Københavns Universitet

Work

  ONP Reader HeiðrH (Heiðreks saga) in Jón Helgason 1924 [STUAGNL 48] p. 1 (22)
edition image
04 Jǫtunheimar = jǫtunheimr sb. m. pl. (5) 04 fyrndinni = fyrnd sb. f. (45): 1) fortid, fordums tid, gamle dage 05 Finnmǫrk = finnmǫrk sb. f. (10) 05 Ymisland = ymisland sb. n. (1) 06 risar = 1risi sb. m. (65): kæmpe, jætte (cf. da. rise) 07 = halfrisi sb. m. (1) 07 sambland = sambland sb. n. (14) 08 risar = 1risi sb. m. (65): kæmpe, jætte (cf. da. rise) 10 blótmaðr = blótmaðr sb. m. (63): 1) person som forestår el. deltager i offerceremoni, afgudsdyrker, hedning ‖ person who carries out or takes part in sacrifices, idolater, heathen 11 Glasisvǫllum = glasisvellir sb. m. pl. (3) 12 = mannsaldr sb. m. (23) 13 Ódáinsakr = ódáinsakr sb. m. (4) 14 = 1hverfa vb. (374): [e-u] 15 blótuðu = 2blóta vb. (184): 2) [e-n/e-t /e-m/e-u / á e-n / til e-rs] [til e-s] (blote til ɔ:) dyrke (mul. med offer) (ngn/ngt) (for at opnå ngt) ‖ worship (poss. with sacrifice) (sby/sth.) (to obtain sth.) 16 goð = 2goð sb. n. (108): 3) (spec.) (of a heathen god, also of the Norse pantheon) 17 domandi = dómandi sb. m. (110): 2) [e-rs/e-s / yfir e-u] [um e-t] dommer (ɔ: verdslig/kirkelig embedsmand med domsmyndighed) ‖ judge (ɔ: secular/ecclesiastical official with authority to pass judgement) 19 rangan = 1rangr adj. (137): 2) urigtig, forkert, fordrejet, uretfærdig ● rangr dómr 20 rjúfa = rjúfa vb. (208): [e-t / of e-t] [við e-n]  ● rjúfa dóm(a) [við e-n] 21 bergbúi = bergbúi sb. m. (9): klippebo, væsen som bor i klippe ‖ cliff-dweller, being that lives in a cliff 21 risi = 1risi sb. m. (65): kæmpe, jætte (cf. da. rise) 22 fekk = 1 vb. (1003): [e-t/e-n / e-s/e-rrar] [með e-u] [e-m/e-u] 23 hálftrǫll = halftroll sb. n. (12)