Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Búal³ (Búalǫg) in Jón Þorkelsson 1915-1933 p. 37 (27)
edition image
01 amboda lag = andboðalag sb. n. (1): værdi af redskaber/værktøj/husgeråd ‖ value of agricultural and household implements 07 asmundar = ásmundr sb. m. (10): “åsmund” (cf. propr. Ásmundr), et stykke jern (af bestemt størrelse/vægt/værdi) ‖ piece of iron (of designated size/weight/value) 07 fannreka = fannreka sb. f. (2) 09 = skip(s)saumr sb. m. (7) 09 rom = 2 sb. f. (7): spændeskive, klinkeplade, jernplade m. hul (cf. ODS klinkeplade m. ref. til ⁷klinke) 10 saumur = saumr sb. m. (28): 1) (coll.) søm (på skib), nagle, bolt 11 naglar = 1nagli sb. m. (37): 1) nagle, søm, spiger 12 fadmslangan = faðmslangr adj. (2) 12 = skerveggr sb. m. (1) 13 fadmenn = 1faðmr sb. m. (127): 7) (længdemål) afstand svarende til afstanden mellem fingerspidserne idet armene er udbredt, favn ‖ (measure of length) distance corresponding to the distance between fingertips with outstretched arms, fathom 13 gręnuegg = grǿnveggr sb. m. (1) 13 ueggur = 1veggr sb. m. (93): 1) væg (i bygning), husvæg 15 = húsasmíði sb. n. (2) 15 = hǫfuð(s)smiðr sb. m. (28) 18 busgagn = búsgagn sb. n. (17): husgeråd ‖ household equipment 18 fullsęmder = fullsǿmðr adj. (3) 23 grafit = 1grafa vb. (278): [e-n/e-t] [e-u / með e-u] [at e-u / í e-t / í e-u / undir e-u] [til e-s] [sér / fyrir sik] →  ● gylltr ok grafinn 23 = víravirki sb. n. (6) 24 = sléttsmíði sb. n. (3) 25 fester = 1festr sb. f. (156): 6) (om (sølv)kæde ‖ of a (silver) chain) 27 tol = tól sb. n. (26): 1) [til e-s] (oftest pl.) redskab, værktøj 28 = merkrásmundr sb. m. (1) 28 skeifur = skeifa sb. f. (6): hestesko 31 giordenni = 1gerð sb. f. (233): 2) [e-s] (item pl.) (the act of) forming, building, construction ‘the forming is half of the price’ 33 brestalaust = brestalauss adj. (1): uden lyde, uden mangler ‖ free of defects 33 = svikalauss adj. (13) 34 = þingmannaleið sb. f. (4)