Københavns Universitet

Work

  ONP Reader RbEM (*1281-1282)² (Réttarbǿtr Eiríks Magnússonar) in Keyser & Munch 1849 [NGL 3] p. 82 (19)
edition image
12 erchibiskupen = erkibyskup sb. m. (169) 12 hatt = 1háttr sb. m. (528): 1) [á e-u / af e-u] måde, væremåde, gøren og laden, beskaffenhed, tilstand, art, slags 12 prouasta = prófastr sb. m. (48): 2) (om biskops nærmeste underordnede) provst 082.12 (cap.) byscups menn = byskupsmaðr sb. m. (21): 1) mand i tjeneste hos biskop ‖ man in the service of a bishop 13 kristinsdoms bæklingr = kristinsdómsbǿklingr sb. m. (1) 13 byskupana = 1byskup sb. m. (465): 1) biskop, kirkeligt overhoved (inden for den kristne kirke) ‖ bishop, ecclesiastical leader (in the Christian Church) 13 lidugir = liðugr adj. (144): 2) [■ / til ■] fri, uhindret, uden tvang 14 dygiliga = dyggiliga adv. (27): ordentligt/fuldstændigt, samvittighedsfuldt, tro, loyalt ‖ properly/completely, conscientiously, faithfully, loyally 16 frammar = fram adv. (934): 5) hellere, mere, yderligere, i højere grad, endvidere, nærmere, desuden 17 taksetningar = taksetning sb. f. (11) 17 bannsetningar = bannsetning sb. f. (20): [við e-n] [af e-u] bandlysning, ekskommunikation, band ‖ pronouncement/imposition of a sentence of excommunication, excommunication 17 alogur = álaga sb. f. (44): 2) [við e-n] byrde (spec. økonomisk), skat, afgift ‖ imposition (spec. economic), burden (in the form of levies), tax 18 bryllaups gerðum = brúðhlaupsgerð sb. f. (36): 1) [til e-rrar] afholdelse af bryllup, bryllup ‖ celebrating a wedding, wedding 18 festingum = festing sb. f. (57): 4) [e-s] [við e-ja fem. sg. acc. / með e-m] trolovelse, (jur. bindende) ægteskabsaftale ‖ betrothal, legal marriage settlement 18 uant = 2vanr adj. (75) 19 dagum = dagr sb. m. (765): 10) [e-rs] (item pl.) (ngns) dage, levedage, levetid, regeringstid, embedsperiode ‖ (item pl.) (sby’s) days, lifetime, reign, period of office10)  ● hinn efsti dagr, síðasti dagr, efstu/síðustu dagar [e-rs] (ngns) sidste levedag/levedage ‖ last day(s) of (sby’s) life 19 siðastum = síðarri adj. compar. (122): 1) (den) senere, (den) seneste, (den) sidste 20 eða = eða conjunc. (481): 1) eller, (enten) eller, (hvad enten) eller, eller også ‖ or, (either) or, (whether) or, or else ● hvárt sem/er ... eða (eigi) hvad enten ... eller (ej) ‖ whether ... or (not) 20 klaustrum = 3klaustr sb. n. (107): 2) (om kloster som institution, fælleskab af munke el. nonner)