Københavns Universitet

Work

  ONP Reader ÓTI (Óláfs saga Tryggvasonar) in Ólafur Halldórsson 1958 [EA A 1] p. 1 (16)
edition image
01 snaradi = 2snara vb. (174): [e-t / e-m/e-u] [af e-u / ór e-u] [(upp) á e-n/e-t / (upp) í e-t / til e-s]  ● snara sǫgu/bók [upp í e-t] 01 leínge = lengi adv. (201) 02 æfi = 1ǽvi sb. f. (180): 4) tid, tidsalder, tidsperiode, tidsrum, tidsepoke4)  ● langa ǽvi i lang tid, længe 03 nỏckuru = nøkkurr pron. indef. (1518): noget, nogenlunde, forholdsvis, temmelig, en del     (+ compar.): 04 flyðu = flýja vb. (183): [e-n/e-t / e-s / ?e-u] [af e-u / frá e-m/■ / fyrir e-m/e-u / ór e-u] [á e-t / í e-t / til e-s/e-rs / undir e-t] [fyrir e-t] 04 fyrir lietu = fyrirláta vb. (177): [e-n/e-t] ; [e-m/e-u / e-n] [e-t / fyrir e-t] 06 dæma = dǿma vb. (429): 1) [e-n / um/of e-n / yfir e-n / yfir e-m / á/í milli/millum e-rra / meðal e-rra / með e-jum] [e-t / um/of e-t / yfir e-u / yfir ! um e-t] [til e-s / á e-t] [at e-u] [af e-u / at e-u / eftir e-u/e-m / fyrir e-t] [með e-u] [fyrir e-m] dømme, afsige dom (over ngn) (i sag, om ngt), pådømme (sag), afgive kendelse, træffe afgørelse ‖ judge, pronounce a judgement (on sby) (in a case, concerning sth.), adjudge (an issue), pass judgement/sentence, condemn, give a ruling, reach a verdict1)  ● dǿma lǫg [e-m] [um e-t / af e-u] [eftir e-u] dømme (ngn) (i sag) efter loven ‖ judge (sby) (in a case) in accordance with law 06 Jarl = 1jarl sb. m. (168): 1) [at e-u / yfir e-u/e-m] (om person i det norske rige som i rang står kongen nærmest) jarl 06 stiornna = stjórna vb. (49): [e-t / e-m/e-u] [með e-m] [til e-s] 07 = upplendingakonungr sb. m. (17) 08 = veiðikonungr sb. m. (7) 09 = matarillr adj. (7) 09 milldi = mildr adj. (105): 10 mala = 2máli sb. m. (101): 2) [fyrir e-t] tjenesteydelse, løn, sold2)  ● gefa í mála [e-t] [e-m/e-u(hum.)] 11 = silfrpenningr sb. m. (17) 12 granrauda = granrauðr adj. (6)