Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Ljósv (Ljósvetninga saga) in Björn Sigfússon 1940 [ÍF 10] p. 10 (30)
edition image
02 því = 1því adv. (782) 02 bragðs = bragð sb. n. (257): 6) [í e-u / við !] [til e-s] [við e-n] (item pl. brǫgð) (smart) metode, trick, kneb, list, krigslist, lumsk plan, rænke, rænkespil, svig ‖ (item pl.) (cunning) method, (crafty) trick, device, ruse, (military) stratagem, scheme, underhand dealing, treachery →  ● taka bragð, taka (til) bragðs/bragða [e-t] vælge (snedig) fremgangsmåde, gribe til, finde på ‖ find a (clever) way out, have recourse to, hit on 04 fjándskap = fjándskapr sb. m. (81) 04 lǫgðu = 1leggja vb. (2579): [e-t] [e-t/e-n / e-u] [með e-u] [e-m] 04 óhelguðu = óhelga vb. (17): [e-n/e-t] [af e-u / fyrir e-t] [sér / fyrir e-m] 05 sem = 1sem conjunc. (1856) 06 fund = fundr sb. m. (164): 3) [e-rs/e-rra / við e-n] det at træffes, møde, besøg, foretræde 06 sátu = sitja vb. (758): [e-m/e-u / e-t] 06 sœmðum = sǿmð sb. f. (281): 3) anset position, høj status, rang, (embeds)værdighed → 3)  ● sitja yfir sǿmðum 07 bundu = binda vb. (556): 3) [e-t] [með sér] [til e-s] [með e-u] indgå (forbund, etc.), aftale, være enige om ‖ enter into (an association, etc.), make an agreement, be in agreement on 08 fjǫrráð = fjǫrráð sb. n. (68) 08 búa = 2búa vb. (1555): 8) [e-t] [á hendr e-m] [um e-t/e-n] [til e-s] [til e-s] (jur.) forberede (sag) (mod ngn) (med påstand om ngt, med påstand om ngn) (for ting/forsamling) (med henblik på ngt) ‖ (jur.) prepare (a case) (against sby) (with a charge of sth., with a charge against sby) (for a thing/assembly) (with a view to sth.) 10 kǫlluðusk = 1kalla vb. (819): 10 Leiðar = 1leið sb. f. (500): 9) herredsting, høstmøde (cf. leiðarþing sb. n.) 11 fylgja = 2fylgja vb. (438): [e-m/e-u / e-n] 12 vélræði = vélrǽði sb. n. (44) 13 ófallit = ófallinn adj. (30) 13 setit = sitja vb. (758): [e-m/e-u] →  ● sitja hjá málum [e-rra] 14 þykkir = 2þykkja vb. (516): [e-m] →  ● ‖ impers.: þykkir [e-t / e-s] [e-m / e-n/e-t] 15 öradid = óráðinn adj. (24) 15 oskoodad = óskoðaðr adj. (1) 15 ráðit = 1ráða vb. (1061): [e-n/e-t / e-m/e-u / e-s] [e-u / með e-u / í e-u / fyrir e-t] [með e-jum/sér] [e-m/sér] →  ● ‖ impers.: (er/verðr eigi) (al)ráðit [e-t] [fyrir e-m] 16 jafnaði = jǫfnuðr sb. m. (81): 5) rimelighed, retfærdighed 17 ørendi = 1ørendi sb. n. (413): 2) [við e-n] ærinde, opdrag, hensigt, sag, foretagende, hverv, forretning 19 hœla = hǿla vb. (83): [e-m/e-u] [fyrir e-m] 20 tekr = 2taka vb. (3716): [e-m/sér/e-u] [e-n/e-t] ; [!] [e-n] [fyrir e-t] →  ● taka mikit/mikinn af [e-u / ! um/of e-t] 21 þraut = þraut sb. f. (84): 1) styrkeprøve, kamp, udfordring, prøvelse, trængsler, nød 22 vægiliga = vǽgiliga adv. (16) 23 takið = 2taka vb. (3716): [e-n/e-t / e-m/e-u] [e-u / með e-u / við e-u] [til e-s] [um e-t / at e-u] [e-m/sér] →  ● taka sǽtt(ir) [fyrir e-n] 25 mægðr = mǽgja vb. (20):  ● ‖ præt. part.: mǽgðr [e-m / við e-n]