Om middelalderhaandskrifter – Københavns Universitet

Middelalderhåndskrifter

I dette register bringes en oversigt over de ved ONP gældende dateringer af håndskrifter eller håndskriftdele fra før ca. 1550 indeholdende norrøn prosa. Endvidere findes opført alle samlinger, der huser diplomer eller eftermiddelalderlige håndskrifter benyttet af ONP.
Principielt følges håndskriftkatalogernes foliering eller paginering. I det tilfælde, hvor kataloget anvender foliering, mens der i håndskriftet kun ses paginering, registreres begge dele (pagineringen parentetisk). Sjældne afvigelser fra dette princip kan være motiveret i en facsimileudgaves eller en standardudgaves normdannende brug. I særtilfældet GKS 1005 fol anføres kun spaltetælling. Håndskriftstumper er så vidt muligt stykket sammen til blade og folieret. Ved foliering er der altid til bladtallet føjet r/v for recto/verso, mens tal alene markerer paginering; a/b betegner en sides venstre/højre spalte i et tospaltet håndskrift.
Nationalitetsbestemmelse er anført ved de håndskrifter eller håndskriftdele, som regnes for norske: no., færøske: fær., overvejende sandsynligt norske: no./isl.?, eller om hvilke det kan siges, at de sandsynligvis er islandske, mens norskhed dog ikke kan udelukkes: isl./no.?. Stefán Karlsson har været ordbogens konsulent på dette område.
Hver datering ledsages af et udvalg af litteraturhenvisninger. Det meddeles, hvor dateringen er fremsat første gang (efter ca. 1850), så vidt registreret af ONP; hvis det er sket for en rum tid siden, anføres et eller flere kildesteder af nyere dato til støtte for dateringen.
ONP har, ofte ret groft, fortolket og forenklet de i litteraturen fremsatte dateringsforslag. Alle dateringer, der ikke er fremsat som nøjagtige årstal (fx. “1469” eller “1520-1538”), forudgås af et c = cirka (i sjældne tilfælde a = ante eller p = post), men herudover er forbehold fra datørs side af typen “muligvis”, “sandsynligvis” ikke repræsenteret. Eksempler på ONP-tolkninger er c1200-1250 for “første halvdel/del af det 13. århundrede”, c1300-1400 for “14. århundrede” og c1400-1425 for “begyndelsen af 1400-tallet” eller “tidligt i det 15. århundrede”. Hvor ONP har set sig nødsaget til at tolke en mindre direkte fremsat datering, antydes det ved cf. før det pågældende kildested.
I yderste højre spalte anføres standardkatalogernes dateringer; dette gøres dels for at præsentere de dateringer, som de fleste forskere i dette århundrede har arbejdet med, dels som et modstykke til de af ONP udvalgte ofte ret snævre dateringer.
Kursiverede bibliografiske signaturer forklares i bibliografien.

Klik her for at vise håndskriftregisteret.