Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Heiðy (Heiðarvíga saga) in Kålund 1904 [STUAGNL 31] p. 98 (299)
edition image
01 huorigir = 2hvárgi pron. indef. (197) 01 Bardi = 1barði sb. m. (170): barde, krigsskib med særligt udstyret/forstærket stævn (cf. barð sb. n., skegg sb. n.) ‖ warship with a specially equipped/reinforced prow 01 af = 2af præp. (1057): 5) (i forb. m. person, idet vedkommende handler el. forholder sig på en bestemt måde) af ‖ (in conn. with a person’s acting or behaving in a specific manner) from, by 01 = munu vb. (983): [e-t] →    ‖  (+ inf.): 01 = 1mǽla vb. (887): [e-t / e-u] [e-u / með e-u] [e-m/sér] 01 gott = góðr adj. (745): 11) gavnlig, fordelagtig, gunstig, udbytterig, givtig, vellykket, heldig 01 havnum = hann pron. pers. (1695) 01 ekki = 2engi pron. indef. (1478) 02 ofallit = ófallinn adj. (30) 02 þa = 2þá adv. (1225) 02 er = 2er conjunc. (3109) 02 = 3ok conjunc. (3015) 02 uel = 1vel adv. (851) 02 giallda = 1gjalda vb. (333): [e-t/e-n/sik / e-u] [e-u / af e-u / í e-u / með e-u] [e-m/e-u] ; [e-s/e-rs] [í e-u] [frá e-m] 02 hafa = 2hafa vb. (2294): [e-n/e-t] [í e-u / á e-u] [með e-u] [sér] →  ● hafa vel/betr/bezt 02 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera + præt. part.): 02 = munu vb. (983): [e-t] →    ‖  (+ inf.): 02 En = 2en conjunc. (796): 1) og, mens, men (ofte semantisk neutralt) ‖ and, while, but (often without semantic significance) 02 þann = 1 pron. dem. (3514) 02 þeir = 1 pron. dem. (3514) 02 þann = 1 pron. dem. (3514) 02 þeir = 1 pron. dem. (3514) 03 = óvirðuligr adj. (13) 03 er = 2er conjunc. (3109) 03 Bardi = 1barði sb. m. (170): barde, krigsskib med særligt udstyret/forstærket stævn (cf. barð sb. n., skegg sb. n.) ‖ warship with a specially equipped/reinforced prow 03 giora = 1gera vb. (2481): [e-t/e-n / e-m] [e-u / af e-u / með e-u] [e-m] 03 hlut = hlutr sb. m. (755): 9) (m. kvalificerende adj./pron.) ting ɔ: emne, sag, forhold, grund, måde, anliggende, henseende 03 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera indgår som verballed i sætn.): 03 = 2nefna vb. (278): [e-n/e-t] [eftir e-m] [e-m / fyrir e-m / með sér] →  ● nefna vátta [e-ja] [at e-u] [sér] 03 = skulu vb. (1101): [e-t] [e-m] →    ‖  (+ inf.): 03 þer = þú pron. pers. (444) 04 Gudrunu = guðrún sb. f. (6) 04 þa = 2þá adv. (1225) 04 = 3ok conjunc. (3015) 04 dottur = dóttir sb. f. (164): 1) datter ‖ daughter 04 = 2við præp. (896): 0)  + hum. styrelse 04 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] →  ● segja skilit [við e-n] 04 = 1skilja vb. (1162): [e-n/e-t] [e-n/e-t] →  ● segja skilit/skilt við [e-n] 04 uotta = váttr sb. m. (105): 1) [e-s / við e-t / yfir ■ / at e-u / til e-s / ■] vidne, vitterlighedsvidne, øjenvidne → 1)  ● nefna sér vátta/vǽtta 04 ser = 1sik pron. pers. refl. (468) 05 = 3ok conjunc. (3015) 05 Bardi = 1barði sb. m. (170): barde, krigsskib med særligt udstyret/forstærket stævn (cf. barð sb. n., skegg sb. n.) ‖ warship with a specially equipped/reinforced prow 05 = til præp. (1668): usorteret 05 finn = 2finna vb. (894): [e-s] [e-t/e-n] [um e-t] [e-m/sér] 05 