Trykte publikationer – Københavns Universitet

ONP > Om ONP > Trykte publikationer

Trykte publikationer

I siderne under dette menupunkt findes oplysninger om den trykte udgivelse af ONP. For de enkelte bind er der foruden oplysninger om bindene en liste over anmeldelser.

På grund af den digitaliseringsfase der pågår for øjeblikket er publiceringen af ordbogen i trykt form stillet i bero.

Desuden er der links til listen over Forkortelser og Symbolerder er anvendt i de trykte bind og Vejledning således som den er trykt i ONP 1-3 : Nøgle // Key (2004). Endelig er der et link til Museum Tusculanums Forlags hjemmeside, hvor de trykte bind kan købes.