Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Gild² (Gildisskrár) in Storm 1895 [NGL 5] p. 11 (34)
edition image
22 = sanctióláfgildi sb. n. (1) 22 = 2í præp. (1266): 1) i, på, (retning) til 22 gildhe = 2gildi sb. n. (39): 4) (the institution of a) brotherhood/guild     (propr. comp.): 23 weth = 1vǽtt sb. f. (72): 2) [e-s] (om vægtenhed af forsk. størrelse)2)  ● vǽtt malts 24 malltz = malt sb. n. (54): malt 24 mark = 2mǫrk sb. f. (107): 1) (som vægtenhed) en mark1)  ● mǫrk vax 24 wax = vax sb. n. (68): 1) (stoffet) voks 25 = sálaskot sb. n. (1) 25 brodher = bróðir sb. m. (397): 8) (om medlem af gilde/lav ‖ of a member of a guild) 25 engilska = 2engilskr adj. (20): engelsk, fra England ● engilskr (penningr) 27 Olafs dagh = óláfsdagr sb. m. (1) 27 byriass = 2byrja vb. (129): 1) [div. præp.konstr.] [af e-u/e-m / ór e-u] påbegyndes, begynde (på et tidspunkt/sted) (med ngt/ngn), tage udgangspunkt (i ngt) ‖ start, begin (at a time/place), have (its) starting point (in sth.) 28 gildisbrỏdher = gildisbróðir sb. m. (1) 28 = 4rekkja vb. (9): 28 mungathit = mungát sb. n. (70): 1) hjemmebrygget øl 29 geesth man = gestmaðr sb. m. (1) 29 hwith pæningh = hvítpenningr sb. m (1) 29 pæningh = penningr sb. m. (255): 2) (om den letteste vægtenhed som bruges som pengeenhed) penning, (mod.) skilling2)  ● hvítr penningr 30 engilskan = 2engilskr adj. (20): engelsk, fra England ● engilskr (penningr) 31 gille systher = gildisystir sb. f. (1) 31 engilska = 2engilskr adj. (20): engelsk, fra England ● engilskr (penningr) 32 = skálakaup sb. n. (1) 32 engilska = 2engilskr adj. (20): engelsk, fra England ● engilskr (penningr) 33 gylldhe = 2gildi sb. n. (39): 3) drinking bout (‘convivium’ mainly arranged by a guild, cf. def. 4), feast 33 wakn = vápn sb. n. (166): 1) våben, metalvåben, våbenudrustning (hjelm, skjold, etc.) ● bera vápn  1) være bevæbnet 33 rytingh = rýtingr sb. m. (3): dolk, (pl. rýtingar) ?bevæbning 33 engilskan = 2engilskr adj. (20): engelsk, fra England ● engilskr (penningr) 35 gildhis stefno = gildisstefna sb. f. (1) 35 bỏthe = bǿta vb. (491):      [e-t] [e-m / við e-n] erstatte (ngn) (ngt) ‖ compensate (sby) (for sth.): →      [e-t / fyrir e-t / e-u] [e-m/e-u / við e-n / á e-m] [e-u / með e-u / e-t] kompensere (for skade/ugerning) (til ngn) (med ngt), betale (ngt) i bod/bøde (til ngn) ‖ compensate (for damage/misdoing) (to sby) (with sth.), pay (sth.) as compensation/fine (to sby): 35 lybyskan = lýbeskr adj. (5): (om penge) lybsk, fra Lübeck 36 = hátíðliga adv. (19) 37 ner = nǽrstaddr adj. (10) 37 = offra vb. (90): [!] [e-t] 37 pungh = pungr sb. m. (54): pengepung, pung, (skind)pose