Nye artikler, opdateringer etc. – Københavns Universitet

Nye artikler, opdateringer etc.

På denne side får man adgang til redaktionsudkast af artikler i fortsættelse af de publicerede (a-en). Kun et udvalg af ord er redigeret (cf. Historie og udvikling - Nylige udviklinger):

  • Verber
  • Præpositioner
  • Usammensatte substantiver (i begyndelsen af 2011)

For verbernes og præpositionernes vedkommende gælder det, at de ikke er redigeret efter semantiske principper, men er ordnet strukturelt efter formelle/syntaktiske kriterier. Det vil sige at præpositioner er ordnet efter deres styringsforhold (fx. dativ eller accusativ) og verberne i forhold til medio-passiv og præpositioner/adverbier.

For substantiverne gælder det, at ordene kun er redigeret af én redaktør, og at definitionerne kun er på ét sprog (dansk eller engelsk).

Ordbogsartiklerne i de trykte bind af ONP omfattede citater som ikke fandtes i ONP's arkiver, men som var suppleret fra ældre ordbøger som Fritzner og Cleasby-Vigfusson. Denne supplering foretages for tiden kun for de usammensatte substantivers vedkommende.

Opdateringerne på denne side vil komme med jævne mellemrum. Sidste opdatering er:

December 2016

De ord der optræder i listen på opdateringssiden, findes også i den almindelige ordliste.