Københavns Universitet

Work

  ONP Reader BjarkKrI (Bjarkeyjarréttr : Kristinn réttr) in Keyser & Munch 1846 [NGL 1] p. 303 (35)
edition image
03 = capitulum sb. (32) 03 bærkꝍyar rettr = bjarkeyjarréttr sb. m. (26): 1) “bjarkøretten”, den ældre bjarkøret, Trondheims ældste bylov (opr. lov gældende for markedspladser/købstæder) ‖ elder Bjarkey law, oldest byelaws/municipal laws for Trondheim (orig. the law applied in marketplaces/towns) 03 kristins = kristinn adj. (155): 4) (om kristendommen og det kristne samfund)4)  ● kristinn réttr 04 barn skirsl = barn(s)skírsl sb. f. (6): barnedåb ‖ baptism of a child, baptizing a child 06 barns vtt kast = barnsútkast sb. n. (2): udsættelse af (nyfødt) barn (som man ikke vil lade leve) ‖ exposure of an infant 08 leko = lekr adj. (13): 1) (om skib) læk 09 = klǽðaþurrkan sb. f. (2) 09 brauð bacstr = brauðbakstr sb. m. (5): brødbagning ‖ bread-baking 10 = húðaþurrkan sb. f. (2) 12 = kvenfangstíð sb. f. (2) 13 barns skirsl = barn(s)skírsl sb. f. (6): barnedåb ‖ baptism of a child, baptizing a child 14 barn = barn sb. n. (244): 1) barn (om afkom, både født og ufødt) ‖ child (of offspring/progeny, both born and unborn) 14 bærkꝍyar rettr = bjarkeyjarréttr sb. m. (26): 1) “bjarkøretten”, den ældre bjarkøret, Trondheims ældste bylov (opr. lov gældende for markedspladser/købstæder) ‖ elder Bjarkey law, oldest byelaws/municipal laws for Trondheim (orig. the law applied in marketplaces/towns) 15 = ørkuml sb. n. (33) 15 kirkiu = kirkja sb. f. (388): 1) kirke, kirkebygning, sted for kirkelige handlinger ● fǿra til kirkju [e-n/e-t] 17 bonde = bóndi sb. m. (497): 1) bonde, bofast mand (incl. lejlænding ‘leiglendingr’) der lever af landbrug, mand af almuen ‖ farmer, man of fixed abode (incl. a tenant-farmer ‘leiglendingr’) who lives by agriculture, member of the untitled classes 18 biskupi = 1byskup sb. m. (465): 1) biskop, kirkeligt overhoved (inden for den kristne kirke) ‖ bishop, ecclesiastical leader (in the Christian Church) 18 aura = eyrir sb. m. (756): 2) (værdieenhed) en øre, værdi af en ounce ‖ (currency) one ounce, 1/8 of a ‘mark’ 18 = húsa vb. (63): [e-t/e-n] [til e-s] [með e-u] [e-m/sér] 18 kapitula = kapítuli sb. m. (42): 1) afsnit, kapitel ‖ section, chapter 19 bokar = 1bók sb. f. (407): 8) (spec.) lovbog, lovsamling, lov ‖ (spec.) lawbook, law codex, law 19 lut = hlutr sb. m. (755): 5) [e-s / af e-u] (af større hele) del, part, brøkdel, stykke 20 fꝍðande = 2fǿða vb. (257): [e-n/e-t] [e-u / á e-u/sér / af e-u / með e-u / við e-t] [af e-m/sér / at e-m / með e-m/e-u / við e-n] [til e-s]  ● ‖ præs. part.: fǿðandi [e-n] 22 kristin dom = kristindómr sb. m. (24) 22 kaupange = 1kaupangr sb. m. (75): købstad, handelsby 23 barns vtt kast = barnsútkast sb. n. (2): udsættelse af (nyfødt) barn (som man ikke vil lade leve) ‖ exposure of an infant 24 barne = barn sb. n. (244): 1) barn (om afkom, både født og ufødt) ‖ child (of offspring/progeny, both born and unborn) 24 armaðr = ármaðr sb. m. (99): 3) (om ombudsmand/embedsmand for konge el. biskop/provst ‖ of an official agent/representative of a king or bishop/provost) 24 = 2slá vb. (791): [e-t / e-u]  ● slá út barni sínu 25 daut = 2dauðr adj. (224): 1) [af e-u] død ‖ dead 27 fanga = 2fanga vb. (77): [e-n/e-t] [með e-u] [e-m] 28 uinnu = 1vinna sb. f. (30): 1) arbejde 32 bua = 2búa vb. (1555): 4) [á e-u (etc.)] [með e-m / við e-n] bo (et sted) (gerne med egen husholdning/gårdsdrift, cf. def. 1), holde til, opholde sig, befinde sig ‖ live (somewhere) (often as the householder), stay, dwell, have one’s being, be 32 aurum = eyrir sb. m. (756): 2) (værdieenhed) en øre, værdi af en ounce ‖ (currency) one ounce, 1/8 of a ‘mark’