saka = sǫk sb. f. (1439): 7) [e-s / til e-s] grund, årsag, skyld → 7)  ● finna til saka [e-t] 05 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera indgår som verballed i sætn.): 05 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 05 þu = þú pron. pers. (444) 05 hanꜱ = hann pron. pers. (1695) 05 þat = 1 pron. dem. (3514) 06 duganda = duga vb. (367): 1) yde indsats, gøre sit bedste, vise hvad man duer til, vise sig dygtig ‖ make an effort, do one’s best, demonstrate one’s worth →   1 06 = 2sama vb. (72): [e-m/e-u] 06 manni = maðr sb. m. (1289): 1) menneske, person, individ →    ‖  (+ adj. pos.): 06 nidingr = níðingr sb. m. (72): 1) foragtet person, nidding, kujon, usling, skurk 06 myklu = mikill adj. (861):    ‖  (+ compar.): 06 meiri = meiri adj. compar. (287): 7) mere imponerende/overlegen, bedre/værre/større 06 en = 4en conjunc. (191): end ‖ than →    ‖  (efter compar.): 07 huarki = 2hvárgi pron. indef. (197) 07 = 3ok conjunc. (3015) 07 eiga = 2eiga vb. (1387): 6) [e-n] [með e-rri / við e-rri] eje/have (træl, barn, slægtning) ‖ own/have (a slave, child, relative) → 6)  ● eiga at mág [e-n] 07 mer = ek pron. pers. (745): 07 af = 2af præp. (1057): 4) (betegnende oprindelse) fra, af ‖ (denoting origin) from 07 ad = 3at præp. (725): 7) (betegnende det, som ngt skal regnes for el. hvortil ngt skal tjene) som, til ‖ (denoting what sth. is intended as or what sth. is to be used as) as 07 mág = 2mágr sb. m. (90): 1) (om svogerskab ml. mænd) svigerfar, svigersøn, svoger 07 = munu vb. (983): [e-t] →    ‖  (+ inf.): 07 = 1 vb. (248): [e-m/e-u / e-t] [af e-m/e-u / ór e-u] [fyrir e-t / með e-u] [til e-s] [fyrir e-m] 07 mund = 1mundr sb. m. (48): 1) brudgoms gave/betaling for og til bruden (efter deres første nat, cf. Frimannslund 1967 [KLNM 12] 10-11 & Sandvik 1976 [KLNM 20] 494), morgengave → 1)  ● mundr ok/... heimanfylgja 07 tu = þú pron. pers. (444) 07 þik = þú pron. pers. (444) 08 = heimanfylgja sb. f. (46) 08 = 4 conjunc. (168) 09 = 2heyra vb. (470): [e-n/e-t] [af e-m/e-u / (inn/upp) í e-t / til e-rs/e-s] [með e-u] ; [e-m/e-u] [til e-s] 09 gny = gnýr sb. m. (94): [at e-u] din, (fearful) clash, clashing (esp. in conn. with battle and natural disasters) 09 menn = maðr sb. m. (1289): 1) menneske, person, individ →    ‖  (+ adj. pos.): 09 = 7ríða vb. (389): [e-t / um e-t etc.] ; [ e-t / e-m/e-u] 09 mikinn = mikill adj. (861): 7) [til e-rs/e-s / um e-n] hård, kraftig, voldsom, barsk 09 þeir = 1 pron. dem. (3514) 09 ▹N◃u = adv. (684) 10 = arasonr sb. m. (3) 10 þar = þar adv. (1674) 10 = þorgils sb. m. (31) 10 arinnar = 1á sb. f. (85) 10 = til præp. (1668): 1) (hen) til (ngn/ngt), (i retning) af/mod, (hen) imod, i/på/ved (ngt) 10 = 2koma vb. (3331): [e-s / á e-t / í e-t etc.] ; [e-m/e-u] [á e-t / í e-t etc.] ; [e-m] komme (et sted hen) ; føre (ngn/ngt) (et sted hen) ; komme (til ngn), tilfalde (ngn) 10 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera + præt. part.): 10 son = sonr sb. m. (404): 1) søn →    ‖  (propr. comp.): 10 margir = 2margr adj. (362): 1) (pl. margir) mange, talrige 11 = snorri sb. m. (25) 11 = 3ok conjunc. (3015) 11 brudhlaupi = brúðhlaup sb. n. (193): (item pl.) bryllup, handling hvorved mand gør kvinde til sin ægtemage, indgåelse af ægteskab, bryllupsgilde ‖ (item pl.) marriage, ceremony at which a man takes a woman to be his spouse, wedding feast 11 fra = frá præp. (492): 1)  ● ‖ frá 11 = 1um præp. (1380): om, omkring (i/på), gennem, forbi, ved →  ● austr/vestr/vestan/... um 11 land = land sb. n. (532): 10) (politisk/geogr. område) rige, land, landsdel, distrikt → 10)  ● norðr/norðan um land 11 godi = 1goði sb. m. (72): chieftain (one of the 36-45 local leaders to whom attendants at the local things and at the althing owed allegiance and from whom they expected support) 11 sinu = 3sinn pron. poss. (578) 11 nordan = norðan adv. (101) 12 þa = 2þá adv. (1225) 12 = 3ok conjunc. (3015) 12 = með præp. (1367): 3) sammen med, hos 12 manna = maðr sb. m. (1289): 3) (pl.) mennesker, folk, alle (de tilstedeværende), forsamling →  ● hundrað/... manna 12 = 1mǽla vb. (887): [e-t / e-u] [e-u / með e-u] [e-m/sér] 12 = 7ríða vb. (389): 12 hꜹnum = hann pron. pers. (1695) 12 saman = saman adv. (185) 13 = 3ok conjunc. (3015) 13 Bardi = 1barði sb. m. (170): barde, krigsskib med særligt udstyret/forstærket stævn (cf. barð sb. n., skegg sb. n.) ‖ warship with a specially equipped/reinforced prow 13 bunat = búnuðr sb. m. (186): 4) tøj, klædedragt, beklædningsgenstand ‖ clothes, dress, attire, apparel, item of clothing 13 = 2í præp. (1266): 1) i, til, på, efter 13 flokkinn = flokkr sb. m. (191): 2) [e-rs/e-rra] [í móti e-m] (forholdsvis afgrænset/organiseret) flok, gruppe, forsamling, skare (samlet omkring ngn), tilhængere, følge, krigerskare, troppestyrke, hærdeling, parti, fraktion, bande, procession 13 = 7ríða vb. (389): [e-t / um e-t etc.] ; [ e-t / e-m/e-u] 13 = 2taka vb. (3716): [e-n/e-t] 13 uarn = 5várr pron. poss. pl. (113) 13 ofan = ofan adv. (306) 14 = 3ok conjunc. (3015) 14 ekki = 2ekki adv. (210): 1) ikke ‖ not 14 æinn = 1einn num. cardin. (1502): 4) en (vs. flere), en enkelt, (én og) kun én, én eneste ‖ one (vs. several), a single, (one and) only one, a sole 14 alldri = aldri adv. (130): 3) ikke, slet ikke, ingenlunde ‖ not, not at all, in no way whatsoever 14 = munu vb. (983): [e-t] →    ‖  (+ inf.): 14 en = 4en conjunc. (191): end ‖ than →    ‖  (efter compar.): 14 þeir = 1 pron. dem. (3514) 14 meirr = meirr adv. compar. (119) 14 senn = 1senn adv. (112) 15 = snorri sb. m. (25) 15 er = 2er conjunc. (3109) 15 = 3ok conjunc. (3015) 15 Bardi = 1barði sb. m. (170): barde, krigsskib med særligt udstyret/forstærket stævn (cf. barð sb. n., skegg sb. n.) ‖ warship with a specially equipped/reinforced prow 15 = 2í præp. (1266): usorteret → 0)  ● ráða í 15 goda = 1goði sb. m. (72): chieftain (one of the 36-45 local leaders to whom attendants at the local things and at the althing owed allegiance and from whom they expected support) 15 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera indgår som verballed i sætn.): 15 = 1ráða vb. (1061): [e-t / ! um e-t] 15 = 7ríða vb. (389): [e-m/e-u] 15 myrkt = 2myrkr adj. (109): 1) mørk, (om tåge el. lign.) tæt → 1)  ● er/verðr/... myrkt 16 = 3ok conjunc. (3015) 16 a = 3á præp. (1012): 1) 1) på, i ‖ on, at, in 16 a = 3á præp. (1012): 16) 3) (á + pers./refl. pron. svarende til poss. pron.