Københavns Universitet

Work

  ONP Reader ÓTOddS (Óláfs saga Tryggvasonar) in Finnur Jónsson 1932 p. 42 (111)
edition image
20 eige = 3eigi adv. (652): 1) ikke, ej ‖ not →  ● eigi ... heldr ikke ... men snarere ‖ not ... but rather 20 fyrir = 1fyrir præp. (1857): usorteret 20 hỏfðingiar = hǫfðingi sb. m. (332): 2) [e-rra/e-s / yfir e-jum/e-u / fyrir e-n / fyrir e-u(hum.) / í e-u / á e-u] [í móti e-m] (høj) myndighedsperson, herre, overhoved, regent, anfører, ledende/indflydelsesrig person 20 mott = 2mót sb. n. (1870):  ● á móti [e-m/e-u] → 4)  ● standa í móti/mót [e-m/e-u] 20 = standa vb. (2136): [e-m/e-u] 20 honom = hann pron. pers. (1695) 21 = sigrmark sb. n. (19) 21 = 3ok conjunc. (3015) 21 = 2veita vb. (569): [e-t/e-n] [e-m/e-u] ; [e-m/sér/e-u /e-n] [með e-u] [til e-s] 21 = til præp. (1668): usorteret 21 styrk = 1styrkr sb. m. (151): 5) [e-rs/e-s / við e-n / til e-s / um e-t] [at e-m/e-u] [e-m/e-u / í mót(i) e-m/e-u] støtte, hjælp 21 honom = hann pron. pers. (1695) 21 þeir = 1 pron. dem. (3514) 21 helldr = 1heldr adv. compar. (618): 4) (i forb. m. nægtelse, etc.) tværtimod, derimod, snarere, til gengæld 22 Garða rike = garðaríki sb. n. (21) 22 siðan = síðan adv. (503) 22 = 3ok conjunc. (3015) 22 brꜹt = 1braut sb. f. (507):   1 [af e-u / frá e-u/e-m / ór e-u] bort, væk, ud, udenlands ‖ away, abroad →   1 [af e-u / frá e-m / ór e-u] bort, væk ‖ away 22 = 2í præp. (1266): 1) i, til, på 22 feʀ = 1fara vb. (2437): [af e-u / frá e-u / ór e-u] [e-u] 22 cristninar = kristni sb. f. (158): 2) kristning ɔ: dåb 23 þar = þar adv. (1674) 23 = 3ok conjunc. (3015) 23 dvelsk = dvelja vb. (317): 1) [í e-u (etc.)] [hjá e-m / með e-m] [e-t / um/of e-t / til e-s] gøre ophold, opholde sig (et sted) (et stykke tid), forblive/blive, nøle, vente, blive tilbage ‖ make a stop, stay (somewhere) (for a time), remain, linger, wait, stay behind 23 vel = 1vel adv. (851) 23 fagnað = fagna vb. (256): [e-u/e-m] [með e-u] [af e-u] [í e-u/e-m] →  ● fagna vel 23 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera + præt. part.): 23 hann = hann pron. pers. (1695) 23 honom = hann pron. pers. (1695) 24 = yfirlǽti sb. n. (48) 24 = 3ok conjunc. (3015) 24 fyrir = 1fyrir præp. (1857): 1) foran, i (ngns) nærvær, ud for, overfor → 1)  ● mǽla/tala/... fyrir tale/... for/til ngn 24 = 1um præp. (1380): 1) (emne, indhold) om, for, angående, med hensyn til →  ● tala/rǿða/... um 24 = 2í præp. (1266): 2) i (tilstand) med (følelse) 24 = telja vb. (648): [e-t] [fyrir e-m] →  ● telja um trú [fyrir e-m] 24 trvna = 1trú sb. f. (221): 7) den kristne tro, “troen” → 7)  ● telja/tala (um) trú [fyrir e-m] 24 goðv = góðr adj. (745): 2) [e-s / af sér/e-u / í sér / til e-s] [e-m/e-u / við e-n] venlig, velvillig, velsindet, generøs, gæstfri → 2)  ● vera/... í góðu yfirlǽti 24 þeim = 1 pron. dem. (3514) 25 hvat = 2hver pron. (952) 25 er = 2er conjunc. (3109) 25 guð = 1guð sb. m. (296): 2) (of the Christian god) →  ● sannr guð 25 = 2hǿfa vb. (185): [e-n/e-t] [í e-t / undir e-t] [af e-u / með e-u] ; [e-m/e-u] [til e-s] →  ● ‖ impers.: hǿfir [e-m / fyrir e-m] [e-t/■] [um e-t] 25 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 25 tryðe = 2trúa vb. (222): [e-n/e-t] →  ● trúa á (einn/...) guð 25 sanan = 2sannr adj. (501): 1) sand, sandfærdig, virkelig, retmæssig → 1)  ● sannr guð 25 þeim = 1 pron. dem. (3514) 26 alla = allr adj. (1184) 26 ofallit = ófallinn adj. (30) 26 = 3ok conjunc. (3015) 26 himin = himinn sb. m. (184):  ● himinn ok/eða jǫrð 26 luti = hlutr sb. m. (755): 9) (m. kvalificerende adj./pron.) ting ɔ: emne, sag, forhold, grund, måde, anliggende, henseende 26 iorð = jǫrð sb. f. (330): 2) (om jorden som skaberværk) (land)jord (vs. hav og himmel) 26 = 1kveða vb. (714): [e-n/e-t / e-s / ■] ; [e-n] [e-s / at e-u / til e-s] [með sér] →    ‖  (+ acc. m. inf.): 26 = 1skepja vb. (49): [e-n/e-t] [e-m/sér] 26 þat = 1 pron. dem. (3514) 27 = stjórnarmaðr sb. m. (40) 27 deili = deili sb. n. (64):  ● segja deili [■ / á e-m/e-u / á ! um e-t / af e-m] [e-m] gøre rede (for hvem/hvordan ngn/ngt er) (i hovedtræk el. detaljer), give (ngn) besked (om ngn/ngt) ‖ inform (sby) (about sby/sth.) (in the main or in detail) → 2)  ● vita/kunna deili [e-s / á e-m/e-u] kende til (ngn/ngt) (i hovedtræk el. detaljer), vide om (hvem/hvordan ngn/ngt er), vide besked (om ngn/ngt) ‖ know about (sby/sth.) (in the main or in detail), be well-informed (about sby/sth.) 27 eigi = 3eigi adv. (652): 1) ikke, ej ‖ not 27 at = 5at nota infinitivi (71): 1) at ‖ to 27 = 1kunna vb. (625): [e-n/e-t / e-u / e-s / ■] [e-s / at e-u / í e-u] ; [e-t] [e-m] ; [e-n/e-t] [e-s / um e-t] 27 skapara = skapari sb. m. (63): 1) [e-rs/e-s] (om Gud/Jesus) skaber, Skaberen 27 sinom = 3sinn pron. poss. (578) 28 allt = allr adj. (1184) 28 = skynlauss adj. (38) 28 er = 2er conjunc. (3109) 28 = 2veita vb. (569): [e-t/e-n] [e-m/e-u] ; [e-m/sér/e-u /e-n] [með e-u] [til e-s] 28 trva = 2trúa vb. (222): [e-n/e-t] →  ● trúa á (einn/...) guð 28 gỏtt = góðr adj. (745): 3) [fyrir e-m] (om karakter, væremåde) retskaffen, pålidelig, oprigtig, ærlig, reel 28 en = 2en conjunc. (796): og, men (ofte semantisk neutralt) ‖ and, but (often of neutral significance) 28 þeim = 1 pron. dem. (3514) 29 alla = allr adj. (1184) 29 = 3ok conjunc. (3015) 29 ek = ek pron. pers. (745): jeg ‖ I 29 = 1vilja vb. (826):    ‖  (abs.): →    ‖  [■(inf.)] : 29 hialp = hjǫlp sb. f. (200): 1) [til e-s / at !] [e-m / við e-n] hjælp, hjælpemiddel, bistand, assistance, redning 29 gvð = 2guð sb. n. (50): 1) deity (an omnipotence unassociated with any specific creed) 29 = 1leggja vb. (2579): [e-n/e-t] [e-u / með e-u] ; [e-t / e-u] [fyrir e-t] [e-m/e-u] 29 stvnd = 1stund sb. f. (508): 8)  ● leggja (...) stund (upp) á [e-n/e-t / ! um e-t] [við e-n] 29 yðra = yðvarr pron. poss. pl. (83) 30 bioðvm = bjóða vb. (799): 9) [e-t/e-n] [e-m] [fyrir e-t/e-n / við e-u/e-m] [til e-s] tilbyde (ngn) (ngt/ngn) (for ngt/ngn) (for at opnå ngt) ‖ offer (sby) (sth./sby) (for sth./sby) (to obtain sth.) 30 af = 2af præp. (1057): 11) (instrum.) ved hjælp af, med ‖ (instrum.) by, by way of, with 30 = munu vb. (983): [e-t] →    ‖  (+ inf.): 30 = 1skilja vb. (1162): [e-u / með e-u / at e-u / við e-n/e-t] ; [e-n/e-t] / e-n/e-t ok e-n/e-t / e-m] [af e-u / í e-u / fyrir e-t / til e-s] [við e-n / með e-m/sér/e-jum] [e-m/sér / fyrir e-m] 30 specð = spekð sb. f. (69): 2) visdom, forstand 30 sát = 2sannr adj. (501): 1) sand, sandfærdig, virkelig, retmæssig 30 ver = 6vér pron. pers. pl. (450) 30 þer = 4ér pron. pers. pl. (401) 30 yðaʀe = yðvarr pron. poss. pl. (83) 31 = þó adv. (1189) 31 konungr = konungr sb. m. (387): 1) [e-rs / yfir e-m/e-u / at e-u / í e-u] konge 31 = 2láta vb. (1668):    ‖  (abs.): →    ‖  [e-n/e-t] : 31 mott = 2mót sb. n. (1870):  ● á móti [e-m/e-u] → 4)  ● standa í móti/mót [e-m/e-u] 31 = standa vb. (2136): [e-m/e-u] 31 sið = siðr sb. m. (197): 2) tro, religion, ritual → 2)  ● láta sið sinn 31 lenge = lengi adv. (201) 31 sinn = 3sinn pron. poss. (578) 32 = 3ok conjunc. (3015) 32 forellra = 1forellri sb. m. (85): 1) (pl. forellrar) aner, forfædre ‖ (pl. forellrar) ancestors, forebears 32 = með præp. (1367):  ● með því (...) (at/er) ... ved det (at) ..., fordi → 2)  ● með því (...) (at/er) ... ved det (at) ..., fordi 32 = 2heyra vb. (470): [e-n/e-t] [af e-m/e-u / (inn/upp) í e-t / til e-rs/e-s] [með e-u] ; [e-m/e-u] [til e-s] 32 hann = hann pron. pers. (1695) 32 þvi = 1 pron. dem. (3514) 32 sinna = 3sinn pron. poss. (578)