knuse og få til at forsvinde ‖ break up and dissolve

frá: brjóta frá

[!] [e-t] brække fra, bryde løs, bryde op ‖ break off, force open

í: brjóta í

[e-t] [e-t] brække i stykker og blande i, iblande ‖ break into pieces and mix in, mix in

niðr: brjóta niðr

1) [e-t/e-n] rive ned, bryde ned, styrte, vælte omkuld, ødelægge, nedlægge, nedbryde, tage kraften fra, fordærve ‖ tear down, break down, destroy, bring down, bring/reduce to nothing, corrupt
 ● brjóta niðr akr/... ved trampen nedbryde ager/..., nedtrampe ager/... ‖ destroy fields/... by trampling, trample down fields/...
 ● brjóta niðr til jarðar, brjóta niðr at jǫrðu [e-t] jævne med jorden ‖ raze to the ground
 ● ‖ ?impers.: brýtr niðr [e-t] (ngt) væltes omkuld, (ngt) ødelægges ‖ (sth.) is brought to the ground, (sth.) is destroyed
2) [e-n/e-t] [með e-u] fælde, betvinge ‖ bring down, subdue
3) [e-t] [með e-u] omstøde, kuldkaste, tilsidesætte, modarbejde ‖ revoke, invalidate, set aside, flout, disregard, obstruct

ofan: brjóta ofan

[e-t] rive ned, bryde ned, styrte ‖ tear down, break down, destroy

ór: brjóta ór

1) [e-u/e-m] [e-t] bryde ned og fjerne (fra), rykke løs (fra), slå (tand) ud på/af (ngn/ngt) ‖ remove by force, heave (sth.) out of (sth.), knock (a tooth) out of (sby/sth.)
 ● brjóta ór halsliðum [e-n] trække (ngns) hals af led ‖ dislocate (sby’s) neck
2) [e-u] tage frem fra, pakke ud af ‖ take out of, unpack

saman: brjóta saman, brjóta til samans

1) [e-t] folde sammen ‖ fold up
2) [e-t ok e-t] ; [e-t] [við e-t] sammenholde, sammenligne ‖ compare

sundr: brjóta (í) sundr

1) [e-t] sønderdele, dele over, brække, brække i stykker ‖ divide in two, break apart
2) [e-t] tage fra hinanden ‖ take apart
3) [e-t] [í e-t] slå i stykker, knuse ‖ break into pieces, smash
 ● ‖ ?impers.: brýtr í sundr [e-t] (ngt) vælter og går i stykker, (ngt) styrter sammen ‖ (sth.) falls and breaks, (sth.) collapses

um: brjóta um

[e-t] bryde op (og derved åbne) ‖ break apart (and thereby open)

undir: brjóta undir

[e-t/sik] [e-n/e-t] [af e-u] [með e-u] tvinge ned, undertvinge, få ned med nakken, underkaste, underlægge, nedbryde ‖ bring down, overwhelm, subject, subjugate, destroy

upp: brjóta upp

1) [e-t] (om klippe, sten, etc.) bryde, bryde løs, bryde op (fra jorden), rykke op ‖ (of rock, stone, etc.) break, take up, extract (from the earth)
2) [e-t] [til e-rs] brække op (og derved åbne), bryde op, bryde ind i (ngt) (for at få fat på ngn) ‖ break open, break into (sth.) (to get hold of sby)
3) [e-t] åbne ‖ open
 ● brjóta upp bréf
4) [e-t] lukke op for, tage op, tage frem ‖ open up, take up, take out
 ● brjóta upp vápn tage våben op/frem (fra gemme), gribe til våben ‖ fetch out weapons (from storage), reach out for one’s weapons
5) [e-t] folde ud, pille fra hinanden ‖ unfold, take apart
6) [e-t] (i tale og skrift) bringe frem, fremlægge, fremholde ‖ (in speech and in writing) bring forward, call attention to, raise
7) [e-t] folde op, smøge op ‖ fold up, roll up

út: brjóta út

1) [e-t] ?bryde ned, ?bryde op ‖ ?tear apart, ?pull up
2) [e-t] [af e-u] uddrage (mening) (af tekst) ‖ elicit (the meaning) (of a text)
3) [e-t] (om vandløb) bryde/bane (sig) (vej) ‖ (of a watercourse) make/open up (a channel)
 ● ‖ impers.: brýtr út [e-t] [í gegnum e-t] (ngt) bryder sig vej (gennem ngt) ‖ (sth.) breaks its way (through sth.)

