ONP: SøgningSearch

Søgninger bruger SQL wildcard-tegn % (et eller flere tegn) og _ (ét tegn). Brug _ hvis dit tastatur ikke har alle tegn.Searches use SQL wildcard characters % (anything) and _ (single letter). Use _ if you cannot type a particular letter.

Dagens ord
Word of the day
Hovedord
Headwords
Definitioner
Definitions
Ordformer i citater
Wordforms in citations
Håndskrifter
Manuscripts
Bibliografi
Bibliography
Værker
Works
Fritzners ordbog
Fritzner’s dictionary

Denne side er en grænseflade til ONPs ordbog og registre. Den indeholder billeder af håndskrifter fra Digitale samlinger-projektet samt links til tekster fra Menota og Skjaldeprojekt/ Lexicon Poeticum.

This is an interface to ONP’s dictionary and indices. It incorporates some manuscript images created as part of the Digital collections project as well as linking texts from Menota and the Skaldic Project/ Lexicon Poeticum.

En anden version af denne side, primært på engelsk og Unicode skrifttyper, er her.

An alternative version of this site, primarily in English and using Unicode fonts, is available here.

Redaktørereditors: Aldís Sigurðardóttir; Alex Speed Kjeldsen; Bent Chr. Jacobsen; Christopher Sanders; Ellert Þór Jóhannsson; Eva Rode; Helle Degnbol; James E. Knirk; Maria Arvidsson; Simonetta Battista; Tarrin Wills; Þorbjörg Helgadóttir. Kontaktcontact: onp@hum.ku.dk. Følg os påfollow us on:

TastaturgenvejeKeyboard shortcuts

h - hjemmesidehome

k - historikhistory

+ - forstør billedemake image larger

- - formindsk billedemake image smaller

i - vis/skjul citatershow/hide citations

o - vis/skjul citatoplysningershow/hide citation info

t - gå til toppen af sidenscroll to top of page

b - gå til bunden af sidenscroll to bottom of page

d - skift sprogtoggle language

Åbner startside
Go to homepage
h
Historik (siden seneste genindlæsning)
History (since last reload)
k
Skift størrelse/oplysninger om citater
Change size/information about citations
o
Skjul/vis citater i artikel
Hide/show citations in article
i
Vis ord som er linkede til dette lemma i andre korpusser
Show words linked to this lemma in other corpora
Vis citater i kronologisk rækkefølge til højre
Show citations in chronological order to the right
Vis citater i alfabetiske rækkefølge til højre
Show citations in alphabetical order to the right
Skjul citater til højre
Hide citations to the right
Link til arkiverede version(er)
Link to archived version(s)