Om ordlisten (avanceret) – Københavns Universitet

Ordliste (avanceret)

Efter at man har stiftet bekendtskab med basisversionen, gives der mulighed for brugerdefinerede søgninger.

Søgemåde

 • helt ord. Søgestrengen skal være et helt ord
 • begynder med. Søgestrengen skal svare til begyndelsen af et ord
 • ender med. Søgestrengen skal svare til slutningen af et ord
 • indeholder. Søgestrengen kan forekomme hvor som helst i ordet

Ordklasse

Her kan vælges ordklasse. Vælges ordklasse ikke, søges på alle ordklasser.

Gramm. specif. (grammatisk specifikation)

Her kan vælges en nærmere specifikation til ordklassen, fx m. eller f. for substantiver (boxen kan ikke bruges alene, men kun i kombination med “Ordklasse”). Vælges ingen grammatisk specifikation, søges på alle muligheder.

Søgestreng

For at undgå problemer med flere computertyper og styresystemer bør man udfylde feltet "Søgestreng" på følgende måde:

 • skriv d for ð, fx. bad for 'bað'
 • skriv t+h (3 karakterer: t, plus-tegnet og h) for 'þ', fx. t+hol for 'þol'
 • skriv alle vokaler uden accenter (om ǽ, ø/ǿ, ǫ, se de følgende)
 • skriv a+e for 'ǽ', fx. sa+ell for 'sǽll'
 • skriv o+e for 'ø' og 'ǿ', fx. bo+eli for 'bǿli'
 • skriv o+o for 'ǫ' (dvs. o plus ogonek)

Wild card karakterer

Wild card karakterer er karakterer der kan stå for andre karakterer. Wild card karakterer muliggør brede søgninger. ONP's søgesystem tillader to wild card karakterer:
_ (understregning) der kan anvendes for én vilkårlig karakter
% (procenttegn) der kan anvendes for et vilkårligt antal karakterer

Anvendelse af wild card karakterer.

 • Wild card karakterer kan kun anvendes i forbindelse med søgemåderne "begynder med", "ender med" og "indeholder". De kan ikke anvendes sammen med "helt ord".
 • _ understregning anvendes for én vilkårlig karakter. Skriv f.eks. t+hr_ng og vælg "begynder med". Det betyder i ONP's system: Søg efter alle forekomster af 'þ' efterfulgt af 'r' efterfulgt af én karakter efterfulgt af 'ng' og alt hvad der kommer derefter. Resultater giver bl.a. þryngva, þrøngva, þrǫng.
 • % procenttegn anvendes for et vilkårligt antal karakterer. Skriv f.eks. "o%lik" og vælg "begynder med". Det betyder i ONP's sytem: Søg efter alle forekomster af 'o/ó' efterfulgt af et vilkårligt antal karakterer efterfulgt af 'lik/lík' og alt hvad der kommer derefter. Resultater giver bl.a. 'óskapglíkr' sammen med óglíkendi, óglíkliga, og óglíkligr.

Søgningens resultat

Søgningen udføres, når knappen “Find” aktiveres. Resultaterne bliver vist i en liste.

Fundne ord: For de enkelte fundne ord angives:

 • ordet. Hvis ordet er inden for ONP's korpus, er det trykt med fede typer
 • ordklasse og evt. grammatisk specifikation
 • antal citater i ONP's arkiv

Adgang

Når en søgning er udført, opnås der adgang til ordbogsmaterialet som beskrevet under Ordliste (basis)

Klik her for at begynde en avanceret søgning i ordlisten Ordliste (avanceret)