ONP: Dictionary of Old Norse Prose

We have been experiencing issues with KU’s internal network since mid-May. Pages may take much longer than usual to load. We are working on this issue and expect it will be resolved soon.

Word

borð sb. n. [-s; -]

(cf. borði sb. m.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

1) planke, bræt, bjælke board, plank, beam

2) skibsside, lønning, fribord, ræling ship’s side, bulwark, freeboard, gunwale

 ● á borð i (hver?) side (af et skib) on (each?) side (of a ship)

 ● á annat borð  1) på den ene side (af skib) on one side (of a ship)

 ● á annat borð  2) alternativt, ellers alternatively, otherwise

 ● á bǽði borð på/til begge sider (af et skib) on both sides (of a ship)

 ● bera borði opbygge (skibsside) med planker build up (a ship’s side) with planks

 ● berask at borði [e-m] tilstøde befall

 ● bera fyrir borð  1) [e-t] kaste over bord throw overboard

 ● bera fyrir borð  2) [e-n/e-t] ignorere, tilsidesætte, underkende ignore, disregard, bring (sby) down, reject (a legal case)

 ● brestr á/at borði [e-t] [e-m] [fyrir sakir e-s] (ngn) mangler (ngt) (egtl.: om bord, cf. Meissner 1950, 285.15, HHOrðt1954, 128, HHOrðt, 75, el. ved bordet ɔ: i proviant, cf. HHOrðt, 75; for anden tolkning, eg (sby) lacks (sth.) (lit.: on board or at table ɔ: in the way of provisions; for a different interpretation, lit.: of waves breaking against a ship’s side, cf. LjósvLˣ 129¹² note)

 ● búa borði opbygge (skibsside) med planker build up (a ship’s side) with planks

 ● fyrir borð udenbords, over bord overboard

 ● fyrir borði ødelagt, tabt, tilsidesat destroyed, lost, slighted

 ● hár borði (om skib) med højt fribord, med høje sider (of a ship) with a high freeboard, with high sides

 ● innan borðs  1) indenbords, om bord on board

   2) (som var. til as a var. to innan hirðar)

 ● leggja árar á borð lægge årerne ud put out the oars

 ● (mikill) borði  1) (om skib) med højt fribord, med høje sider (of a ship) with a high freeboard, with high sides

 ● (mikill) borði  2) (om person) “stor på den”, “bredskuldret” (cf. HHOrðt, 79) who makes much of himself, “broad-shouldered”

 ● taka skammt frá borði (om årer: ikke række langt ud over skibssiden ɔ:) ikke nå vidt, komme til kort (of oars: not reach far from a ship’s side ɔ:) not reach far, fall short

 ● um borð om bord on board

 ● útan borðs udenbords, over bord over board

 ● borð við borð (om skibe) side om side, ræling ved ræling (of ships) alongside one another

3) side i bygningsværk side of a building

4) bord, ?bordplade table, ?table-top

 ● búa borð [e-m] [með e-u] (stille frem og) dække bord (put up and) lay a table

 ● borð eru brautu borde er fjernet tables are removed

 ● borð eru frammi ?borde er fjernet ?tables are removed

 ● borð eru ofan ?borde er fjernet ?tables are removed

 ● borð eru uppi borde er fjernet tables are removed

 ● borð fara braut borde bliver fjernet tables are removed

 ● borð fara fram borde bliver stillet frem tables are set up

 ● borð fara ofan borde bliver fjernet tables are removed

 ● borð fara upp borde bliver fjernet tables are removed

 ● fara til borðs/borða gå til bords go to table

 ● ganga at borði [við e-n] [um e-t] give efter, bøje sig, indgå forlig (med ngn) (om ngt) submit, give way, accept a settlement (with sby) (on sth.)

 ● ganga til borðs/borða gå til bords go to table

 ● ganga undan borðum gå fra bordet leave the table

 ● ganga undir borð gå til bords go to table

 ● guðs borð alter altar

 ● hafa fram borð [fyrir e-n] stille bord frem set up tables

 ● halda upp borðum ?fjerne borde ?remove tables

 ● koma til borðs/borða komme til bords come to table

 ● koma undir borð komme til bords come to table

 ● koma yfir borð komme til bords come to table

 ● láta upp borð lade fjerne borde have tables removed

 ● leggja fram borð stille borde frem set up tables

 ● reisa borð [e-m] stille borde frem set up tables

 ● rísa undan borði rejse sig fra bordet get up from table

 ● setja borð [e-m / fyrir e-m / fyrir e-n] stille bord frem (for/foran ngn) set up a table (for sby, in front of sby)

