Københavns Universitet

Work

  ONP Reader JBpAFrg(2003) (Jóns saga helga) in Foote 2003 [EA A 14] p. 38 (18)
edition image
05 fꜹstv dagiɴ = fǫstudagr sb. m. (73) 06 dríva = 1drífa sb. f. (29): snefygning, snestorm, snebyge, haglbyge ‖ driving snow, snowstorm, hailstorm 06 kallt = kaldr adj. (97): 1) [e-m] (om temperatur) kold, kølig, 08 reykelsiskervm = reykelsisker sb. n. (10) 08 kaɴtara kapum = kantarakápa sb. f. (18) 08 sloppum = sloppr sb. m. (28): 2) præstekjole, messesærk 10 kantara kapu = kantarakápa sb. f. (18) 11 bunir = 2búa vb. (1555): 7) [e-t/e-n] [til e-s] [e-m/e-u / í mót e-m / í hendr e-m] [með e-u / við e-u] forberede, berede, sørge for, klargøre, gøre i stand, indrette, udstyre ‖ prepare, make ready, equip → 7)  ● ‖ præt. part.: búinn [compar. búnari, superl. búnastr] [e-s / til e-s] rede, beredt, færdig, parat, beredvillig, indstillet (på ngt) ‖ ready, prepared, finished, willing, favourably disposed (towards sth.) 13 máttr = 2máttr sb. m. (160): 4) legemsstyrke, livskraft, befindende, helbred 16 ▹l◃ofsꜹngum = lofsǫngr sb. m. (50) 18 buiɴ = 2búa vb. (1555): 2) [e-t/e-n] [e-m/sér/e-u] berede, klargøre/indrette (bolig, opholdssted, plads, etc.) (til ngn), forberede/etablere (forsvar, etc.), sørge for, skaffe, indebære ‖ prepare, make ready, furnish (dwelling, site, etc.) (for sby), establish (defence, etc.), provide, have in store 19 ▹ha◃tiðlega = hátíðliga adv. (19) 21 ▹Hei◃lagr = heilagr adj. (591): 15) (om ting, dyr, klæder, føde, etc. (fyldt med guddommelig kraft)) → 15)  ● heilagr dómr relikvie, helgens jordiske levning(er) 23 vpp ▹te◃kning = upptekning sb. f. (10) 24 vpp tekning = upptekning sb. f. (10) 29 loptino = loft sb. n. (241): 2) (rummet mellem himmel og jord) (item pl.) luft(en), luftrum 29 tỏkiɴ = 2taka vb. (3716): [e-n/e-t] [fyrir e-m / við e-n] [í e-u] [fyrir e-t] 29 vedrit = 2veðr sb. n. (224): 1) vejr, vejrlig