Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Hák81 (Hákonar saga Hákonarsonar) in Kjær & Holm-Olsen 1910-1986 p. 300 (30)
edition image
01 Herra = 1herra sb. m. (323): 1) (forholdet tjenende person vs. herre) (ngns) herre 03 herra = 1herra sb. m. (323): 5) (i ærbødig tiltale til højerestående person) ‘(min) herre’ 06 = ráðsmaðr sb. m. (63) 06 einn = 1einn num. cardin. (1502): 12) [e-rra / af e-jum/e-um] (ved superl.) (m. overgang fra num. til pron.) (intens.) ene og alene ɔ: suverænt (bedst, etc.), (den) aller(bedste, etc.) (cf. Nygaard 1905, 65), særdeles (god, etc.) (cf. Nygaard 1917, 12, Leijström 1934, 113 note 2), en af de (bedste, etc.) (cf. Nygaard 1905, 66, Mustanoja 1958, 45) ‖ (with superl.) (with transition from num. to pron.) (intens.) one and alone ɔ: supremely (best, etc.), the very (best, etc.), exceptionally (good, etc.), one of the (best, etc.) 09 = stórrǽði sb. n. (48) 09 efni = efni sb. n. (403): 10) [á e-u / í e-u] [e-s / til e-s / at ■ / um e-t] (item pl.) grundlag (for ngt), mulighed, lejlighed, chance ‖ (item pl.) basis (for sth.), possibility, means (of doing sth.), opportunity, chance (to do sth.) 10 mali = 1mál sb. n. (777): 15) forhold, vilkår, status, position, stilling 11 landit = land sb. n. (532): 11) (coll.) (om lands indbyggere/beboere) 13 valldi = 1vald sb. n. (377): 3) [e-s / á e-u / yfir e-m/e-u / til e-s] (om ret til at udøve magt på et bestemt område) herredømme, rådighed, kontrol, styring → 3)  ● eiga/hafa í sínu valdi [e-n] 14 hugastum = hugást sb. f. (24) 14 elskade = 2elska vb. (179): 4) [e-n] elske (regent), være (ngn) hengiven ‖ love (a sovereign), be devoted (to sby) 15 fodur = faðir sb. m. (670): 1) [e-rs / at e-m] far, fader ‖ father 16 afspringe = 2afspringi sb. n. (62) 16 = 1leggja vb. (2579): [e-n/e-t / e-m] [e-t / e-u] [um e-t] →  ● leggja líf (sitt) við [■] 18 = jarlsnafn sb. n. (34) 18 adr = 3áðr adv. (567) 18 so = svá adv. (1519) 18 bornir = 3bera vb. (2740): 20) [e-n / e-m] føde ‖ give birth to → 20)  ● viti/... borinn begavet ‖ intelligent 18 vite = 1vit sb. n. (222): 1) forstand, fornuft, klogskab, forståelse, intelligens → 1)  ● viti borinn 20 = noregr sb. m. (69) 23 sæmd = sǿmð sb. f. (281): 1) ære, hæder, anseelse, respekt 24 gæzlu = gǽzla sb. f. (86): 1) [e-rs/e-s / með e-n / með e-jum] [e-rs/e-s / á e-m/sér/e-u / eftir ! / fyrir e-u / við e-n / við e-u / yfir e-m/sér/e-u] [e-m/e-u] safekeeping, care, protection, solicitude (by/with sby) (of/for sby/sth.) 25 bade = 1bǽði conjunc. (228):  ● bǽði ... eða svá både ... og også ‖ both ... and also →  ● bǽði ... ok både ... og ‖ both ... and 26 = ráðgjafi sb. m. (52) 27 = hǫfuðráð sb. n. (8) 28 = konungsráð sb. n. (4) 28 ofallit = ófallinn adj. (30) 29 styrk = 1styrkr sb. m. (151): 5) [e-rs/e-s / við e-n / til e-s / um e-t] [at e-m/e-u] [e-m/e-u / í mót(i) e-m/e-u] støtte, hjælp 29 trausti = traust sb. n. (256): 1) [af e-m/e-u / at e-m] [við e-n / (í) móti e-m] [til e-s] bistand, hjælp, støtte, beskyttelse → 1)  ● með trausti [e-rs/e-s / af e-u] 30 = 1kveða vb. (714): [e-t] [fyrir e-m]