Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader Nik69 (Nikuláss saga erkibyskups) in Unger 1877II p. 46 (39)
edition image
12 = 2koma vb. (3331): [e-s / á e-t / í e-t etc.] ; [e-m/e-u] [á e-t / í e-t etc.] ; [e-m] komme (et sted hen) ; føre (ngn/ngt) (et sted hen) ; komme (til ngn), tilfalde (ngn) ● ‖ impers.: (er) komit [e-u / e-t / um e-t] [með e-jum] 12 hvesvetnna = hvatvetna pron. (176) 12 gnott = gnótt sb. f. (53): 1) [e-s / e-rra / af e-u / til e-s] rigelighed, overflod plenty, abundance 14 = sannreyna vb. (13): [e-t] 14 = 2ljá vb. (204): [e-t/e-n / e-s] [í e-t / til e-s] [með e-u] [e-m/e-u] [fyrir e-t] [um e-t]  ● ‖ impers.: lér [e-s] [e-m] ; [■] [e-m] [e-m] 14 allz = allr adj. (1184) 15 = 2varna vb. (93): [e-s / e-u] [e-m] 15 þat = 1þat pron. dem./pers. (1401) 16 hins = 1hinn pron. dem. (190) 16 helldiz = 2halda vb. (1957): [!] 17 = 1leggja vb. (2580): [e-t] [af !] [e-m] 18 = ógá sb. f. (13) 18 fra = frá præp. (492):  ● eigi er minnr frá, hversu/at ... der mangler ikke ngt i, hvor/at ...1)  ● eigi er minnr frá, hversu/at ... der mangler ikke ngt i, hvor/at ... 18 dryckior = 1drykkja sb. f. (76): 1) drikning, drikkeri, indtagelse af (alkoholisk) drik drinking, imbibing of (alcoholic) drink ● leggjask í drykkjur hengive sig til drikkeri abandon oneself to drink 20 = 1verða vb. (1335): [e-t / e-u] [e-m/e-u / e-rs] 20 snavdr = snauðr adj. (45): 4) fattig 21 = 2hyggja vb. (414): [e-t] [af e-m] [e-u] [e-m/sér]  ● hyggja illa/vel [e-m/e-u] 22 = 1verða vb. (1335): [e-t / e-u] [e-m/e-u / e-rs] 23 = ósvinnr adj. (12) 23 eptir = eftir præp. (1414): 1) derefter, bagefter afterwards, later 24 = liggja vb. (983): [e-m/e-u] 24 bvnv = 2búa vb. (1555):  ● ‖ præt. part.: búinn i (en vis) tilstand, (ilde) tilredt in a (certain) condition, in a (poor) state16)  ● at (svá) búnu sådan som sagerne står, efterhånden, nu, hermed with things as they are, now 24 = 1 sb. f. (23): 1) skade, ulykke, fare1)  ● vá ok vesǫlð 25 = kynligr adj. (91) 25 = 3kvíða vb. (56): [e-u/e-m/sér] [um e-t] 25 hart = 1harðr adj. (426): 15) (om vilkår, betingelse el. levemåde) streng, ulykkelig, trist, ugunstig, slem, svær 28 = vellauðigr adj. (23) 28 þeir = 1 pron. dem. (2130) 29 = lána vb. (24): [e-t] [af e-u] [e-m]  ● lána (...)fé [e-m] 29 hvar = 1hvar adv. (345): 2) på alle steder, allevegne, overalt2)  ● hvar landa 30 kæn = 2kǿnn adj. (52): 1) [á e-t / við e-t / í e-u / at e-u / til e-s] kyndig, indsigtsfuld, dygtig, duelig 31 snvdar = snúðr sb. m. (16): 3) fordel, gevinst3)  ● til snúðar [e-m/e-u] 33 = trúleikr sb. m. (45) 35 veþ = veð sb. n. (108): 2) pant, sikkerhedspant, håndpant(sætning), garanti, kaution2)  ● fá veð (eða vǫrzlumann) [e-m] 35 = vǫrzlumaðr sb. m. (20) 36 veð = veð sb. n. (108): 2) pant, sikkerhedspant, håndpant(sætning), garanti, kaution ● fá veð (eða vǫrzlumann) [e-m] 36 bvnv = 2búa vb. (1555):  ● ‖ præt. part.: búinn i (en vis) tilstand, (ilde) tilredt in a (certain) condition, in a (poor) state16)  ● at (svá) búnu sådan som sagerne står, efterhånden, nu, hermed with things as they are, now