Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader Sǫrla (Sǫrla þáttr) in Guðbrandur Vigfússon & Unger 1860 p. 275 (66)
edition image
01 = sǫrlaþáttr sb. m. (1) 01 þaatt = þáttr sb. m. (32): 4) [e-rs/e-s / af e-m] historie, kort beretning     (propr. comp.) : 02 = vanakvísl sb. f. (2) 02 heimr = 1heimr sb. m. (313): 03 hofudborgina = hǫfuðborg sb. f. (56) 03 Æsir = 1áss sb. m. (102): 2) (om de oprindelige aser i Asien of the original Æsir in Asia) 04 = óðinn sb. m. (37) 04 Asgard = ásgarðr sb. m. (7) 04 blotzstadr = blót(s)staðr sb. m. (7): [e-rs] (hedensk) offersted (heathen) sacrificial site 05 = 1njǫrðr sb. m. (9) 05 blotgoda = blótgoði sb. m. (9): højtstående hedensk (offer)præst heathen (sacrificial) priest of high rank 05 Freyja = 2freyja sb. f. (14) 05 Frey = freyr sb. m. (26) 06 fylgde = 2fylgja vb. (477): [e-m/e-u / e-n] 06 fridla = friðla sb. f. (63): elskerinde, konkubine mistress, concubine 07 Alfrigg = alfrigg sb. m. (1) 07 Berlingr = berlingr sb. m. (1) 07 Grerr = grerr sb. m. (1) 07 Dualinn = 1dvalinn sb. m. (2) 08 gerua = 1gera vb. (2481): [e-t/e-n / e-m] [e-u / af e-u / með e-u] [e-m]  ● leggja á allt gǫrva hǫnd 09 bygdu = 2byggja vb. (502): 3) [e-t] [e-u / með e-u/e-m] bebo, bebo og dyrke, bo i, holde til i, have kommandoen i inhabit, inhabit and cultivate, live in, occupy, be in charge of 09 hond = hǫnd sb. f. (1846): 6) (om hånd som udtryk for handling, fastholdelse, magtanvendelse, besiddelse)6)  ● leggja gerva hǫnd á allt 09 duerga = dvergr sb. m. (61): 1) dværg dwarf 10 = mannfolk sb. n. (44) 10 stein = steinn sb. m. (288): 3) (om sten/klippe som bolig for dværge) 10 blonduduzst = 3blanda vb. (98): 2) [við e-n/e-t / með e-n/e-t / sín í milli] [með e-u] [til e-s] have kønslig omgang (med ngn/ngt/hinanden) have sexual intercourse (with sby/sth./each other) 11 enda = 3enda conjunc. (210) 12 skemmu = 1skemma sb. f. (67): 1) (fritliggende) mindre hus, sovekammer, fruerstue 13 = lǽsa vb. (110): [e-t/e-n / e-u] [e-u / með e-u] [um e-t/e-n / á e-u / í e-u] [fyrir e-m/sér] 13 aftr = aftr adv. (203): 9) (om genoprettelse af lukket tilstand) (lukket) i, (lukket) til, lukket (in conn. with restoring sth. to a closed state) closed 14 an = 6án præp. (265): uden, foruden, fri for without, except, free from      (+ dat.) : 15 = smíða vb. (117): [e-t/e-n] [í sér] [e-m/sér] [til e-s] 15 duergarnir = dvergr sb. m. (61): 1) dværg dwarf 15 gullmen = gullmen sb. n. (9) 16 fullgert = fullgera vb. (145): [e-t / um e-t] [með e-u] [í e-u] [með e-m/sér] [e-m] 17 falade = 1fala vb. (55) 17 moti = 2mót sb. n. (1870):  ● á móti [e-u] 9)  ● í móti [e-m/e-u] 18 feþurfui = 2féþurfi adj. (12) 19 part = partr sb. m. (110): 2) (ngns) andel (i ngt), part, lod 20 = 2koma vb. (3331): [e-u/e-m / ! um e-t]  ● komask vel/... at [e-u] 20 sina = 3sinn pron. poss. (579) 21 = 1kaupa vb. (313): [e-n/e-t / e-u] [e-u / at e-u / í e-u / með e-u / fyrir e-t] [á e-n/e-t / í e-t / til e-s / frá e-u / ór e-u] [e-m/sér / fyrir e-n/e-t]      [e-u] : 22 skildaga = skildagi sb. m. (49) 22 afhenda = afhenda vb. (49): [e-t] [e-m/e-u] overbringe, overdrage, udlevere, udbetale hand over, deliver, transfer, pay 25 kall = 1karl sb. m. (184): 5) fri mand af lav social rang, fattig mand, bonde free man of low social status, poor man, pesant 25 Farbauti = fárbauti sb. m. (2) 25 kellingu = kerling sb. f. (58): 3) [e-rs] kone, hustru wife 26 Laufey = laufey sb. f. (2) 26 ey = 7-ey sb. f. (2) 26 bade = 1bǽði conjunc. (228):  ● bǽði ... eða svá både ... og også both ... and also ● bǽði ... ok både ... og both ... and 26 audþreiflig = auðþreifligr adj. (1): ?spinkel, let at gribe om (cf. þreifa vb.) ?slight, easy to grasp hold of (cf. þreifa vb.) 27 Naal = 1nál sb. f. (15): 27 Loki = 1loki sb. m. (3) 28 = orðskár adj. (1) 28 = skjótligr adj. (24) 29 = 1yfir præp. (343): 4) frem for, ud over4)  ● fram yfir 29 fram = fram adv. (935):  ● af fram 10)  ● yfir fram, fram yfir [e-n/e-t] fremfor, udover, ydermere, mere end, desuden 29 uitzsku = vizka sb. f. (69): visdom, klogskab, forstand, viden 29 slægd = slǿgð sb. f. (55): 1) [við e-n] list, snuhed, snedighed, kneb, opspind 30 = lǽvíss adj. (2) 30 kyndugr = kyndugr adj. (20): 1) [í e-u] klog, kløgtig, snu, (trold)kyndig 32 huetuetnna = hvatvetna pron. (176) 33 = 1mǽla vb. (887): [e-n/e-t / e-u] [við e-n] ; [e-m] [e-t] 33 þrautir = þraut sb. f. (84): 1) styrkeprøve, kamp, udfordring, prøvelse, trængsler, nød1)  ● leggja þraut [fyrir e-n / á e-n] 33 vonu = 2ván sb. f. (381): 1) [e-rs/e-s / á e-u] [um/of e-n] [af e-m/■(e-u)] forventning/håb (om ngn/ngt), udsigt (til ngt), sandsynlighed (for ngt), chance (for ngt) ● vánu/ván/vánum bráðara/... 34 bar = 3bera vb. (2740):  ● bera vel við [!] træffe sig heldigt fall out well7)  ● ‖ impers.: berr við [!] [e-t] (ngt) forekommer, (ngt) sker (sth.) is to be found, (sth.) occurs/happens