Københavns Universitet

Work

  ONP Reader GBpD (Guðmundar saga byskups) in Guðbrandur Vigfússon & al. 1878 p. 67 (35)
edition image
02 móti = 2mót sb. n. (1870): 1) [e-m/e-u] (om bevægelse/retning) hen imod, (ngn/ngt) i møde, orientering imod, (fjendtlig imødegåelse) imod 03 = 2samhlaupa vb. (1):  ● samhlaupask 03 herr = 1herr sb. m. (215): 3) [af e-u (hum.)] mængde (af ngn), (menneske)skare → 3)  ● herr manns/manna 05 háls = 1hals sb. m. (240): 2) (pars pro toto i forb. m. henrettelse, straf, underkastelse) 05 miskunn = miskunn sb. f. (236): 1) [á e-u] [e-m] barmhjertighed, miskundhed, nåde, gunst, godhed 07 bænarstað = bǿnarstaðr sb. m. (34): 2) [■] [á e-u] [til e-rs] [um e-n/e-t] forbøn, anmodning, begæring ‖ intercession, request, petition 07 einn = 2einn pron. indef. (587): 9) (art. indef.?) en ‖ (art. indef.?) a 07 foringi = foringi sb. m. (36): [e-rra/e-s(hum.) / fyrir e-u(hum.)] [e-s / til e-s / at e-u / fyrir e-u] anfører, person som fører an, person som står i spidsen (for ngn/ngt) 09 veginum = 1vegr sb. m. (1232): 4) rejse, færd, færden, rejse gennem livet 10 búgarðr = búgarðr sb. m. (30): gård (af en vis størrelse/status) ‖ farm (of some size/status) 10 = býr sb. m. (90): 2) gård (med henblik på den tilliggende jord) ‖ farm (with regard to the land) 11 skrín = skrín sb. n. (60): skrin, helgenskrin, relikvieskrin 13 úfallit = ófallinn adj. (30) 14 drottnan = dróttnun sb. f. (21): [e-s / yfir e-m/e-u] herredømme, magt, dominans, kontrol ‖ rule, dominion, power, domination, control 17 hatr = 2hatr sb. n. (54): 1) [e-rs/e-s / við e-n / á e-m / til e-rs] [fyrir e-t] had, fjendskab 17 = standa vb. (2136): [e-m/e-u / e-n/e-t] [e-t] [e-u / með e-u] [e-m] 18 gózi = góz sb. n. (159): property, goods, means, wealth 19 tvíeggjat = tvíeggjaðr adj. (19) 19 = hvessa vb. (44): [e-t/e-n] [með e-u] [til e-s] [móti e-u] 21 = safna vb. (179): [e-u/e-m / e-n/e-t] [sér] →  ● safna liði/lið [sér] [í móti e-m] 21 rifs = rifs sb. n. (11):  ● rán ok rifs 23 brakat = braka vb. (22): 1) [at e-u / í e-t] [e-u] knage, brage, buldre, lave larm (med ngt) ‖ creak, thunder, roar, make a noise (with sth.) 24 = nativitas sb. (5) 24 vígsludegi = vígsludagr sb. m. (11) 26 hræríng = hrǿring sb. f. (50): 4) [móti e-m] postyr, røre, oprør 27 úbæriligum = óbǽriligr adj. (23) 27 dugandis = duga vb. (367): 1) yde indsats, gøre sit bedste, vise hvad man duer til, vise sig dygtig ‖ make an effort, do one’s best, demonstrate one’s worth →   1 28 leikar = 2leikr adj. (24): læg (person), ulærd →  ● lǽrðr ok/... leikr 30 = leikfolk sb. n. (5) 30 dró = 2draga vb. (1438):  ● ‖ impers.: dregr í [e-t] det nærmer sig (ngt) (i antal) ‖ it approaches (sth.) (in number) → 6)  ● ‖ impers.: dregr í [e-t] det nærmer sig (ngt) (i antal) ‖ it approaches (sth.) (in number) 33 kirkjudaginn = kirkjudagr sb. m. (37) 33 = 1predika vb. (58): [e-t/e-n / af e-u] [e-m / fyrir e-m/e-u(hum.)] [til e-s] 36 = víkjanligr adj. (6) 38 alvarliga = alvarliga adv. (28) 39 þvert = þverr adj. (222): 5) [í e-u] uvillig, vrangvillig, tvær