Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader ClarB (Kláruss saga) in Cederschiöld 1879 p. 1 (64)
edition image
02 frasỏgn = frásǫgn sb. f. (147) 03 = virðuligr adj. (124) 03 = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] 03 herra = 1herra sb. m. (323): 4) (titel på fornem person i samfundet (verdslig: konge, ridder, hertug, etc.; gejstlig: pave, (ærke)biskop, abbed, provst, etc.) (fornem) herre 04 aminningar = áminning sb. f. (127): 1) det at erindre (ngn) om (ngt), det at huske på (ngt), erindring reminding (sby) about (sth.), reminder, recollection of (sth.), remembrance, memory  ● sǽllar/... áminningar (om afdød) “salig/... ihukommelse” (of a deceased person) of blessed/... memory 05 = með præp. (1367): 2) på (sprog) 05 fꜳ̋n = 2finna vb. (935): [e-t/e-n / e-s] [e-u/e-m/sér] [um e-t] 06 form = form sb. n. (56): 4) formulering (i skrift), udtryksmåde verbal formulation (usually written), phraseology 07 hendingum = hending sb. f. (18): 2) (metr.) rim, rimstavelse 09 = 2saxland sb. n. (25) 09 = 1stýra vb. (185): [e-m/e-u / e-t]  ● stýra ríki (sínu/sitt) 11 stett = stétt sb. f. (106): 5) rang, rangstige, værdighed, dignitet, klasse, samfundslag 12 jafnuel = jafnvel adv. (120) 12 handa = hǫnd sb. f. (1846): 9) slags, art9)  ● allra(/alla) handa 13 rikdomi = ríkdómr sb. m. (77) 14 vefia = vefr sb. m. (56): 2) vævet tøj, stof, tekstil2)  ● dýrir vefir 15 fylgi = 3fylgi sb. n. (51): 1) retinue 15 fagurligra = fagrligr adj. (63) 16 Her = 2hér adv. (397):  ● hér á [!]  ● hér með  2) [!] 16 kruno = 1krúna sb. f. (84): 2) (som symbol på kongemagt, etc.) ’kronen’ 18 matt = 2máttr sb. m. (160): 1) styrke, magt, overmagt, kraft, gennemslagskraft, myndighed1)  ● máttr ok megin 19 audmiukri = auðmjúkr adj. (32): [e-m] føjelig, beredvillig, underdanig, ydmyg compliant, willing to serve, humble ● auðmjúk þjónusta 20 = virðuligr adj. (124) 21 = 2manna vb. (46): [e-t]  ● ‖ præt. part.: mannaðr [til !] [e-u / at e-u / í e-u / um e-t] [fyrir sakar e-s] 21 drottningo = dróttning sb. f. (117): 4) [e-rs/e-s / af e-u] dronning (ɔ: hustru til regent/hersker, etc.) queen (ɔ: wife of a sovereign/ruler, etc.) 23 = ynniligr adj. (41) 24 = 2meðal præp. (250):  ● ‖ ... meðal  ● sín á/í meðal sig imellem, indbyrdes 24 att = 2eiga vb. (1387): 7) [e-n] [við e-a / sín í meðal/millum] få (barn), føde have (a child), give birth 25 = réttliga adv. (100) 27 = 3þýða vb. (89): [(upp) á e-t / (upp) í e-t / at e-u] 27 biartr = bjartr adj. (158): 1) klar, lys, skinnende bright, clear, light, shining 27 vpp = 1upp adv. (676) 28 sakir = sǫk sb. f. (1439): [e-s/e-rs] på grund af (ngt/ngn) 29 = með præp. (1367): 1) (udstyret/...) med, af/med (materiale/...), (bestående/fuld) af 29 holld = hold sb. n. (141):  ● hold ok blóð 30 for = 1fara vb. (2686): [e-u/e-m] [um e-t] 31 þat = 1þat pron. dem./pers. (1401) 32 = setja vb. (1687): [e-s] [e-n/e-t]  ● setja til bókar/bǿkr [e-n] 32 bækr = 1bók sb. f. (407): 7) boglig dannelse, studium, “bogen” book-learning, study7)  ● setja til bǿkr, setja undir bók [e-n] sætte til at lære at læse, sætte til “bogen”, sætte til at studere (spec. med henblik på præstegerning?) set to learn to read, make (sby) study (esp. to become a priest?) 34 = með præp. (1367): 2) med, medbringende (dyr, hær, gruppe) 34 siaufaldri = sjaufaldr adj. (13) 35 list = list sb. f. (139): 4) videnskab, kunstart, kundskabsgren, studium knowledge, art/skill, field of study/knowledge 35 meistari = meistari sb. m. (163): 3) skolemester, læremester, lærer, huslærer 35 vildazsti = vilðr adj. (125): [e-m] [í e-u] (kun compar. & superl.) (mere/mest) fremragende, udmærket, fortrinlig, bedre/bedst 37 skilninghar = skilning sb. f. (159): 1) [e-s] forstand, intellekt, klogskab, fornuft 38 = standa vb. (2136): [e-n/e-t / e-m/e-u] [með e-u / í e-u] [um e-t] [með e-jum] 38 bar = 3bera vb. (2740): 12) [e-n/e-t] [e-t / at e-u] være mest påfaldende, have (ngt) frem for (ngn), overgå (ngn/ngt) (mht. ngt) be most noticeable/striking, surpass (sby/sth.) (in sth.) 39 skolanum = skóli sb. m. (56): 1) skole, uddannelse, lærdom, lære 40 = yfirmeistari sb. m. (13) 41 þridiungi = þriðjungr sb. m. (95): 4) (om verdensdel) 42 vndirstendr = undirstanda vb. (117): [e-t / e-u] [af e-m/e-u / fyrir e-t] [um e-t] ; [e-n] [við e-t / í e-u] 43 yfrin = yfrinn adj. (93): [til e-s] rigelig, tilstrækkelig, passende, nok 44 efni = efni sb. n. (403): 6) [e-rs] [um e-t] person der har stof i sig (til at blive/være en bestemt slags person), potentiel kandidat person with a potential (to become/be a particular type of person), potential candidate (to achieve a certain position) 44 mektugr = mektugr adj. (60): 1) [af e-u] [til e-s] som har stor magt el. myndighed, mægtig, magtfuld, fornem1)  ● mikill ok/eða mektugr 46 of = 1of sb. n. (321): (alt) for, overmåde 46 litit = lítill adj. (534): 7) (om ting/emne/begreb) en smule, ringe, ubetydelig, beskeden, sparsom, utilstrækkelig, virkningsløs7)  ● lítit/lítt (n. sg. = adv.) 49 = tyftumeistari sb. m. (1) 49 ny = 3nýr adj. (238): 6) genoptaget, fornyet6)  ● af/... nýju, af ný på ny, igen 49 geyraz = 1gera vb. (2481): [e-s] [e-m / með e-jum] 49 var. tẏttu meistari = ° tyktumeistari sb. m. (1) 53 mektugum = mektugr adj. (60): 1) [af e-u] [til e-s] som har stor magt el. myndighed, mægtig, magtfuld, fornem 54 meistara = meistari sb. m. (163): 6) vis mand, lærd person, “forfatter” (~ lat. auctor, cf. Sverrir Tómasson 1988 [Rit 33] 183) 55 = 1yfir præp. (343):  ● fram yfir 1)  ● yfir fram 55 fram = fram adv. (935):  ● af fram 10)  ● yfir fram, fram yfir [e-n/e-t] fremfor, udover, ydermere, mere end, desuden