á + pers./refl. pron. equivalent of poss. pron.) 16 = 2við præp. (896): 1) med (følge/flok/hær), sammen med, hos → 1)  ● mǽla (mál) / tala/... við tale med 16 hofdi = hǫfuð sb. n. (516): 1) hoved, hovedbund 16 = hjala vb. (36): [e-t / um/of e-t] [með sér / sín í millum / við e-n] 16 hefir ... uadinu = 2hafa vb. (2294): [e-n/e-t] [í e-u / á e-u] [með e-u] [sér] 16 grimu = 1gríma sb. f. (13): 1) maske, ansigtsdækning ‖ mask, face cover 16 uadinu = 1vað sb. n. (41): 1) vadested, vad 16 hann = hann pron. pers. (1695) 16 ser = 1sik pron. pers. refl. (468) 17 þa = 2þá adv. (1225) 17 = 3ok conjunc. (3015) 17 ainni = 1á sb. f. (85) 17 af = 2af præp. (1057): 1) fra, bort fra, af ‖ from, away from, off 17 = 7ríða vb. (389): [e-t / um e-t etc.] ; [ e-t / e-m/e-u] 17 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] →  ● segja tíðendi [af e-u / frá e-m / ór e-u] [e-m / fyrir e-u(hum.)] 17 tidendin = tíðendi sb. n. (177): [e-s / of e-t] (pl.) (ngt af nyhedsværdi ɔ:) tidende, efterretning, (vigtig) nyhed, “nyt”, begivenhed, oplysning →  ● segja tíðendi [af e-u / frá e-m] [e-m / fyrir e-u(hum.)] 17 havnum = hann pron. pers. (1695) 17 þeir = 1 pron. dem. (3514) 17 Nu = adv. (684) 18 = snorri sb. m. (25) 18 = þorgils sb. m. (31) 18 = 3ok conjunc. (3015) 18 eiga = 2eiga vb. (1387): 19) [e-t] [við e-n] føre (samtale, etc.) (med ngn), holde (møde, etc., gilde) ‖ have (a conversation, etc.), hold (a meeting, etc., feast) 18 = 1vilja vb. (826):    ‖  (abs.): →    ‖  [■(inf.)] : 18 = 1mǽla vb. (887): [e-t / e-u] [e-u / með e-u] [e-m/sér] 18 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 18 uer = 6vér pron. pers. pl. (450) 18 hann = hann pron. pers. (1695) 18 her = 2hér adv. (398) 19 adr = 3áðr adv. (567) 19 = 3ok conjunc. (3015) 19 duol = dvǫl sb. f. (89): 1) [í e-u (etc.)] [um e-t] [til e-s] (item pl. dvalar) ophold (et sted) (et stykke tid), fortsat ophold, forbliven ‖ (item pl.) stay (somewhere) (for a time), stop, continued stay, staying 19 = ǽja vb. (39): [e-u] [í e-u] 19 = 2við præp. (896): 1) sammen med (ngn) → 1)  ● talask/hjalask/... við 19 = hjala vb. (36): [!] 19 skipum = 1skipa vb. (622): [á e-t / undir e-t] 19 uer = 6vér pron. pers. pl. (450) 19 oss = 6vér pron. pers. pl. (450) 20 = 3ok conjunc. (3015) 20 Bardi = 1barði sb. m. (170): barde, krigsskib med særligt udstyret/forstærket stævn (cf. barð sb. n., skegg sb. n.) ‖ warship with a specially equipped/reinforced prow 20 = hjá præp. (315):  ● ‖ hjá 20 flokkinum = flokkr sb. m. (191): 2) [e-rs/e-rra] [í móti e-m] (forholdsvis afgrænset/organiseret) flok, gruppe, forsamling, skare (samlet omkring ngn), tilhængere, følge, krigerskare, troppestyrke, hærdeling, parti, fraktion, bande, procession 20 gistingar = gisting sb. f. (97): 1) lodging, accomodation for the night, responsibility for lodging guests 20 = 1ráða vb. (1061): [e-t / ! um e-t] 20 = 7ríða vb. (389): [e-t / um e-t etc.] ; [ e-t / e-m/e-u] 20 þeir = 1 pron. dem. (3514) 21 = þorgils sb. m. (31) 21 Breidabolstat = breiðabólstaðr sb. m. (1) 21 a = 3á præp. (1012): 1) til, (ind/ud/op) på, (ind/ud/op) i, (hen) over ‖ to, onto, into, over 21 = ǽtla vb. (542): [e-t/e-n/sik / e-s] [e-m/sér/e-u] [at e-u / eftir e-u] 21 = 1um præp. (1380): 1) på (tidspunkt, i (tidsperiode), i løbet af, for/i (et tidsrum) 21 = 2í præp. (1266): usorteret → 0)  ● ráða í 21 menn = maðr sb. m. (1289): 3) (pl.) mennesker, folk, alle (de tilstedeværende), forsamling 21 kveldit = 1kveld sb. n. (66): 1) aften → 1)  ● um/of kveld/kveldit 21 ekki = 2engi pron. indef. (1478) 21 þat = 1 pron. dem. (3514) 22 = snorri sb. m. (25) 22 þa = 2þá adv. (1225) 22 er = 2er conjunc. (3109) 22 = 3ok conjunc. (3015) 22 = 1mǽla vb. (887): [e-t / e-u] [e-u / með e-u] [e-m/sér] 22 = setja vb. (1687): [á e-t / at e-u / hjá e-u] 22 þat = 1 pron. dem. (3514) 22 þeir = 1 pron. dem. (3514) 22 nidr = 3niðr adv. (130) 23 = þorgils sb. m. (31) 23 mer = ek pron. pers. (745): 23 madr = maðr sb. m. (1289): 1) menneske, person, individ →    ‖  (+ pron.): 23 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera + præt. part.): 23 = 1mǽla vb. (887): [e-m/e-u] [e-t] 23 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 23 hann = hann pron. pers. (1695) 23 eingi = 2engi pron. indef. (1478) 24 = lǫgskil sb. n. (35) 24 = 3ok conjunc. (3015) 24 = 1sem conjunc. (1856) 24 uel = 1vel adv. (851) 24 aunnur = 1annarr pron. indef. (1085) 24 firi = 1fyrir præp. (1857): usorteret 24 gridum = 1grið sb. n. (255): 3) [á millum e-rra] (pl.) (jur.) (of a temporary truce, usually legally bound by oath, for the period until there is a settlement of a conflict) → 3)  ● mǽla fyrir griðum 24 litils = lítill adj. (538): 7) (om ting/emne/begreb) en smule, ringe, ubetydelig, beskeden, sparsom, utilstrækkelig, virkningsløs → 7)  ● verðr lítils [um e-t] af lille værdi, ubetydelig 24 þu = þú pron. pers. (444) 25 = 2nei interj. (52) 25 = snorri sb. m. (25) 25 = þorgils sb. m. (31) 25 = 1um præp. (1380): 1) (emne, indhold) om, for, angående, med hensyn til → 1)  ● (mikils/...) um vert [e-t] (ngn/ngt) er af ... betydning 25 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera indgår som verballed i sætn.): 25 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 25 mikit = mikill adj. (861): 5) [af e-u] (om grad/styrke) stærk, heftig 25 þat = 1 pron. dem. (3514) 25 uert = 3verðr adj. (173) 26 = þorgils sb. m. (31) 26 er = 2er conjunc. (3109) 26 eigi = 3eigi adv. (652): 1) ikke, ej ‖ not 26 ein melt = einmǽla vb. (14):  ● er/... einmǽlt [e-t / um e-t] (ngt) siges enstemmigt, alle siger det samme (om ngt), alle er enige (om ngt) ‖ (sth.) is said in unison, everybody says the same (about sth.), everybody agrees (about sth.) → 2)  ● er/... einmǽlt [e-t / um e-t] (ngt) siges enstemmigt, alle siger det samme (om ngt), alle er enige (om ngt) ‖ (sth.) is said in unison, everybody says the same (about sth.), everybody agrees (about sth.) 26 = 1um præp. (1380): 1) (der)om, for det, desangående → 1)  ● mǽla/tala/... um