Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Sv (Sverris saga) in Indrebø 1920 p. 86 (61)
edition image
01 gert = 1gera vb. (2481): [e-t/e-n / e-m] [e-u / af e-u / með e-u] [e-m] →  ● gera (...)skip 01 mal = 1mál sb. n. (777): 11) mening, opfattelse, indstilling, påstand → 11)  ● (þat) er mál manna [■] 01 myndi = munu vb. (983): [e-t] →    ‖  (+ inf.): 02 brotnir = brjóta vb. (918): 3) [e-t] [með e-u] rive ned, bryde ned, smadre, ødelægge, nedbryde, tage kraften fra ‖ tear down, break down, break into pieces, damage, break up and dissolve, reduce to nothing 02 colluðu = 1kalla vb. (819): [e-t/e-n / e-s] [á e-t etc.] [e-u / af e-u / með e-u / um e-t] [með e-m/sér] ; [e-t/e-n/sik] [e-t/e-n] ; [e-t/e-n] [e-m/sér] 03 = skipgerð sb. f. (6) 03 agirnd = ágirnd sb. f. (60): 2) ærgerrighed, magtbegær ‖ ambition, thirst for power 03 = 1mǽla vb. (887): [e-m/e-u] [e-t] →  ● mǽla vel/illa fyrir [e-m/e-u] 04 reyndiz = 2reyna vb. (242): [e-u/e-m] →  ● ‖ impers.: reynisk at [e-u] 06 = til præp. (1668): usorteret 06 hus = hús sb. n. (513): 1)  ● brjóta hús [e-rs] [til e-s/e-rs] 06 garða = 1garðr sb. m. (620): 9) town house (house and yard with outhouses in a town, in Norway only), town courtyard 06 = 1hlaupa vb. (620): [e-u] [(fram) í e-t] 07 bilaði = 1bila vb. (93): 1) [fyrir e-u] (fysisk) give sig (over for ngt), ikke holde, tage skade ‖ (physically) give way (in the face of sth.), break, be damaged → 1)  ● ‖ impers.: bilar [e-t] [í e-t] 07 stoccunum = stokkr sb. m. (185): 11) (pl. stokkar) planker (til støtte for skib under bygning el. reparation), stabel, bedding 07 scarar = skǫr sb. f. (43): 6) sammenføjning (af planker på klinkebygget skib) 08 boriz = 3bera vb. (2740): [!] [e-m] [um e-n] indtræffe ‖ come about, occur →  ● ‖ impers.: bersk at [!] [e-m] [um e-t] det træffer sig, (ngt) tildrager sig, (ngt) går (på en vis måde) (for ngn) (mht. ngt) ‖ it happens, (sth.) falls out (in a certain way) (for sby) (in conn. with sth.) 09 = 2reisa vb. (333): [e-t/e-n] [á e-t] [með e-u] [e-m] →  ● reisa skip/... 10 sýgiur = 1sýja sb. f. (4): plankerække (i skibsside) 10 megín = 2megin adv. (195) 11 efnat = 1efna vb. (68): 1) [e-t / til e-s] sætte i værk, etablere, udføre ‖ initiate (a project), set up, carry out 11 smiðina = smíð sb. f. (68): 2) håndværksprodukt, forarbejdet genstand, bygningsværk, konstruktion 11 smiðit = 2smíði sb. n. (45): 1) håndværksprodukt, forarbejdet genstand, bygningsværk, konstruktion 12 = hǫggva vb. (517): [e-n/e-t] [í e-u] 12 kiol = 1kjǫlr sb. m. (57): 1) køl (på skib) 13 moti = 2mót sb. n. (1870): 2) (om modsætningsforhold) (modstand/kamp/protest/forsvar) imod → 2)  ● mǽla móti [!] 