Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Pétr²Cod645 (Pétrs saga postula) in Larsson 1885 p. 74 (18)
edition image
10 = jórsalaland sb. n. (26) 10 af = 2af præp. (1057): 1) I fra, bort fra, af ‖ from, away from, off 10 af = 2af præp. (1057): 0)  ● af því at/er for, fordi ‖ for, because 11 = 1ófriðr sb. m. (112) 13 vetr = 1vetr sb. m. (241): 3) (om tidsregning) år 14 vpstigningo = uppstigning sb. f. (27) 15 biscops dóm lat. = byskupsdómr sb. m. (50): 1) biskoppelig værdighed, biskoppelig jurisdiktion, bispeembede ‖ episcopate, episcopal jurisdiction, episcopal office 16 Mario meꜱo = maríumessa sb. f. (90) 16 latiɴ = 2láta vb. (1668):      (abs.): →      (+ adj.): 16 meꜱo = 1messa sb. f. (1048):      (propr. comp.): 17 = stórherað sb. n. (9) 17 at = 3at præp. (725): 1) ved, i, på ‖ at, in1)  ● sitja/vera at stóli beklæde et embede, være ved magten ‖ hold a position of authority, be in power 17 stoli = 1stóll sb. m. (190): 2) bolig, residens (for øvrighedsperson), pavestol, (ærke)bispesæde 22 dríva lat. «Vt autem uidit turbam »uelut ingentis fluuii inundasse« leuem meatum» = 2drífa vb. (169): 6) [af e-u / frá e-m/e-u / ór e-u / á e-t / í e-t / at e-m/e-u / á mót e-m / á hendr e-m / til handa e-m / til e-rs/e-s] [með e-u] (om mennesker) strømme, drive, drage i flok, styrte, flokkes, fylkes, slutte op (om ngn), spredes (idet man ikke længere tilslutter sig ngn) ‖ (of people) swarm, crowd, drift, rush, congregate, throng to (in support of sby), drift away (on relinquishing support to sby) 23 strǫmr = straumr sb. m. (68): strøm, strømning 23 = standa vb. (2136): [e-n/e-t / e-m/e-u] [með e-u / í e-u] [um e-t] [með e-jum] 23 lat. ascendensque super basim quandam = steinveggr sb. m. (61) 24 = siðsemi sb. f. (14)