C. brjóta sik

(om vandløb) bryde sig (ny) vej el. dele sig ‖ (of a watercourse) break a (new) channel or channels

D. brjóta sik + præp./adv.

aftr: brjóta sik aftr

[í e-t] (om vandløb) bryde sig vej tilbage ‖ (of a watercourse) break its way back

niðr: brjóta sik niðr

[við e-u] bukke sig ned (til jorden), knæle ‖ bow down (to the ground), kneel

út: brjóta sik út

[ór e-u] bryde sig vej ud (af ngt) ‖ break one’s way out (of sth.)

E. brjótask

1) [um e-t] (mat.) brydes/afbrydes (ved decimalpladser) ‖ (mat.) be broken/partitioned (at decimal places)
2) [á e-m] knække over el. gå i stykker (pga. ngn) ‖ be broken or break in two (on account of sby)
3) [í e-t] (om vandløb) bryde sig vej, trænge igennem ‖ (of a watercourse) break one’s way, force
4) [í e-u] [ór e-u] [til e-s] kæmpe sig løs/fri, kæmpe (for at opnå ngt), tumle rundt, rave rundt ‖ break free, fight (for sth.), flail about
5) [í e-m / með e-m / í milli e-rra] (fig.) ?syde, gære, volde brydninger ‖ (fig.) ?seethe, ferment, cause conflict

F. brjótask + præp./adv.

á: brjótask á

[e-t] hamre løs på, styrte imod, gå til angreb på ‖ hammer away at, make a violent attack on

aftr: brjótask aftr

 ● brjótask á bak aftr ligge spændt i en bue ‖ arch one’s back

at: brjótask at

[e-m] bryde (larmende) ind hos (ngn) ‖ break (noisily) into (sby’s home)

braut: brjótask braut/burtu

1) [ór e-u] bryde sig vej væk/ud ‖ force one’s way out
2) [ór !] [af e-u] [út í e-t] brydes ned og fjernes/flyttes, rykkes løs ‖ be broken down and removed, be heaved away

fram: brjótask fram

[í e-t / í millum e-rra] kæmpe sig fremad, trænge sig (voldsomt) frem ‖ fight one’s way forward, force one’s way to the front

fyrir: brjótask fyrir

1) [■] ?tumle med, spekulere på, være bekymret for ‖ ?struggle with, ponder on, be concerned about
2) [!] [e-t] slå (ngt) i stykker for hinanden ‖ break (sth. of) each other’s

gegn: brjótask í gegn

[e-u] støde imod ‖ clash against

í: brjótask í

1) [e-t] bryde ind i ‖ break into
2) [e-u] bakse med, gøre sig store anstrengelser med, spekulere på ‖ make a great effort at, speculate about

mót: brjótask á/í mót(i)

1) [e-m/e-u] [með e-u / af e-u] kæmpe imod, gøre modstand mod, sætte sig op imod, modarbejde ‖ struggle against, pitch/set oneself up against, go against, thwart
2) [!] kæmpe imod hinanden, strides ‖ fight against one another

niðr: brjótask niðr

(fig.) nedbrydes, falde til jorden ‖ be degraded

um: brjótask um

[!] [með e-u / með e-t / af e-u] kæmpe voldsomt, slås (til højre og venstre), vride og vende sig, kaste sig hid og did, vælte rundt ‖ struggle fiercly, hit out to right and left, cast oneself from side to side, writhe/thrash about

út: brjótask út

[af e-u / frá e-u] [um e-t] bryde sig vej ud, trænge ud, bryde ud ‖ break out, force one’s way out

við: brjótask við

1) [e-n/e-t / e-u] kæmpe imod, gøre modstand mod, sætte sig op imod, modarbejde ‖ fight against, offer resistance, set oneself against, resist, go against
2) [e-t] bakse med, gøre sig store anstrengelser med ‖ exert oneself over (sth.), contend against, take great pains with (sth.)

