Københavns Universitet

Work

  ONP Reader RbHH (*[1248-1263]) (Réttarbǿtr Hákonar Hákonarsonar) in Keyser & Munch 1846 [NGL 1] p. 459 (29)
edition image
08 buþeghnum = búþegn sb. m. (26): bofast mand der lever af landbrug (ofte beskrivende en mands personlige kvaliteter) ‖ man who makes his living by farming (often used to describe a man’s personal qualities) 08 alþydu = 1alþýða sb. f. (116): 2) almindelige mennesker (uden særlig titel eller status), almue, menigmand ‖ common people (without special title or status), ordinary people 09 onduærdo = ǫndverðr adj. (206) 09 bæðe = 1bǽði conjunc. (228):  ● bǽði ... eða svá både ... og også ‖ both ... and also ● bǽði ... ok svá både ... og også ‖ both ... and also 09 sæthninghar = setning sb. f. (91): 2) bestemmelse, forskrift, påbud, regel, tradition2)  ● (heilagra) feðra/manna setning 11 aflæ = 1afli sb. m. (95): 1) indtægt, fortjeneste ‖ income, profit 12 tiund luten = tíundhlutr sb. m. (1) 13 a eggian = áeggjun sb. f. (74): [e-s / til e-s] [við e-n] æggen, opfordring, tilskyndelse ‖ exhortation, urging, instigation 13 fiandæns = fjándi sb. m. (220): 5) (om djævelen, fanden, Satan) 13 fyrstunni = 1fyrsta sb. f. (74):  ● fyrstunni/fyrstu  ● í fyrstunni 13 tiund = tíund sb. f. (104): 1) [af e-u] (jur.) tiende1)  ● gera tíund (sína) [af e-u] 14 uesall = vesall adj. (163) 16 byghdir = byggð sb. f. (276): 2) (item pl. byggðir) beboet/bebygget område, bebyggelse ‖ (item pl.) inhabited area, inhabitation 16 æftirlæitan = eftirleitun sb. f. (43): 3) [e-s] [e-rs / við e-n] [um e-t] efterforskning, undersøgelse, forhøren sig, forespørgsel, anmodning, insisterende anmodning ‖ investigation, enquiry, questioning, request, insistent pleading 20 uillu = 1villa sb. f. (98): 2) (om afvisning af eller tvivl på den sande tro) vantro, vranglære, kætteri, hedendom 21 bꝍndær = bóndi sb. m. (497): 1) bonde, bofast mand (incl. lejlænding ‘leiglendingr’) der lever af landbrug, mand af almuen ‖ farmer, man of fixed abode (incl. a tenant-farmer ‘leiglendingr’) who lives by agriculture, member of the untitled classes 22 namulegha = námuligr adj. (1) 22 fe = sb. n. (563): 1) (item pl.) ejendom, gods, løsøre, (akkumuleret) rigdom, kapital ‖ (item pl.) property, (movable and immovable) goods, (accumulated) wealth, capital ● fé ok frelsi/frjálsi 23 frialse = frjálsi sb. n. (33): 2) [af e-u] freedom from tyranny, freedom from external interference, freedom of action2)  ● fé ok frjálsi 25 fridi = 1friðr sb. m. (299): 1) peace (ɔ: absence of conflict/unrest/disorder), tranquillity, peace and quiet, peace of mind 25 hedans = heðans adv. (1):  ● heðans á frá [!] fra nu af 27 dꝍmt = dǿma vb. (429): 7) [e-t] [með sér / sín á millum] [at e-u] [með e-u] vedtage, bestemme, dekretere, forordne ‖ resolve, determine, decree, ordain 29 bui = 1 sb. n. (342): 1) gård, brug (ɔ: sted med landbrug), gårdsdrift, (gård)husholdning ‖ farm (ɔ: place where agriculture is practised), farming, householding 29 kycquendi = kvikvendi sb. n. (144): 3) husdyr, klovdyr vedr. tiende 30 bꝍndær = bóndi sb. m. (497): 1) bonde, bofast mand (incl. lejlænding ‘leiglendingr’) der lever af landbrug, mand af almuen ‖ farmer, man of fixed abode (incl. a tenant-farmer ‘leiglendingr’) who lives by agriculture, member of the untitled classes 34 storlytum = stórlýti sb. n. (1) 35 biskup = 1byskup sb. m. (465): 1) biskop, kirkeligt overhoved (inden for den kristne kirke) ‖ bishop, ecclesiastical leader (in the Christian Church) 36 drygia = drýgja vb. (85): 2) [e-t] [við e-n / sín í milli / yfir e-t] [í e-u] [fyrir e-m / fyrir sakar e-s / fyrir skyld e-rs] udføre, udøve, udvise, begå, give sig af med ‖ carry out, perform, demonstrate, commit, perpetrate 36 girn = girnd sb. f. (86): 3) [e-rs/e-s / til e-rs/e-s / e-rra í milli] (spec.) (of sexual lust)3)  ● girnd líkamsins, líkamlig girnd