14 botninn = botn sb. m. (36): 1) bund ‖ bottom 14 sam-scart = 2samskara vb. (1): 15 bilat = 1bila vb. (93): 1) [e-u] gøre skade på ‖ inflict damage on → 1)  ● ‖ impers.: bilar at [e-u] (ngt) giver sig (fysisk), (ngt) holder ikke, (ngt) tager skade ‖ (sth.) gives way (physically), (sth.) does not hold, (sth.) is damaged 15 scꜹrunom = skǫr sb. f. (43): 6) sammenføjning (af planker på klinkebygget skib) 18 heilo = 3heill adj. (671): 1) hel, intakt, fuldstændig, uskadt, lydefri → 1)  ● með heilu [e-u] 19 = óvingjarnligr adj. (6) 19 gatu = 2geta vb. (541): [e-t/e-n / e-s/e-rs] [með e-u] [e-u/e-m/sér] 19 = 2rǿða vb. (107): [e-t/e-n] [fyrir e-m / með e-n / við e-n / til e-rs] 22 = landvǫrn sb. f. (44) 23 falla = 1falla vb. (1513): [e-s/e-rs] [e-m / með e-m/e-jum] 23 hamingia = hamingja sb. f. (133): 3) lykke, heldig lod (i livet) 24 = maríusúð sb. f. (6) 24 suðina = súð sb. f. (36): 2) (pars pro toto) skib →    ‖  (propr. comp.): 25 mær = 1mǽr sb. f. (165): 4) (spec. om jomfru Maria) → 4)  ● hin helga/helgasta mǽr 26 iartegna = jarteign sb. f. (244): 2) [e-s] tegn, vidnesbyrd, bevis → 2)  ● til jarteigna [e-s] 26 gæzla = gǽzla sb. f. (86): 1) [e-rs/e-s / með e-n / með e-jum] [e-rs/e-s / á e-m/sér/e-u / eftir ! / fyrir e-u / við e-n / við e-u / yfir e-m/sér/e-u] [e-m/e-u] safekeeping, care, protection, solicitude (by/with sby) (of/for sby/sth.) 27 = messufat sb. n. (21) 27 falla = 1falla vb. (1513): [e-s/e-rs] [e-m / með e-m/e-jum] 28 = hátíð sb. f. (91) 28 þott = þó adv. (1189) 31 eɴispaninn = enni(s)spánn sb. m. (8) 31 aptr = aftr adv. (203): 4) (uden bevægelse) bagtil, agterude ‖ (without motion) at the back, at the stern → 4)  ● aftr ok fram, fram ok aftr fortil og bagtil, for og agter ‖ at the front and at the back, fore and aft 31 grafa = 1grafa vb. (278): [e-t] [e-t] 32 = messuklǽði sb. n. (38) 32 fara = 1fara vb. (2437): [e-n/e-t / e-m/e-u] [á e-u / í e-u etc.] [e-m] →  ● láta fara [e-n/e-t / e-m] [með e-u] 32 hꜹculinn = hǫkull sb. m. (28): messehagel 33 cantara-kapu = kantarakápa sb. f. (18) 33 kantarkaapu = kanterkápa sb. f. (4) 35 aucat = 2auka vb. (87): 1) [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n] øge (ngt) (med ngt) (for ngn), udvide, tilføje ‖ increase (sth.) (with sth.) (for sby), add 35 = valda vb. (195): [e-t / e-u/e-m / e-s] [e-m/sér] 35 scutanna = skutr sb. m. (15): 2) (pl. skutar) for- og agterstævn, for- og agterskib 35 mitt = 1miðr adj. (186): 1) midterst, som er i midten (af ngt) → 1)  ● um mitt i/på midten 36 gera = 1gera vb. (2481): [e-u/e-m/sér] [e-t/e-n / ! um e-t] 36 = 1lesta vb. (43): [e-t] [at e-u] 37 endr-bæta = endrbǿta vb. (57): [e-t/e-n] [ór e-u] [til e-s] [með e-u] [fyrir e-t] [með e-jum] sætte i stand, reparere, forbedre, reformere, retablere, restituere