Forms: briota (142); braut (99); brytr (64); brutu (53); brotit (50); brjóta (35); bravt (28); brotinn (28); brotin (24); brotid (23); brotið (21); briotaz (18); brýtr (17); bryti (13); brvtv (13); brytur (10); brióta (9); brꜹt (9); bryz (8); brotet (8); brauzt (7); broten (7); brotnir (6); brauz (6); briotazt (6); brotnar (6); brot (6); brẏtr (5); brautz (5); brioti (5); briote (5); bríota (5); brotít (4); bruto (4); bryzt (4); brjóti (4); brauzk (4); brutuz (3); brotiþ (3); briotezt (3); bryst (3); briotta (3); broteð (3); briotande (3); bryter (3); briotir (3); Brutu (3); briotum (3); broted (3); briot (3); briotazst (3); brotnu (2); brota (2); briotom (2); brautzst (2); brotínn (2); brýtz (2); brꜵuzc (2); brꜹtz (2); brávt (2); briotunst (2); brutv (2); brjótaz (2); brvtvz (2); bravtz (2); brẏtí (1); briota (1); Brytr (1); brýzc (1); brotizt (1); brautst (1); brutusk (1); brotizst (1); Briottu (1); brothen (1); brꜹ́t (1); brjótum (1); Briota (1); briotvm (1); bryte (1); brytr (1); brỏt (1); bryttur (1); brotíð (1); bronar (1); brvtu (1); briotid (1); brutvz (1); brotiz (1); briotezst (1); brotizk (1); briot▹az◃ (1); bryzc (1); brýz (1); brat (1); brytar (1); brutuð (1); brottid (1); brotnvm (1); breota (1); brytzt (1); briotaztt (1); bravz (1); brautsc (1); brotez (1); braust (1); brioth (1); bríotum (1); brottett (1); briotꜳ (1); briótít (1); brytst (1); brauzst (1); brutuzt (1); Briot (1); brotner (1); brotno (1); brotín (1); briotiz (1); brjótask (1); brvtsc (1); brutust (1); brauth (1); briota (1); brjótið (1); brioti (1); brǫt (1); brjótir (1); brotnum (1); brytvr (1); brothnar (1); brottin (1); bryttr (1); brẏtz (1); briotez (1); brjótast (1); brotenn (1); brotna (1); briotandi (1); briotið (1); briotha (1); Braut (1); bráut (1); briötum (1); Brauz (1); briötast (1); brautzt (1); briotast (1); brijtur (1); brottner (1); brautt (1); bryota (1); brotnv (1); briott (1); briotasc (1); brottnar (1); brotiɴ (1); Brávt (1);

Gloss.: EJ; ClV item albrotinn; Fr item albrotinn; Hertzb; Suppl4 item niðrbrjóta, niðrbrotinn; Rím; LP; Med -o-; AH; AJ; deVr; Fr4 item niðrbrjóta, undirbrotinn, uppbrotinn; NO item albrotinn, niðrbrjóta; ÁBlM; Bl

Literature: Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 72; Grøtvedt 1939 26, 109; Hofmann 1955 [BA 14] 117; Pétur Sigurðsson 1959 [KLNM 4] 162; Robberstad 1976 [KLNM 20] 239; Seip 1931 [MM 1931] 58; Seip 1944 [ANF 58] 149; Seip 1949 [ANF 64] 160; Seip 1952 [APS 21] 25; Sigurður Líndal 1976 [KLNM 20] 240; Sørlie 1937 [MM 1937] 68-71; Tveitane 1968 64

Genre. (expected): religious works: 223 (246); historical works: 191 (160); legal works: 134 (88); family sagas: 93 (111); romances: 81 (95); contemporary sagas: 76 (68); legendary sagas: 44 (39); charters: 32 (71); þættir: 31 (20); learned works: 15 (28); unclassified: 4 (3);