Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Búal³ (Búalǫg) in Jón Þorkelsson 1915-1933 p. 39 (30)
edition image
01 = handpundari sb. m. (5) 01 pundare = pundari sb. m. (26): stangvægt, bismer 03 = tungupundari sb. m. (2) 04 Stika = 1stika sb. f. (57): 3) [e-s] (om længdemål) målestok (af en længde på to alen), to alen(mål) 06 = mǽlikerald sb. n. (15) 06 bunytiar = búnyt sb. f. (6): mælkeprodukter, mælk ‖ milk products, milk 08 buskiola = búskjóla sb. f. (3): rummål af bestemt størrelse, spand af bestemt størrelse ‖ cubic measure of a specific size, pail of a specific size 09 fiordungur = fjórðungr sb. m. (171): 16) (i Island) (vægtenhed/rummål) fjerding (cf. Magnús M. Lárusson 1959 [KLNM 4] 385-386) 09 rugar = rugr sb. m. (15): rug 11 fiordungar = fjórðungr sb. m. (171): 16) (i Island) (vægtenhed/rummål) fjerding (cf. Magnús M. Lárusson 1959 [KLNM 4] 385-386) 12 seckbęrtt = sekkbǽrr adj. (1) 12 xij. fiordunga tunnur = tolffjórðungatunna sb. f. (1) 12 skyr = skyr sb. n. (20): skyr 13 riklings = riklingr sb. m. (13): tørfisk (af helleflynder el. havkat) i strimler, rekling (cf. ODS Rekling) 16 malzt = malt sb. n. (54): malt 18 biors = 1bjórr sb. m. (38): drik med højt alkoholisk indhold (sands. baseret på honning og højere værdsat end ‘mungát’; citaterne fra Sturlunga saga og Sverris saga tyder på et importeret produkt) ‖ strong alcoholic beverage (prob. based on honey, more highly valued than ‘mungát’; quotations from Sturlunga saga and Sverris saga suggest an imported product) 21 sel = 1selr sb. m. (47): 2) sæl som handelsvare, sælkød 22 tvibrett = tvíbrǽddr adj. (3) 22 flot = flot sb. n. (37): 2) spæk, fedt (fra madlavning) ‖ lard, dripping (from cooking) 23 ędareggia = ǽðaregg sb. n. (2) 26 = helmingalagsváð sb. f. (1) 28 x. aura uoder = tíuauraváð sb. f. (1) 29 uoru = vara sb. f. (95): 3) (spec. vedr. Island, ofte som betalingsmiddel/værdiangivelse) vadmel 31 hundrad = hundrað sb. n. (206): 2) [e-s(coll.)/e-ra/í e-u] stort hundrede som værdimål/betalingsmiddel (i alen vadmel, varer, sølv, fisk, etc.) 33 suartfyglis = svartfygli sb. n. (3) 34 liereptt = léreft sb. n. (78): 1) lærred, linned, ?tøj 35 tvibyrdar = tvíbyrðr adj. (12) 35 einbyrdar = einbyrðr adj. (5): 2) (om tøj) ?enkeltvævet, ?uforet (cf. ²byrða vb., tvíbyrðr adj.) ‖ (of clothing) ?single-woven, ?without a lining 35 hufur = húfa sb. f. (28): 1) hue1)  ● ein-/tvíbyrð húfa 36 skęre = skǽri sb. n. (12): 1) (pl.) saks