Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Búal³ (Búalǫg) in Jón Þorkelsson 1915-1933 p. 32 (26)
edition image
01 koluidarskoge = kolviðarskógr sb. m. (1) 03 rista = 3rísta vb. (97): [e-t] [á e-m/e-u / af e-m/e-u] [e-m] 06 bordỏgt = borðugr adj. (1): egnet til planker ‖ suitable for planks 06 = 2saga vb. (10): [e-t] 07 fialuidartre = fjalviðartré sb. n. (1) 08 = kolarklyf sb. f. (1) 09 efnadur = 1efna vb. (68): 1) [e-s / ! um e-t] [með e-u] gøre forberedelser til, træffe foranstaltninger mht., sætte i værk, etablere, anlægge, opføre ‖ make preparations for, make provision for, set about (doing sth.), establish, set up, found, build 09 = málhrip sb. n. (1) 10 umfar = umfar sb. n. (1) 13 = 2hlaða vb. (203): [e-t / e-u/e-m] [(ofan) á e-t/e-n / (utan) at e-u / í e-t / um e-t / undir e-m / yfir e-t] [e-u / af e-u / með e-u] →  ● hlaða vegg/... [um e-t] 13 uegg = 1veggr sb. m. (93): 1) væg (i bygning), husvæg → 1)  ● hlaða vegg 14 þrepe = 1þrep sb. n. (6): 1) fundament, fodstykke 15 = 1útgarðr sb. m. (10) 15 uoll = vǫllr sb. m. (177): 2) dyrket mark, hjemmemark, tun, afgrøde på mark 21 stỏdubolle = stǫðubolli sb. m. (1) 22 = kýrnyt sb. f. (1) 23 broddmiolk = broddmjolk sb. f. (1): den første mælk efter en fødsel, råmælk ‖ first milk, colostrum 24 suid = svið sb. n. (3): (coll.) svedne hoveder og ben (af får el. kalve) 25 = 1kalfskinn sb. n. (4) 25 = verka vb. (26): [e-t] [af e-u] [með e-u] 27 Gridung = griðungr sb. m. (52): tyr ‖ bull 27 = kauplauss adj. (46) 28 = handvamm sb. n. (18) 32 = tíundarmaðr sb. m. (1) 36 = rómaskattr sb. m. (34) 36 skattur = skattr sb. m. (137): 1) skat, afgift →    ‖  (propr. comp.):