Registre – Københavns Universitet

Registre

Lige som i ONP Registre // Indices 1989 er der tre tilgængelige registre, men i opdateret form.
Det er redaktionens håb, at det med tiden bliver muligt at stille bedre søgemuligheder til rådighed.

De tre registre er for det første Bibliografi, hvor alle de bibliografiske signaturer er opført. For det andet er det registeret over de Signaturer der anvendes i citaterne. De indledes med en liste over de værker hvor i gennem de enkelte signaturer kan findes. For det tredje en fortegnelse over alle de Middelalderhåndskrifter der anvendes af ONP med dateringer. Bemærk at man først får en liste over håndskriftsamlinger og derfra har man adgang til håndskrifterne i de enkelte samlinger.