Københavns Universitet

Work

  ONP Reader RbEM (*1280) (Réttarbǿtr Eiríks Magnússonar) in Keyser & Munch 1849 [NGL 3] p. 4 (20)
edition image
09 logum = lag sb. n. (922): 5) [á e-u] (pl. lǫg) (gældende) lov     (propr. comp.): 19 Steiga tings logum = steigarþingslag sb. n. (1) 19 Borgathings logum = borgarþingslag sb. n. (2) 19 Eidzifo þings logum = eiðsifaþingslag sb. n. (11) 19 Eidzifua þings monnum = eiðsifaþingsmaðr sb. m. (9) 19 = 2vǽnta vb. (205): [e-rs/e-s / e-t / e-u] [af e-m/e-u / at e-m/e-u / í e-m/e-u / til e-rs/■] [e-u/e-m/sér] 19 monnum = maðr sb. m. (1289):      (propr. comp.): 19 logum = lag sb. n. (922): 5) [á e-u] (pl. lǫg) (gældende) lov     (propr. comp.): 22 greinir = 2grein sb. f. (375): 3) [milli e-rra] item, point, issue, question, instance/occurrence/event, matter, aspect/respect 23 bok = 1bók sb. f. (407): 8) (spec.) lovbog, lovsamling, lov ‖ (spec.) lawbook, law codex, law 24 log = lag sb. n. (922): 5) [á e-u] (pl. lǫg) (gældende) lov5)  ● lǫg ok (...) réttr 25 rett = 1réttr sb. m. (319): 3) (gældende) lov, lov og ret3)  ● lǫg ok landsins réttr 26 Stegha tingj = steigaþing sb. n. (2) 26 bera = 3bera vb. (2740): 8) [e-t] [fyrir e-n] fremføre, udtale, fremlægge, forkynde ‖ recite, deliver, pronounce, recount, proclaim 26 Borgar þingi = borgarþing sb. n. (11) 26 bref = bréf sb. n. (258): 2) [■ / um e-t / til e-s] (item pl.) (offentligt) dokument, (officiel) skrivelse, bekendtgørelse, forordning ‖ (item pl.) (public) document, charter, (official) promulgation, ordinance, writ 26 Eidzifuæ þingi = eiðsifaþing sb. n. (14) 26 = skrifa vb. (199): [e-t] [e-t] 26 þingi = þing sb. n. (552): 2) tingsted, lovgivende og dømmende forsamling, (al)ting, herredsting     (propr. comp.): 27 greinum = 2grein sb. f. (375): 4) article, paragraph/section (of a text), (spec.) clause (in a legal text))