Københavns Universitet

Work

  ONP Reader HrafnG (Hrafns þáttr Guðrúnarsonar) in Louis-Jensen in spe [EA A 11] p. 74 (19)
edition image
17 ferikr = féríkr adj. (17) 17 bvþegn = búþegn sb. m. (26): bofast mand der lever af landbrug (ofte beskrivende en mands personlige kvaliteter) ‖ man who makes his living by farming (often used to describe a man’s personal qualities) 18 vtrvir = ótrúr adj. (56) 18 ágangsamir = ágang(s)samr adj. (6): [e-m / við e-n] aggressiv, krigerisk ‖ contentious, aggressive, belligerent 18 mannaðir = 2manna vb. (46): [e-t]  ● ‖ præt. part.: mannaðr [til !] [e-u / at e-u / í e-u / um e-t] [fyrir sakar e-s] 18 hofí = 1hóf sb. n. (136): 1)  ● at hófi 20 skǫrvglynd = skǫruglyndr adj. (7) 20 skyr = skýrr adj. (94): 1) [til e-s] fornuftig, retskaffen, kvik, klog, skarpsindig 21 mikill = mikill adj. (861): 1) stor (størrelse/omfang/udstrækning), omfangsrig, høj/lang ● mikill (at) vexti 22 lavsafíe = lausafé sb. n. (46) 22 eyddvz = 2eyða vb. (269): 5) ødsles bort, forødes 22 kostnaðí = kostnuðr sb. m. (130): 1) [e-s / á e-m / af e-u/e-m / fyrir e-m / til e-s / um e-t] [upp á e-t] udgift, omkostning 23 til = til præp. (1668): usorteret 25 skvllda = skuld sb. f. (168): 1) gæld, tilgodehavende 26 = letja vb. (63): [e-n/e-t] [e-s] 27 allt = allr adj. (1184):  ● (þó) allt at einu alligevel, ikke desto mindre ‖ all the same, nevertheless8)  ● (þó) allt at einu alligevel, ikke desto mindre ‖ all the same, nevertheless 27 vheíll = 2óheill adj. (11) 27 kavp = kaup sb. n. (241): 3) [við e-n / millum e-rra / með e-jum] [um e-n/e-t / á e-u / til e-s] køb/handel, handelsvirksomhed, (handels)aftale, overenskomst, kontrakt (ofte i forb. m. ægteskab)3)  ● eiga kaup [við e-n] [á e-u / af e-u?] 28 eínv = 1einn num. cardin. (1502): 7) en og samme, selvsamme, samme/fælles, samme slags, ens, enslydende ‖ one and the same, the very same, common/shared, same type, identical, unanimous ● at einu  2) alligevel, ikke desto mindre ‖ all the same, nevertheless