Om ordlisten (basis) – Københavns Universitet

Hvordan ordlisten (basis) bruges

 • klik på det relevante begyndelsesbogstav i alfabetet
  - en alfabetisk ordliste for den valgte afdeling af ordlisten viser sig til højre på skærmen
 • klik på checkboksen foran det relevante ord
 • vælg mellem “Struktur” og “Artikel”, og artiklens struktur eller hele artiklen vil vise sig på skærmen
 • vælg mellem “Citater kronologisk” og “Citater efter signatur” (dvs. henvisninger)
  - citaterne og de tilhørende citatsedler fremkommer i overensstemmelse hermed
 • klik på signaturen, der som standard står med blå skrift, for at få adgang til de relevante dele af de registre, som forklarer henvisningen; supplerende links inden for registrene er understregede
 • klik på pilen i slutningen af citatet for at få adgang til den bagved liggende håndskrevne ordbogsseddel og tekstsiden, hvorfra citatet er excerperet; der er også adgang til den foregående og den følgende tekstside
 • hvor en anden tekst, som regel en varianttekst eller udenlandsk parallel også er tilgængelig, skal der foretages et valg mellem at linke til “Main Text” eller “Variant Text” eller “Support Text”
 • for at vende tilbage til ordlisten lukkes vinduerne ét efter ét

Klik her for at begynde en enkel søgning i ordlisten Ordliste (basis).