Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader RbEM (*1281-1282)² (Réttarbǿtr Eiríks Magnússonar) in Keyser & Munch 1849 [NGL 3] p. 82 (20)
edition image
12 var. erchibiskupen = erkibyskup sb. m. (169) 12 prouasta = prófastr sb. m. (48): 2) (om biskops nærmeste underordnede) provst 12 hatt = 1háttr sb. m. (528): 1) [á e-u / af e-u] måde, væremåde, gøren og laden, beskaffenhed, tilstand, art, slags 082.12 (cap.) byscups menn = byskupsmaðr sb. m. (21): 1) mand i tjeneste hos biskop man in the service of a bishop 13 var. kristinsdoms bæklingr = kristinsdómsbǿklingr sb. m. (1) 13 var. byskupana = 1byskup sb. m. (465): 1) biskop, kirkeligt overhoved (inden for den kristne kirke) bishop, ecclesiastical leader (in the Christian Church) 13 var. lidugir = liðugr adj. (144): 2) [■ / til ■] fri, uhindret, uden tvang 13 var. falle = 1falla vb. (1660) 14 var. dygiliga = dyggiliga adv. (27): ordentligt/fuldstændigt, samvittighedsfuldt, tro, loyalt properly/completely, conscientiously, faithfully, loyally 16 frammar = fram adv. (935): 5) hellere, mere, yderligere, i højere grad, endvidere, nærmere, desuden 17 alogur = álaga sb. f. (44): 2) [við e-n] byrde (spec. økonomisk), skat, afgift imposition (spec. economic), burden (in the form of levies), tax 17 var. bannsetningar = bannsetning sb. f. (20): [við e-n] [af e-u] bandlysning, ekskommunikation, band pronouncement/imposition of a sentence of excommunication, excommunication 17 taksetningar = taksetning sb. f. (11) 18 bryllaups gerðum = brúðhlaupsgerð sb. f. (36): 1) [til e-rrar] afholdelse af bryllup, bryllup celebrating a wedding, wedding 18 uant = 2vanr adj. (75): 2) sædvanlig, vant, som det er kutyme/skik2)  ● er vant [e-u] (ngt) er sædvanligt 18 festingum = festing sb. f. (57): 4) [e-s] [við e-ja fem. sg. acc. / með e-m] trolovelse, (jur. bindende) ægteskabsaftale betrothal, legal marriage settlement 19 siðastum = síðarri adj. compar. (122): 1) (den) senere, (den) seneste, (den) sidste 19 dagum = dagr sb. m. (765): 10) [e-rs] (item pl.) (ngns) dage, levedage, levetid, regeringstid, embedsperiode (item pl.) (sby’s) days, lifetime, reign, period of office10)  ● hinn efsti dagr, síðasti dagr, efstu/síðustu dagar [e-rs] (ngns) sidste levedag/levedage last day(s) of (sby’s) life 20 eða = eða conjunc. (481): 1) eller, (enten) eller, (hvad enten) eller, eller også or, (either) or, (whether) or, or else1)  ● hvárt sem/er ... eða (eigi) hvad enten ... eller (ej) whether ... or (not) 20 klaustrum = 3klaustr sb. n. (107): 2) (om kloster som institution, fælleskab af munke el. nonner)