Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader Martin¹ (Marteins saga byskups) in Unger 1877I p. 562 (46)
edition image
02 = 2snerta vb. (51): [e-t] 02 trefr lat. fimbriae uestimento eius = trǫf sb. f. (17): 1) (pl. trefr) frynser 02 siukir = sjúkr adj. (135): 1) [e-s / e-u / af e-u] syg, sygdomsramt 04 trúr = trúr adj. (98): 2) [á e-n] [í e-u] troende, gudhengiven 05 aþr = 3áðr adv. (567): 1) før, tidligere, hidtil, indtil nu/da before, earlier, previously, up till now/then1)      (med specificerende tidsbestemmelse i dat. el. i form af præp.konstr.) ... forinden, ... før ... before, ... earlier: 08 meydome = meydómr sb. m. (53) 08 vert = 3verðr adj. (173): 1) [e-s / til e-s] [af e-u] [á móti e-u / við e-t] værd, betydningsfuld, værdifuld, vigtig, højt agtet ● þykkir/... mikils/enskis/... vert [e-m] [e-t / um/of e-n/e-t] [fyrir e-t / af !] 08 hét = 3heita vb. (621): [e-u / e-t/e-n / ■] [e-m] [með e-u] [fyrir e-t] ; [e-n] [e-n] 10 meydoms scruþe = meydómsskrúð sb. n. (1) 10 meydoms = meydómr sb. m. (53) 11 = 2missa vb. (251): [e-rs/e-s / e-n/e-t / e-u] [í e-u] [af e-m / at e-m / fyrir e-m / við e-n/e-t] 11 auga = auga sb. n. (288): 1) øje eye 12 = 1nema vb. (494): [e-u] [e-n/e-t]  ● ‖ impers.: nemr ór [e-u] [e-t] 12 fioþr = fjǫðr sb. f. (44): 1) fjer1)  ● draga fjǫðr [yfir e-t / um e-t] 13 = trúmaðr sb. m. (13) 13 sion = sjón sb. f. (77): 1) det at kunne se, synsevne, synssans sight, ability to see, sense of sight, eyesight ● taka sjón 14 dramlatr = dramblátr adj. (38): 1) [e-m] hovmodig, storagtig, arrogant haughty, arrogant 15 = kennimaðr sb. m. (140) 15 engver = 2engi pron. indef. (1478) 15 gegn = 1gegn sb. n. (347):  ● á gegn [!] overfor, som modsvar “in opposition”, as a response ● í gegn  1) [e-m/e-u] (konfrontation/modstand) imod, i strid med (confrontation/resistance) against, counter (to) 16 postola crapt = postulakraftr sb. m. (1) 18 = skyldliga adv. (10) 19 = 2sjá vb. (1180): [e-m/e-u] 20 = mǫtuneyti sb. n. (18) 20 ofallet = ófallinn adj. (30) 20 blanda = 3blanda vb. (98):      [e-t ok e-t] [með e-t] : → 1)  ● blanda mǫtuneyti [við e-n] have madfællesskab (med ngn) share food (with sby) 21 flømðan = flǽma vb. (27): [e-n/e-t] [af e-u / frá e-m/e-u / ór e-u] 24 gagn = 1gagn sb. n. (233): 5) sejr victory  ● hafa/fá gagn 25 = 1vǽtta vb. (105): [e-s / e-t] [af e-m] [e-m/sér] 25 Af = 2af præp. (1057): 13) IV på grund af, som følge af on account of, in consequence of 26 = 2of præp. (311): på (tidspunkt), under/i (tidsperiode), i løbet af, for/i (et tidsrum) 27 gat = 2geta vb. (541) 27 glaðr = 2glaðr adj. (152): 1) [af e-u / við e-t] [með e-t] [til ■] glad, munter, i godt humør, fornøjet, lystig 29 = ríkismaðr sb. m. (79) 29 mille = milli præp. (520):  ● ‖ milli  ● ‖ á milli 31 dryckiarbolli lat. pateram = drykkjarbolli sb. m. (3): drikkeskål drinking bowl 32 fuss = 1fúss adj. (94): 1) [e-s / e-u / til e-rs/e-s / á e-n / ■] som længes efter (ngt), villig, som tragter efter (ngt), ivrig 32 bollann = bolli sb. m. (52): 1) rundformet beholder til mad/drikke (bæger, krus, skål, krukke) round-shaped vessel for food/drink (beaker, mug, bowl, pitcher) 33 dryccio lat. poculum sumeret = 1drykkja sb. f. (76): 4) ngt at drikke, drikkelse, drik, ?(meton. for drik) bæger sth. to drink, beverage, drink, ?(meton. for drink) cup 35 drykio = 1drykkja sb. f. (76): 4) ngt at drikke, drikkelse, drik, ?(meton. for drik) bæger sth. to drink, beverage, drink, ?(meton. for drink) cup 36 = undra vb. (171): [e-n/sik/e-t / um e-t / af e-u] [með sér] 36 konongr = konungr sb. m. (387): 2) [e-rs] (om romersk kejser) 37 af = 2af præp. (1057): 13) IV på grund af, som følge af on account of, in consequence of 37 tiþr = 2tíðr adj. (220): 3) [af e-u] [e-m] populær, (vel)anset, berømt, omtalt 37 en = 3en conjunc. (250): som who, which 38 ármenn = ármaðr sb. m. (99): 4) (om højtstående embedsmand of an official of high standing)