tale om 26 = til præp. (1668): usorteret →      : 26 haft = 2hafa vb. (2294): [e-s/e-rs] [e-t/e-n] [e-u] [með sér] →  ● hafa mikit til [e-s] 26 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera + præt. part.): 26 = munu vb. (983): [e-t] →    ‖  (+ præt. part.): 26 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 27 betr = betr adv. compar. (260): 1) [við e-n] bedre, på rigtigere vis, mere venligsindet (over for ngn) ‖ better, more correct, more friendly (to sby) 27 ek = ek pron. pers. (745): jeg ‖ I 27 adrir = 1annarr pron. indef. (1085) 27 fra = frá præp. (492): 2)  ● ‖ frá 27 firi = 1fyrir præp. (1857): usorteret 27 gridum = 1grið sb. n. (255): 3) [á millum e-rra] (pl.) (jur.) (of a temporary truce, usually legally bound by oath, for the period until there is a settlement of a conflict) → 3)  ● mǽla fyrir griðum 27 haft = 2hafa vb. (2294): [e-u] [e-n] →  ● hafa eigi frá [■] 27 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera + præt. part.): 27 = 1mǽla vb. (887): [e-m/e-u] [e-t] 27 en = 4en conjunc. (191): end ‖ than →    ‖  (efter compar.): 28 = lǫgfullr adj. (22) 28 = snorri sb. m. (25) 28 = 3ok conjunc. (3015) 28 = þó adv. (1189) 28 = 1vilja vb. (826):    ‖  (abs.): →    ‖  [e-t/e-n] : 28 menn = maðr sb. m. (1289): 1) menneske, person, individ →    ‖  (+ pron.): 28 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera indgår som verballed i sætn.): 28 = mega vb. (639): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m] ; [e-m] ; [e-n] [með sér] →    ‖  (+ inf.): 28 = 1mǽla vb. (887): [e-t / e-u] [e-u / með e-u] [e-m/sér] 28 þat = 1 pron. dem. (3514) 29 ek = ek pron. pers. (745): jeg ‖ I 29 mik = ek pron. pers. (745): 29 huer = 2hverr pron. (1061): 1) 29 = 2heyra vb. (470): [e-n/e-t] [af e-m/e-u / (inn/upp) í e-t / til e-rs/e-s] [með e-u] ; [e-m/e-u] [til e-s] 29 = 2láta vb. (1668):    ‖  (abs.): →    ‖  (+ acc. m. inf.): 29 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 29 þꜹrf = þǫrf sb. f. (134): 1) [e-s / til e-s / á e-u / at !] behov, trang, nød, mangel, tarv, fornødenhed, nødvendighed 29 ▹þu◃ = þú pron. pers. (444) 29 hann = hann pron. pers. (1695) 30 = missáttr adj. (40) 30 alldregi = aldrigi adv. (96): 3) ikke, slet ikke ‖ not, not at all 30 = 1kveða vb. (714): [■] 30 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera indgår som verballed i sætn.): 30 nokkurir = nøkkurr pron. indef. (1518): 1) [e-s] nogen, en eller anden 30 hann = hann pron. pers. (1695) 30 þess = 1 pron. dem. (3514) 30 her = 2hér adv. (398) 31 = 3ok conjunc. (3015) 31 = 1sem conjunc. (1856) 31 ek = ek pron. pers. (745): jeg ‖ I 31 alldregi = aldrigi adv. (96): 1) aldrig ‖ never 31 = 1vita vb. (781): [e-t/e-n / e-s/e-rs/sín] [með e-m/e-u] [e-m/sér] 31 ger = 1gera vb. (2481): [e-t/e-n / e-m] [e-u / af e-u / með e-u] [e-m] 31 = 2vera vb. (3239): →    ‖  (vera + præt. part.): 31 = misráða vb. (24): →  ● ‖ impers.: (er/verðr) misráðit [e-u/e-m] [e-m] 31 en = 2en conjunc. (796): 1) og, mens, men (ofte semantisk neutralt) ‖ and, while, but (often without semantic significance) 31 þi = 1 pron. dem. (3514)