 ● setjask undir borð sætte sig til bords sit down at table

 ● setja upp borð stille bord frem set up a table

 ● setjask (upp) yfir borð sætte sig til bords sit down at table

 ● sitja til borðs [með e-m] sidde til bords sit at table

 ● sitja um borðum sidde til bords sit at table

 ● sitja undir borði/borðum sidde til bords sit at table

 ● sitja yfir borð, sitja yfir borði/borðum sidde til bords sit at table

 ● skipa fyrir borð [e-m] placere (ngn) ved bord place (sby) at a table

 ● stíga undan borði rejse sig fra bordet get up from table

 ● stíga undir borð sætte sig til bords sit down at table

 ● stíga upp undir borð rejse sig fra bordet get up from table

 ● stíga (upp) yfir borð sætte sig til bords sit down at table

 ● taka borð stille bord frem set up a table

 ● taka braut borð fjerne borde remove tables

 ● taka ofan borð fjerne borde remove tables

 ● taka upp borð  1) [fyrir e-n] stille borde frem set up tables

 ● taka upp borð  2) fjerne bord remove a table

 ● vera/... at borði [með e-m] sidde/... til bords be/... at table

 ● vera undir borðum sidde til bords sit at table

5) (item pl.) spisning, måltid (item pl.) eating, a meal, table

 ● búa til borðs tilberede (mad) prepare (food)

 ● eiga saman borð spise sammen eat with one another

 ● halda borð [e-m] bespise (ngn) feed (sby) at one’s table

 ● halda á sitt borð [e-n] bespise (ngn) feed (sby) at one’s table

 ● reiða til borðs forberede spisning, lave mad prepare food

 ● yfir borði ved bordet, under måltidet at table, during a meal

6) kost, mad, underhold board, food, sustenance

 ● á borði [með e-m] [í e-u] på underhold, på kost provided with food

 ● at borði [e-s] på kost provided with food

7) spillebræt, spillebord playing board

 ● liggja við borð (om spil) ?stå på spil (cf. HHOrðt, 76-77) (of gambling) ?be placed as a stake

8) kant, rand, afstand mellem kant og væske rim, edge, margin between rim and liquid

9) gongong gong

Form.: borð (162); bord (85); borði (36); bordz (25); borðz (25); borðe (22); borðum (15); borde (14); borða (13); borþ (13); borðs (12); borðit (11); borz (10); bordi (10); borðinu (5); borþi (5); bordum (5); borðom (5); borðunum (4); borðin (4); bordit (4); borda (3); borþe (2); bordin (2); borþom (2); borþit (2); bordvm (2); bords (2); Borð (2); borðvnvm (2); borþa (2); borzt (1); borþonom (1); bordinv (1); bordinu (1); borðenv (1); bordino (1); borþinv (1); bordh (1); borðvm (1); borðeno (1); bordssens (1); bordzs (1); boði (1); borðanna (1); borðinv (1); bordsvm (1); borðvnum (1); bordumm (1); borðet (1); bordinnu (1); bœd (1); bỏrd (1); bordinn (1); boð (1); borþz (1); bordid (1); bordzins (1); borþino (1); Bord (1); borðínv (1); boðin (1);

Comp.: alnar- (1), báts- (2), bekkjar- (2), breiða·stofu- (1), brǿðra- (1), buklara- (1), byskups- (1), dag·verðar- (7), drykkju- (38), dǫgurðar- (2), eiki- (1), felli- (1), fót- (8), greni- (2), há·sǽtis- (6), her·toga- (1), hug- (1), hvíldar- (1), jarteigna- (3), jarteignar- (1), kommúns- (3), konungs- (20), leik- (1), mat- (42), nátt·verðar- (1), pall- (4), prest- (13), prýz- (1), silfr- (1), skák·tafls- (2), sker- (6), skip- (5), skips- (5), skvíara- (1), smíða- (1), stóra·stofu- (1), sveina- (1), tafl- (11), út- (2)

Gloss.: EJ ²borð; ClV; Fr; FrErr1; FrErr3; Hertzb; Suppl4; Rím; LP; AH; AJ ¹,²borð; deVr ¹⁻³borð; Fr4 item -borð; NO; ÁBlM item -borð; Bl item cf. corr.

Litt.: Bjorvand 1994 6, 31, 32; Bø 1958 [KLNM 3] 519; Falk 1911 [MM 1910] 16; Falk 1912 51, 54-55; Falk 1914 129; Finnur Jónsson 1929 [ANF 45] 137; Halldór Halldórsson 1991 74-80; Marstrander 1915 121; Marstrander 1915 43; Norberg & Stigum 1957 [KLNM 2] 116-119; Nygaard 1916 23; Simek 1982 75-76; Ullmann 1922 [MM 1922] 24-25; Valtýr Guðmundsson 1889 186-188; Wallem 1910 88-89

Genre. (expected): historical works: 151 (93); family sagas: 86 (64); religious works: 70 (142); legal works: 59 (51); romances: 44 (55); contemporary sagas: 36 (39); charters: 28 (41); legendary sagas: 25 (23); þættir: 23 (12); learned works: 10 (16); unclassified: 5 (2);

...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk