Københavns Universitet

Work

  ONP Reader HákFris (Hákonar saga Hákonarsonar) in Unger 1871 (Fris) p. 392 (42)
edition image
01 = ráðsmaðr sb. m. (63) 01 flockinom = flokkr sb. m. (191): 2) [e-rs/e-rra] [í móti e-m] (forholdsvis afgrænset/organiseret) flok, gruppe, forsamling, skare (samlet omkring ngn), tilhængere, følge, krigerskare, troppestyrke, hærdeling, parti, fraktion, bande, procession 02 = stórrǽði sb. n. (48) 02 efni = efni sb. n. (403): 10) [á e-u / í e-u] [e-s / til e-s / at ■ / um e-t] (item pl.) grundlag (for ngt), mulighed, lejlighed, chance ‖ (item pl.) basis (for sth.), possibility, means (of doing sth.), opportunity, chance (to do sth.) 03 mali = 1mál sb. n. (777): 12) ting, anliggende, affære, sag, sag af betydning, hjertesag, spørgsmål, problem 05 valldi = 1vald sb. n. (377): 3) [e-s / á e-u / yfir e-m/e-u / til e-s] (om ret til at udøve magt på et bestemt område) herredømme, rådighed, kontrol, styring3)  ● eiga/hafa í sínu valdi [e-n] 06 elskaði = 2elska vb. (179): 4) [e-n] elske (regent), være (ngn) hengiven ‖ love (a sovereign), be devoted (to sby) 08 afspringi = 2afspringi sb. n. (62): 1) [e-rs/e-s] (item fig.) afkom, efterkommer, yngel ‖ (item fig.) offspring, lineage, descendant, brood 08 = 1leggja vb. (2579): [e-n/e-t / e-m] [e-t / e-u] [um e-t]  ● leggja líf (sitt) við [■] 09 = jarlsnafn sb. n. (34) 09 aðr = 3áðr adv. (567): 1) før, tidligere, hidtil, indtil nu/da ‖ before, earlier, previously, up till now/then 10 bornir = 3bera vb. (2740): 20) [e-n / e-m] føde ‖ give birth to20)  ● viti/... borinn begavet ‖ intelligent 10 viti = 1vit sb. n. (222): 1) forstand, fornuft, klogskab, forståelse, intelligens1)  ● viti borinn 14 gæzlo = gǽzla sb. f. (86): 1) [e-rs/e-s / með e-n / með e-jum] [e-rs/e-s / á e-m/sér/e-u / eftir ! / fyrir e-u / við e-n / við e-u / yfir e-m/sér/e-u] [e-m/e-u] safekeeping, care, protection, solicitude (by/with sby) (of/for sby/sth.) 14 sæmð = sǿmð sb. f. (281): 1) ære, hæder, anseelse, respekt 16 = ráðgjafi sb. m. (52) 17 = hǫfuðráð sb. n. (8) 17 = konungsnafn sb. n. (78) 17 ofallit = ófallinn adj. (30) 18 styrk = 1styrkr sb. m. (151): 5) [e-rs/e-s / við e-n / til e-s / um e-t] [at e-m/e-u] [e-m/e-u / í mót(i) e-m/e-u] støtte, hjælp 18 trꜹsti = traust sb. n. (256): 1) [af e-m/e-u / at e-m] [við e-n / (í) móti e-m] [til e-s] bistand, hjælp, støtte, beskyttelse1)  ● með trausti [e-rs/e-s / af e-u] 20 = stórliga adv. (118) 20 = 1kveða vb. (714): [e-t] [fyrir e-m] 21 tima = tími sb. m. (702): 1) [e-s] (item pl. tímar) tid (som går/forløber), tidsrum1)  ● (í) þenna tíma 23 moti = 1mót sb. n. (167): 3) slags, beskaffenhed, måde, henseende (kun i forb. m. præp., oftest með, el. abs. konstruktion i dat.)3)  ● (með) engu móti 25 til = til præp. (1668): 1) (tidsperiode) indtil1)  ● (allt) til þess er/at/unz ... indtil (det tidspunkt) at ... 30 = seleyjavetr sb. m. (2) 30 vetr = 1vetr sb. m. (241): 1) vinter, vinterhalvår, vinterperiode, vintervejr     (propr. comp.): 32 frost = frost sb. n. (70): 1) (item pl.) frost, frostvejr, frostperiode ‖ (item pl.) frost, frosty weather, period of frost 32 frꜹs = frjósa vb. (75):  ● ‖ impers.: frýss [e-t] [á milli e-rra] 33 dryckinn = drykkr sb. m. (146): 1) [e-m] ngt at drikke, drikkelse, drikkevarer, drik, alkohol ‖ sth. to drink, beverage, drink, alcohol 33 = klína vb. (6): [e-t] [með !] 33 smiorit = smjǫr sb. n. (72): 1) (stoffet) smør 33 hart = 1harðr adj. (426): 1) hård, fast 34 frami = frammi adv. (68): 1) [fyrir e-m/sér/e-u] foran (ngn/sig/ngt), fremme, i forenden, forrest, i forreste række 35 bakat = 2baka vb. (75): 1) [e-t] [e-m] bage, stege, lave mad ‖ bake, roast, cook 35 blꜹtt = blautr adj. (98): 2) blød, glat ‖ soft, smooth 35 = 2vefja vb. (204): [e-t] 36 Bindo = binda vb. (556): 1) [e-t / e-u] [í e-t / í e-u / fyrir e-t / um/of e-t] [e-u / með e-u] [sér] binde, snøre, binde/snøre sammen, pakke sammen, pakke ind, svøbe ‖ bind, tie, bind/tie in a bundle, pack in, wrap 36 ver = 6vér pron. pers. pl. (450) 37 = orðtak sb. n. (73) 37 for = 1fara vb. (2437): [e-t/e-n] [e-u]
'