Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader RbHH (*1263) (Réttarbǿtr Hákonar Hákonarsonar) in Keyser & Munch 1846 [NGL 1] p. 462 (16)
edition image
18 buþægnum = búþegn sb. m. (26): bofast mand der lever af landbrug (ofte beskrivende en mands personlige kvaliteter) man who makes his living by farming (often used to describe a man’s personal qualities) 22 tiund‹ir› = tíund sb. f. (104): 1) [af e-u] (jur.) tiende1)  ● gera tíund (sína) [af e-u] 25 biskups riki = byskupsríki sb. n. (27): bispedømme, stift bishopric, diocese 25 dꝍme = dǿmi sb. n. (206): 3) [e-rs/e-s] [e-m] [til e-s] [í e-u] (item pl.) eksempel (til efterfølgelse), forbillede (item pl.) example (to be followed), model3)  ● draga/taka/nema dǿmi [■] [e-s / á e-m / af e-m/e-u / eftir e-m] [sér] [til e-s] tage/bruge (ngt/ngn) som eksempel/forbillede, følge (ngns) eksempel take (sth./sby) as an example, derive an example (from sth./sby), follow (sby’s) example 26 fygli = 1fygli sb. f./n.? (8): (coll.) fugle (der fanges)  ● fiski ok fygli 26 sade = 2sáð sb. n. (60): 4) (om afgrøde som afgift eller tiende) (of crop as a tax or tithe) 26 fiski = 1fiski sb. f. (71): 5) (coll.) den fisk der fanges, fisk (coll.) fish which is caught, fish5)  ● fiski ok fygli 27 iarn tiund = járntíund sb. f. (1) 27 skinna tiund = skinnatíund sb. f. (1) 27 væidskapp = veiðskapr sb. m. (1) 28 biskup = 1byskup sb. m. (465): 1) biskop, kirkeligt overhoved (inden for den kristne kirke) bishop, ecclesiastical leader (in the Christian Church) 28 nytt = 1nyt sb. f. (105):  ● taka nyt [af !] 29 skilum = skil sb. n. (143): 7) ansvar, forpligtelse  ● vera í (réttum) skilum [við e-n] 30 ansuorom = andsvar sb. n. (96): 2) [fyrir e-n/e-t] [við e-n] [á e-u / um e-t] (pl. andsvǫr) (jur.) forsvar (for ngn) (over for ngn) (vedr. ngt) (pl.) (jur.) defence (for sby) (against sby) (concerning sth.) 31 æigner = eign sb. f. (229): 6) (spec. om kirkelig ejendom, cf. item def. 7 spec. of ecclesiastical property) 32 giælldi = gjald sb. n. (161): 2) [e-s] [at !] [e-m] (item pl.) midler til betaling, betaling, udgift, gengældelse, løn2)  ● gjald ok/... gjǫf/gjafir